2010-02-27

Att korrekturläsa, eller inte korrekturläsa....


Bör väl arkiveras under avdelningen "omöjligheter"?
Finns det ingen som ser vad jag menar, så kan jag förklara senare...

2010-02-24

Kommer det bli värre?

TT rapporterar att WHO anser att "det är för tidigt att slå fast att svininfluensan A/H1N1 har nått sin kulmen i alla världens länder".

Sen skriver man att denna influensa orsakat 16 000 dödsfall, vilket jag personligen tror är en väl saltad siffra eftersom "kravet" för ett dödsfall verkar vara att den avlidne är smittad med influensan, och där liten hänsyntas till andra bakomliggande faktorer.
Det vill säga den totala motsatsen till hur man ser på möjliga dödsfall av vaccinet, där man ser mycket noggrant på alla möjliga andra orsaker till dödsfallet för att kunna avfärda just vaccinet som orsak...
Smått bisarrt enligt min mening, och tragiskt omoraliskt mot alla som drabbas.

Margarat Chan, bossen för WHO som eventuellt inte själv tagit vaccinet ännu, ska lyssna till expertkommittén om hur de ska agera framgent.
Är det samma experter som det kröp fram var djupt involverade i de företag som levererade vacciner, och som man valt att hålla hemliga?

Enligt Wikipedia så är det cirka 3000 personer enbart i Sverige som dör av influensa ("vanlig" säsongsinfluensa) årligen, och WHO beräknar att det är någonstans mellan 250 000 till 500 000 dödsfall i världen under ett år.

Självklart bör WHO's hållning utåt nu bli att vi ska ha årliga massvaccinationer för att stävja även den vanliga influensan, då den skördar så enorm mycket mer offer.
Vilket annat beslut kan de tänkas ta?
Att blåsa faran över, och offra människor i hundratusental? Inte möjligt, eftersom man bröstar upp sig och vill att vaccineringarna ska få äran för de få dödsfallen i den Nya influensan.

En illvillig tanke jag fått är att denna hysteri som var kring Nya flunsan bara var en liten förrätt. Nu ska man samla styrkorna, visa på den stora framgång vaccineringarna hade, de många liv det sparade och så vidare.
Nästa steg är att förorda massvaccinering mot de vanliga flunsan också, för att just rädda kanske hudratusentals människor världen över!
Samma argument kommer vevas igen, med solidaritet, omtanke, ekonomi, framtid osv...

Att man tar bort pandemivarningen är ett alternativ, men inte förrän nuvarande dosering av vaccinet gjort sitt.. Det förlorar sin eventuella verkan inom några månader, och då kommer vi även se en ny ökning av smittofall.

Då vill man åter att vi ska vaccinera oss, och eftersom den nya och muterade formen av flunsan (möjligen inplanterad) sägs vara värre än den vi har nu, så blir det ett vaccinationstvång..

Trevligt att leka framtidssiare, får se om det stämmer.

2010-02-18

MPR-vaccinet igen...

Tack vare Josh som kommenterade i mitt förra inlägg om MPR-vaccin, så fick jag fatt i bipacksedeln för det man tydligen vill ge min grabb, M-M-RVAXPRO.


Till att börja med, denna trippelcocktail har några olika virussorter:
Mässlingvirus Enders Edmonston-stam (levande, försvagat)
Parotitvirus Jeryl LynnTM-stam (B nivå) (levande, försvagat)
Rubellavirus Wistar RA 27/3-stam (levande försvagat)

Mässling och parotitviruset framställs i en cellkultur från ett kycklingembryo. Förutom att det låter lite makabert, så är ju frågan om det även kan innebära att det slinker med "rester" i form av DNA och/eller RNA? Om det är en risk, hur kan det i så fall påverka människan som får det i sitt blodsystem?
Rubellaviruset är "framställt i WI-38 humana diploida lungfibroblaster". Vad jag kan utröna, så handlar det om bindvävsceller från mänsklig lunga.... Även här, är det risk för att det kan följa med DNA/RNA?

Pulvret för injektionsvätskan har en mer diger innehållslista:
Sorbitol: Sötningsmedel, varför? Enligt denna sida så är biverkningar bl.a. cancer och ögonskador, och här sägs det ge njurtumörer och njurstenar. Det handlar säkerligen vid oralt intagande, men är det bättre att få det direkt i blodet, även vid mycket små doser?
Natriumfosfat: Ett poppis ämne att ha till bl.a. att göra brandtyger säkra, till djurfoder, och är det som är fosfater i tvättmedel.
Kaliumfosfat: Ännu ett av dessa ämnen man använder i tvättmedel (fosfater), men även som gödning. Kalium finns i bl.a. bananer. Barn skall helst inte käka mer än 08-2 gram/dygn. Finner inget gränsvärde gällande injicerad maxgräns...
Sackaros: Socker.. Varför?
Hydrolyserat gelatin: Sönderdelat slakteriavfal från svin eller nöt... Mums, eller?
Medium 199 med Hanks salt: Medium 199 är inte ett medium som siar om framtiden, utan en kompott av aminosyror, mineralsalter, polysorbat 80 (som även finns i Pandemrix) och "andra substanser"... Hanks salt innehåller kaliumfosfat (se ovan), kaliumklorid (saltsyra och klor), natriumfosfat (se ovan), natriumklorid (vanligt salt) och D-glukose (socker).
MEM: Finner inte vad detta kan vara..
Natrium-L-glutamat: Glutamat är en smakförstärkare, natrium är ett metalliskt grundämne och L-Glutamat kan enligt en gammal undersökning skada de inre lagren på näthinnan.
Neomycin: Används bl.a. i krämer, salvor och ögondroppar.
Fenolrött: Finner info om "fenolrött, natriumsalt", ett säkerhetsdatablad som anger följande under rubriken Farliga Egenskaper: ÖGON: kan irritera ögonen. HUDKONTAKT: kan ge irritation. FÖRTÄRING: kan ge illamående, kräkningar och diarré. INANDNING: kan irritera slemhinnorna. Inget om injicering dock...
Natriumbikarbonat: Ett av kolsyrans natriumsalter
Saltsyra (för att reglera pH): En vattenlösning av gasen väteklorid, och är samma sak som magsaften vi har i våra magar.
Natriumhydroxid (för att reglera pH): Kaustiksoda är ett annat namn, och är starkt frätande.

Ja, jag vet att det är i mycket små mängder. Lika bra att få detta faktum avklarat först...
Men likväl så är det en massa små otrevligheter som sprutas in i våra barn.

Tänk om man skulle säga så här istället:
"Hej! Vi ska nu ge era barn en spruta som man säger är till för att hålla dem friska.
Det kan göra lite ont, och eventuellt kan din lilla ögonsten få feber elle ri värre fall, hjärnhinneinflammation.
Sprutan innehåller faktiskt de virus vi ska skydda emot, men som vi nu ska använda för att hålla ditt barn friskt, och dessa är odlade i kycklingfoster och celler från en människolunga.
Andra saker som följer med i sprutan, för att göra effekten så bra som möjligt, är ytterst små mängder av fett från gris eller ko, samma typ av fosfater som man har i tvättmedel och tyger, salter och socker samt att vi även har med en liten pyttemängd magsaft tillsammans med kaustiksoda....
Kan du kavla upp ärmen på ditt lilla barn är du snäll, så ska vi se till att skydda telningen från hemska sjukdomar?..."
Alla som med ett glädjeskutt och med en evig tacksamhet skulle ta detta omedelbums, upp med en hand?
Allt handlar om hur man säger det, inte vad man säger..

Den där lappen somkom från skolan/Sanofi Pasteur hade även med information om biverkningar.
Denna info var inte med dock: "Andra mindre vanliga biverkningar har rapporterats varav en del var allvarliga. Dessa inkluderar allergiska reaktioner, krampanfall och hjärninflammation (encefalit)."
Är inte det information man bör ge också? Eller är det inte så jätteviktigt, bara för att det är "mindre vanligt" med just dessa biverkningar?

Man ska enligt bipacksedeln INTE använda M-M-RVaxpro:
"-om du eller ditt barn är allergisk (överkänslig) mot något av vaccinets komponenter
(inklusive neomycin eller någon av övriga beståndsdelar som anges under övriga innehållsämnen."
Eftersom man via lappen från skolan inte ens får med namnet på vaccinet, än mindre just vad vaccinet innehåller, så hur mycket detektiv ska en förälder vara då?
Lappen frågar bara om eleven har svår allergi, långvarig sjukdom eller regelbunden medicinering. Märk ordet svår..
Enligt bipacksedeln så krävs det inte svår allergi, bara allergi..

Man ska vidare vara särskilt försiktig med detta vaccinet om:
- om du eller ditt barn har haft en allergisk reaktion mot ägg eller något som innehåller ägg.
- om du eller ditt barn eller någon i släkten haft allergier eller krampanfall.

Ehh, någon i släkten??? Jo, det lär väl finnas minst en i varje släkt som är allergisk eller drabbats av krampanfall. Därmed så skall ALLA vara särskilt försiktiga!
Denna text känns som en total friskrivning från bolagets sida, för de kan bara hänvisa till en mormors farbrors dotter som hade hästallergi eller något, så går de fria. Typ...

Nåja, jag har bestämt mig att min pojk inte får denna brygd in i kroppen via blodomloppet, trots att de meddelar att de erbjuder det gratis...

Hellre naturligt frisk än att bli påtvingad att bli sjuk...

2010-02-17

MPR-Vacccin...

Har fått hem en lapp gällande MPR-vaccin för grabben (Mässling-Påssjuka-Röda hund).
Jag är minst sagt skeptisk till att han ska ha denna mixav okänt innehåll injicerad, särskilt nu efter alla turer kring Pandemrix.
Det lutar åt ett nej, men vill kolla om någon har mer information att delge om detta.

Sanofi Pasteur, företaget som gör detta vaccin, är även de som har Gardasil vilket fått emotta en hel del kritik.
[Här skulle en länk til mammormotgardasil.nu varit, men den verkar inte finnas kvar/tillfälligt off-line...]
Det sk barnvaccinationsprogrammet verkar mer än lovligt hysteriskt, där jag räknar till att barnen tills de är 18 månader vid tre tillfällen får sex olika vacciner per tillfälle..

Enligt Smittsskyddsinstitutet:
"Vad består MPR-vaccinet av?
Vaccinet innehåller levande försvagade virusstammar av mässlings- påssjuke- och röda hundvirus. Efter injektionen förökar sig viruspartiklarna. Eftersom viruspartiklarna är försvagade leder detta till en symptomlös eller mycket lindrig infektion. Kroppens immunsvar lär sig att känna igen virus och ett immunologiskt minne utvecklas. Mängden virus i en dos av vaccinet har noga prövats ut för att ge så lite symtom som möjligt i samband med vaccinationen men ett så gott långsiktigt skydd som möjligt."

Enligt informationen på den lilla lappen som kom, så står det att:
"Mässlingsutslag och feber (38,5 gr C eller högre) kan uppträda 1 till två veckor efter vaccinering.
Rodnad svullnad, smärta och blåmärke vid injektionsstället är också vanligt förekommande"
Jag utläser dessa två meningar som att den, i mitt tycke, höga febern är vanligt förekommande vilket i dessa sammanhang är 1 av 100. Enligt Smittskyddsinstitutet så är det 5-10% som får dessa problem, alltså 5-10 av 100.

Visa av den erfarenhet som just Pandemrixskandalen gett oss, så verkar det som att man har en förkärlek att förringa mycket av riskerna. Just detta med biverkningarna sa man då att det det inte fanns några andra än de vanliga med lite feber, svullnad mm.
Vi vet nu att det verkligen var värre än så, men det är skygglappar på från myndighetshåll..

Något jag verkligen retar mig på, är att det verkar helt omöjligt att få fatt i en innehållsförteckning!
Det jag finner är ett vaccin som heter ProQuad, fast det verkar inte vara det som gäller här. Informationen till mig som förälder från Sanofi Pasteur har inte med namnet på vaccinet en enda gång. Svagt, och märkligt enligt mig..
ProQuad marknadsförs inte längre i Sverige.

Som sagt, någon som har mer information att delge i detta?

Den information jag finner, eller mest bristen av den, har inte direkt gjort mig mindre skeptsik...

Blodiga Bildt...

Aftonbladet har en artikel under kultursidorna gällande en ny bok av Kerstin Lundell, "Affärer i blod och olja".

Det handlar om Carl Bildts inblandning i Lundin Petroleum som främst styrelseledamot, och det bolagets medverkan/inverkan/delaktighet i massmorden, tortyren, våldtäkterna och förvisningen av människor i Sudan och Etiopien.

Frågan ställs om det inte borde bli ett åtal mot Bildt efter det som uppdagas i denna boken, eller som en minsta och en direkt åtgärd, hans avgång med omedelbar verkan.

Det intressanta kommer vara att även se hur media tar tag i detta. Om de tar tag i det vill säga...
Hur kommer de politiska motståndarna som de kallas inom den rödgröna sörjan att agera?
Reinfeldt, tar han sitt ämbete på allvar och kickar sin föregångare för att skadeeliminera inför valet?

Jag sätter dock en liten penning på att det kommer inte bli ett ljud om detta.
Bildt har "klarat" sig så ofta förr, trots att han med största sannolikhet har blod på sina händer från tidigare..

Vad tror du, kommer tystnad eller avgångskrav att råda framöver??

2010-02-14

Självkritiskt media? Knappast...

"– Det har hörts en hel del röster om att detta var en falsk pandemi. Men när besluten fattades tror jag att besluten var adekvata och baserade på den kunskap som fanns vid det tillfället"
Ett citat från Aftonbladet, där de frågar om svininfluensan var en bluff!

En snabb översikt över det år som gått, och man låter en av de mest frekvent vaccinkramarna, Annika Linde, uttala sig:
"– Vi vet lite grann och vi vet att vi nog har halverat antalet dödsfall i Sverige"
samt
"– Vi har ju lagt ned ett antal miljarder på den här influensapandemin och det är inte min grej att bedöma om det var värt det eller inte, utan min grej är att försöka ta reda på vad vi gjorde, vad vi fick för resultat, hur vi lyckades påverka pandemin och vad det kostade jämfört med vad vi sparade. Sedan måste politiker och medierna och alla övriga debattera om det här är en strategi som vi ska ha i framtiden eller om vi ska ändra på den."

Nog halverat??? Vet lite grann?? Inte min grej??
Skall media debattera hur strategin skall vara???
Snälla, snälla, snälla... Ta bort denna kvinna omedelbums!
Det är ju pinsamt uppenbart att hon inte har en skugga av en susning egentligen, och därmed så är hon fel kvinna på fel plats.

Det absolut mest talande i denna artikel är att Aftonbladet inte har med ett uns kritik mot sig själva. De, tillsammans med övriga inom media, har en otroligt stor skuld till den rädsla, hysteri och masspsykos som svepte genom landet.
Extremt dålig journalistik som enbart piskade upp en skräckstämning, där de inte ens brydde sig om att kontrollera fakta.
Inget arbete för att reda ut alla de spridda rapporter om vaccinets biverkningar.

"Nu väntar eftertankens och utvärderingarnas tid."
Så står det i artikeln. Hur kommer Aftonbladet själva att utvärdera sin insats, eller uteblivna journalistiska arbete? Det är inte så att uppgifterna varit dolda, utan det har varit uppgifter som förekommit på bloggar och hemsidor i månader.

Vilka tar ancvaret för alla de som blivit och kommer bli allvarligt sjuka av vaccinet?
Hur ska media, politiker och myndigheter ersätta alla de som mist anhöriga, eller fått missfall, efter att de närmast tvingats till vaccinering?

Kanske skulle någon stämma Aftonbladet eller annat mediabolag för medhjälp till dråp?

Jo just det...
Aftonbladets undersökning, "Tror du att svininfluensalarmet var överdrivet?", har just nu lite mer än 15% som svarar nej...
Här kan man prata om total indoktrinering som fungerar...
Skönt att närmare 85% insett att allt inte är som man blir utsatt för via propagandamaskineriet.

Otroligt, en pappa kan få rätt!

Blir nästan tårögd..

"DO kräver skadestånd till en pappa
Stockholm. De frånskilda föräldrarna delar vårdnaden av sin autistiske son. Men Försäkringskassan betalar bara vårdbidrag till mamman. Nu drar diskrimineringsombudsmannen (DO) kassan inför Stockholms tingsrätt och kräver 100 000 i skadestånd till pappan för indirekt könsdiskriminering. Varannan vecka bor pojken hos mamman och varannan hos pappan, skriver Svenska Dagbladets nätupplaga. Men eftersom pojken är folkbokförd hos mamman får bara hon vårdbidraget, ett regelverk som generellt missgynnar pappor och som DO vill se över. Försäkringskassan anser sig ha stöd i sitt agerande från en tidigare prövning i Regeringsrätten."

Wow... Bara det faktum att en farsa får en aningens lite gehör är banne mig enormt!
Vi vet ju alla att det är så himla synd om mammorna, särskilt alla dessa stackars ensamstående mammor som likt martyrer sägs ge upp allt för sina barn, och har det så otroligt svårt med allt från ekonomi till förståelse...

Nja, det där är liksom inte sanningen enligt mina egna erfarenheter.
Jag känner en mamma som enbart i allehanda bidrag håvar in 12 500:-/månaden, plus lön och/eller a-kassa. Sköttes ekonomin så skulle det gå mer än runt, fast det är ju viktigt att barnen har ny mobil, laptop och kläderna de själva får välja fritt vad som ska gälla.
Resor är ju också ett måste, för det går ju inte att ha ett liv annars..

Jo, jag är aningen bitter.
Har man som jag varit en pappa som tragglat igenom en herrans massa instanser för att få rätsida på barnen och dess välmående samt umgänge med dem, men mötts med total nochalans och komplett inkompetens hela tiden, så blir det liksom en bieffekt att man är bitter..

Visste du om att av tio fall som går till rätten gällande vårdnad/boende, så är det mamman som "vinner" nio av de gångerna?
Mao så är farsorna, enligt våra rättsliga instanser, ofantligt mycket sämre som förälder än mammorna.
Helvete heller att det är så!
Skräckexemplen är på tok för många, mitt eget inkluderat, att man dömer till mammans fördel "bara för att det är självklart mamman är bäst.."
En chans på tio är det alltså att du som pappa får enligt vad du tycker är bäst för dina barn, men skulle du ha det minsta lilla pyttesak som belastar dig så är troligen chansen en på tusen.
Jag föll i rätten på att jag var sträng...
Inte för sträng, eller att jag hade knepiga, sadistiska regler eller så. Nej, jag ville ha regler som de fem barn som då fanns i min familj skulle följa.
Hemska terrorregler som att ta ner sin egen tvätt, plocka ur diskmaskinen, städa sina rum, lägga sig senast 20.30.. Farliga regler, eller hur?
Nu var mamman bättre, eftersom barnen hade mer fritt, och kunde själva vara med och bestämma sina åtaganden.
Jo tjenare, någon som inte håller med om att barn i regel är ganska egoistiska?
Hur deras självbild och syn på omvärlden blev med en uppfostran som inte innehåller ens basen av att kunna fungera och interagera med andra människor får jag reda upp nu, sju år efteråt...

Försäkringskassan visar ju sitt extremt fula tryne gåterigen genom att anse att det är rätt att bara mamman i detta fallet ska ha ersättning, trots att barnet bor lika mycket hos pappan.
Logik, sunt förnuft och rättvisa är ord som är undantagna från Förskräckningskassans interna kursprogram kan jag lova.
För mig ansåg de att det är självklart att jag ska betala underhåll till mamman för ett barn som flyttat till mig igen. Folkbokföringen var ju nämligen inte klar (vilket berodde på att mamman förhalade det i nästan tre månader). Intyg om att grabben gick i skola 100 mil från mamman var inte skäl nog...
Att gå på knäna ekonomiskt iom dessa idiotiska regler var "tyvärr inget de kunde hjälpa mig med". Överklaga kunde jag göra såklart, fast det var ju detta med att den handläggningstiden var som minst sex månader. De vet hur de ska mala ner folks ork och kämpaglöd iaf.

Att jag ska betala underhåll till mamman för en dotter som inte bott hos sin mor på tre månader, var också helt i sin ordning. Mamman kunde ju fortfarande ha utgifter för tjejen..

Nu är ju mammor som så ett fredat område, pratar man illa om dem så är man ett ordentligt svin till mansgris. Vi män har ju förtryckt våra kvinnor i alla tider, så vi ska liksom inte klaga.
Visst är det smart att straffa pappor och barn för det som våra förfäder gjorde.
Det är ju väldigt sunt och bra för alla parter, eller hur?...

Pappor är också föräldrar, och oftast förbannat bra på det med.
Det är en skandal i stora mått att detta motarbetas så hårt från samhällets sida.

Vad är de rädda för egentligen???

2010-02-09

7/7 -05, glöm inte den dagen heller...

9/11 har sina fantastiska sammanträffanden där det omöjliga blir med ens möjligt och även självklart, med förövare som har en extremt makalös tur före och under attackerna, samtidigt som precis alla i styrande ställning har en samtidig total hjärnsmaälta...

Men, en annan händelse som även den innehåller otroliga sammanträffanden och osannolika skeenden är bombningarna i London 7/7 2005.

Denna filmen, 7/7 Ripple Effect, tar upp en hel del av dessa:


En kort genomgång om en av de bilder man sagt sig ha av förövarna. Man kunde inte skaka fram många bilder för just denna dagen, eftersom de flesta övervakningskameror av en händelse inte fungerade just denna dagen...:

7/7 London Bombing British False Flag Operation

Harry MySpace Video


Likväl som "9/11" så verkar det absolut mesta peka mot att även "7/7" är ett attentat iscensatt av de som alla tror är "the good guys" för att trycka in mer och mer skräck, oro, rädsla och hjälplöshet i våra bröst...
Madridbombningarna sägs det finnas mycket konstigheter kring också, samt attacken mot hotellet i Pakistan, för att nämna några händelser senaste decenniet.

Får de oss rädda och skräckslagna, så är det väldigt lätt att få oss att lämna över frihet i utbyte mot trygghet...

Jag väljer dock hellre både frihet och trygghet, och det kan vi alla göra om vi ger fan i att lyssna på maktelitens papegojlakejer i de politiska leden och deras enögda megafoner inom media...

2010-02-08

Guld och silver OK i South Carolina.

South Carolina godtar guld och silver som lagligt betalningsmedel:
"Gold and Silver Coin as Legal Tender
Section 1-1-1110. The South Carolina General Assembly finds and declares that the State is experiencing an economic crisis of severe magnitude caused in large part by the unconstitutional substitution of Federal Reserve Notes for silver and gold coin as legal tender in this State. The General Assembly also finds and declares that immediate exercise of the power of the State of South Carolina reserved under Article I, Section 10, Paragraph 1 of the United States Constitution and by the Tenth Amendment, is necessary to protect the safety, health and welfare of the people of this State, by guaranteeing to them a constitutional and economically sound monetary system."


Bra eller dåligt...?
Det visar antingen att man inte riktigt vill/kan/vågar förlita sig på den uppumpade tron på dollarn, eller så kan det vara ett sätt att komma åt de så åtråvärda ädelmetallerna för att få bort de från marknaden innan den oundvikliga totalkraschen inom ekonomin är ett faktum.

USA, nästa CCCP?
Faller dollarn till sitt egentliga värde (vilket jag kan tro är noll och inget), så sitter USA verkligen på pottkanten. Risk/möjlighet finns att det blir som för CCCP, och att alla stater därmed blir egna länder, som det blev för Estland, Lettland, Vitryssland m.fl.
Det tillsammans med den på köpet helt kollapsande världsekonomin kan innebära totalt kaos när världens största och samtidigt mest aktiva krigsmakt skall delas lika.

Fast, detta är ju bara spekulationer från en icke ekonomiskt skolad bloggare...

Tipstack: JS

...dos två, igen...

En kollega på arbetet fick hasta iväg till skolan nu för att barnet blivit yr och illamående direkt efter att de tryckt in den "obligatoriska" andra dosen av Pandemrix.

Inte var det bara kollegans barn heller, utan det var ytterligare tre barn i samma klass som hade samma symptom. Tror det är kring 18 barn i den klassen...

Undrar hur många av de eleverna som kommer vara sjuka imorgon.
Undrar hur många av alla stackars tvångsvaccinerade barn i Sverige som kommer få men för livet så småningom.
Undrar vad dessa föräldrar kommer tycka om sig själva i framtiden, om och när de ser de fulla effekterna av att vara okritisk, flat och en hängiven myndighetstroende.

Känns sorgset att det är barnen som drabbas på grund av att föräldrarna inte vill gå mot strömmen och tänka själva.

2010-02-04

Fungerar det? Förbjud det direkt!!!

Kollodialt silver förbjuds, ja iaf att säljas som kosttillskott...
Personligen har jag inte testat det än, men farsgubben använder det och mig veterligen så har han inte ens varit snuvig sen han började med det.

Men nu så har läkemedelsjättarna troligen dragit åt tumskruvarna på sina trogna marionetter inom EU, och fått dem att förbjuda marknadsföring av kollodialt silver som ett kosttillskott.
Nu är det vattenrening istället..:):)

Eller som de skriver på hemsidan för ION Silver:
"Det positiva är att vi kan nu äntligen marknadsföra produkten som en produkt som dödar svampar, virus, bakterier och även encelliga parasiter av typen protozoer. Hit hör bland annat amöbor och plasmodiumparasiten som är den som ligger bakom malaria. Att påstå att ett kosttillskott kan döda mikroorganismer är förenat med stor fara då man bryter mot marknadsföringslagen och påstår att ett kosttillskott faktiskt har en verkan. Kosttillskott får faktiskt enligt lagstiftaren inte ha någon som helst effekt på kroppen. "

När jag läste detta, så kom jag att tänka på nyheten jag läste i Aftonslasken:
"Ett malariavaccin som amerikanska och afrikanska forskare testat i Mali har visat sig ge små barn ett rejält skydd mot sjukdomen, enligt en ny rapport. "
Kan ha nå´t med saken att göra, eller inte..

Men varför förbjuda något som är absolut totalt ofarligt?
Jodå, jag vet svaret...:)
Tänk om (hemska tanke!) människor kunde bli friska och hålla sig ifrån sjukdomar utan att använda läkemedel!!
Det går ju inte att bli frisk utan att betala för sig. Särskilt inte när man dessutom troligen betalat dyra pengar för att bli sjuk från början...

Mer om dos två..

Som jag berättade om 2/2 så hade ena grabben 6 sjuka klasskompisar dagen efter de fick dos nummer två av Pandemrix.
De var även sjuka igår...
Typ samma scenario är det för lillgrabben som går i första klass.
Av 15 elever i den klassen var sex stycken hemma sjuka dagen efter, där min son är den enda som inte tagit vaccinet..

Så av totalt 27 elever som tagit vaccindos nummer två så har 12 blivit så sjuka så de måste vara hemma från skolan i en-två dagar hittills.
Hur kan det vara bättre än att riskera få en mycket mild influensa?
Vari ligger det otroligt positiva att tvinga fram sjukdom och illamående med hjälp av bevisligen mycket farliga substanser?

Den kanske viktigaste frågan är ändå hur föräldrar med gott samvete kan utsätta sina barn för denna fara??
Är det viktigare att vara till lags och passa in i den politiskt korrekta strömfåran än att värna om barnen?

2010-02-02

Snart OS igen.

12:e Februari börjar OS i Vancouver.
Här finns en som har sammanställt en lista med varningssignaler på att det kan innebära en ny, och troligen monstruös, false-flag-operation.

Mycket tas upp, som att man upplöst regeringen under spelen, Usamas nya påstådda hot, USA's inblandning av både miltärer och poliser, 2 400 inställda operationer pga "kostnadsskäl"(?), att presidenter och andra regeringschefer inte kommer utan skickar andra "representanter" istället och mycket mer...

Hela listan, med utvecklande text samt källhänvisningar finns här >>>
Kika även på kommentarerna, finns mycket info även där.

Om det finns någon bäring alls i detta blir vi varse inom en månads tid...

Dos två, många sjuka...

En av mina grabbar går i sjätte klass tillsammans med 17 andra elever.
Igår var 12 av dem och fick i sig dos nummer två av Pandemrix (dock inte min grabb såklart).
Idag var fem av dem sjuka....

Dessutom, de två lärarna var hemma med sjuka barn. De hade också blivit besprutade igår.

Är det inte extremt mycket med 7 av 14 barn som blivit sjuka?
Läkemedelsverket och andra myndigheter har ju sagt att de vanligaste biverkningarna är just feber och smärta/svullnad, och att det drabbar i snitt en av tio vaccinerade.
Här är det 1 av 2. Visst är det inte alls något man kan använda som ett rikssnitt eller liknande, men det bör ju få var och en att börja fundera, hur politiskt korrekt indoktrinerade de än må vara.
Innebär detta att man kan förvänta sig en liknande ökning av biverkningar som inte är vanliga också?
Min tanke jag hade för länge sedan, att en spruta kanske kroppen klarar av att mota bort, men den andra fäller den istället...

Hur är det sen gällande detta med "vårt samhälleliga ansvar" och de enorma kostnader som influensan skulle ge?
Räknar man på det lite, så är nog kostnaderna för vaccineringen grotesk. Inte bara det pris som isioterna gick med på gällande vaccinet i sig, utan man måste även ta med all den extrapersonal, övertid mm som vården krävt i denna apparat. Sen har vi all marknadsföring från landstingen, det är inte gratis.
Lägg sen till alla sjukskrivningar och dagar för vård av barn som enbart de vanliga biverkningarna orsakat.

Hur hade det varit utan vaccination?
Troligen mycket billigare, eftersom den Nya influensan visade sig vara mycket mildare än en "ordinär" säsongsinfluensa...

Men, vi får nog vara beredda på att det redan finns en plan att man vill att vi ska massvaccinera oss varje år. Iaf om SMI har rätt i sin framtidsvision:
"Allt talar för att den nya influensan kommer tillbaka som ny säsongsinfluensa och att den då kan ha kvar sin tendens att ge svår lunginflammation, skriver SMI och upprepar budskapet att yngre barn, vars immunförsvar är dåligt tränade på influensavirus, behöver två doser vaccin för att få ett grundskydd."
Att vi kommer få se propaganda för en årligen återkommande masspropaganda för massvaccineringen använder jag logiken till för att utläsa.
Om man inte ser till att skrämma oss igen med flunsan, så medger de både direkt och indirekt att de överdrev kraftigt i pågående vaccinationshysteri och att man vaccinerade miljoner människor i onödan och därmed utsatte dessa för väldigt många onödiga risker.

Det går ju inte, så därför är enbart alternativet kvar att man måste hålla fast vid sin galna vaccinlinje...

Eller, skulle de kunna göra en sådan pudel och komma undan med det?
Jo, det går ju med tanke på att media helt tappat intresset för frågan. Det kan ju ha samband med att dos två nu visar sig kräva stora offer runt om i landet, vad vet jag...

2010-02-01

Monckton går på..:)

Christopher Monckton grillar en norsk alarmist..:)
Tycker nästan synd om henne... Jobbigt när fakta totalt säger emot vad media, politiker och lobbyorganisationer kablat ut som propagandasanning...