2009-09-27

Skvalenvaccin, nej tack!

Idag är det 27:e September 2009, och om cirka tre veckor så är det sagt att massvaccineringen mot den sk svininfluensan ska ha sin början i Sverige.
Något som helt saknas i den allmänna debatten är upplysning om adjuvansen skvalen (förklaring följer om vad både adjuvans och skvalen är för något). Först en genomgång vad media i Sverige skriver om skvalen (eller squalene som det heter på engelska).
Detta eftersom det, egentligen, borde vara via massmedia som allmänheten får den mesta av sin information

Media om skvalen:
Aftonbladet, en träff som dock ej handlar om vaccinet
Expressen, ingen träff.
Dagens Nyheter, ingen träff.
Svenska Dagbladet, en relevant träff.
Sveriges Television, ingen träff.
Sveriges Radio, ingen träff.
Nyhetskanalen.se, två irrelevanta träffar.

Media om squalene:
Aftonbladet, ingen träff.
Expressen, ingen träff.
Dagens Nyheter, ingen träff.
Svenska Dagbladet, en relevant träff, dock samma som ovan.
Sveriges Television, ingen träff.
Sveriges Radio, ingen träff.
Nyhetskanalen.se, ingen träff.
Med detta som grund så kan vi alltså anta att detta skvalen inte är värt att nämna ens, så ointressant verkar det vara.
För media vill oss väl enbart väl, och skulle naturligtvis rapportera information som för oss kan vara direkt livsavgörande? Eller??..

De har ju trots allt rapporterat en del om tiomersal som också ingår i vaccinet. Tiomersal är en kvicksilverförening som används som konserveringsmedel i vaccinet, men om detta finns det redan mycket skrivet så jag tar i nuläget inte upp det här.

Här följer vad jag funnit om skvalen, som då är en del av innehållet i det vaccin man vill injicera hela den svenska befolkningen med...

ADJUVANS är enligt FASS: "Medel som förbättrar effekten av ett annat läkemedel eller behandling. Adjuvans förekommer bland annat i vacciner där det höjer vaccinets förmåga att bilda antikroppar." Läkemedelsverkets förklaring är att adjuvans är ett "medel som förstärker effekten av ett annat läkemedel". En adjuvans ger flera fördelar för läkemedlet. Dels så ger det en turboeffekt samtidigt som det krävs mindre av den aktiva substansen. De som gör vaccinet behöver då mindre av viruset i varje dosering innehållande en adjuvans.

SKVALEN är enligt Björn Hammarskjöld "ett kolväte och antioxidant som finns i människans hjärna och nervsystem där den fyller viktiga funktioner". På engelskspråkiga Wikipedia finner man att "Squalene is a natural and vital part of the synthesis of cholesterol, steroid hormones, and vitamin D in the human body". På Wikipedias svenskspråkiga sida finns tyvärr ingen information att tillgå om skvalen/squalene.

Skvalen till adjuvansen tillverkas främst från hajleverolja, och hajleverolja har använts under lång tid som antioxidant och även för att läka bl.a. sår och svullnader. Det är en aktiv ingrediens i t.ex. krämer mot hemorrojder.

Enligt WHO så är det ingen risk med att ha denna adjuvans, där man som grund anger influensavaccinet FLUAD som riktmärke. Detta vaccin innehåller en skvalen-baserad adjuvans som heter MF59, och har getts i 22 miljoner doser i europa sedan 1997. Andelen skvalen är i detta vaccin 9,75 mg/dosering, och ges en gång.


Den adjuvans som kommer finnas i Pandemrix, vaccinet som testats för massvaccinationen, innehåller en annan skvalenbaserad adjuvans som heter AS03.
Det finns flera mycket stora skillnader i jämförelsen mellan dessa två vacciner.
- För det första så är andelen skvalen i en dos Pandemrix 10,69 mg, alltså 0,94 mg mer.
- Sen skall Pandemrix ges två gånger, FLUAD ges en gång. Vid den andra sprutan så har man då fått 11,62 mg mer skvalen än vad WHO anger som något slags "riktmärke" för farligheten sas.

Till detta ska man även tillägga att det skiljer på de andra ämnen som finns i de olika adjuvanserna.
-MF59 innehåller i adjuvansen: Polysorbat 80, Sorbital trioleat, Natriumcitrat, citrinsyra samt vatten.
- Pandemrix har i sin adjuvans: Polysorbat 80, DL-a-Tokoferol

Polysorbat 80 har nämnts innehålla etylenoxid, vilket "är giftig vid inandning. Bland symptomen finns huvudvärk och yrsel, som vid ökad exponering förvärras till konvulsioner och koma."
DL-a-Tokoferol finner jag inget om, men finner att tokoferol är vitamin E: "Vitamin E är den av de fettlösliga antioxidanterna som förekommer i klart högst halt i plasma."

För att återgå till själva skvalen, så är detta ämne minst sagt kritiserat.
Det finns flera som lägger skulden till Gulf War Syndrome helt på skvalen, eftersom en del undersökningar ger ett mycket starkt samband mellan de två.
Sen är det även så att eftersom skvalen redan finns i våra kroppar, och är högst nödvändigt för att vi ska fungera på ett bra sätt, så finns det stor risk att våra kroppar kommer att motarbeta allt skvalen när vi nu får detta injicerat i en relativt hög dos tillsammans med andra för kroppen okända och faktiskt farliga ämnen.

I de tester som man gjort på Pandemrix så har testpersonerna fått en dosering innehållande 3,75 mikrogram skvalen, och det är inga kraftiga biverkningar rapporterade.
Men, som jag skrev tidigare, så är andelen skvalen i den riktiga dosen, den som ska ges till oss alla, på 10,69 milligram. Utläser jag det korrekt, så är det dessutom endast en dosering de fått i testet, medan rekommendationen hittills är att man ska få två doser inom en månad av det "riktiga" vaccinet sedan.
Det innebär att när alla är vaccinerade två gånger så har de fått i sig 21 380 mikrogram skvalen, att jämföras då med testpersonernas 3,75 mikrogram!

5 700 gånger så mycket alltså i den verkliga dosen....

Så här står det i dokumentet från EMEA under punkt 4.8 på sid 4:
"Incidensen av biverkningarna listade nedan har utvärderats i kliniska studier hos cirka 5 000 individer från 18 års ålder, som fått beredningar innehållande minst 3,75 mikrogram HA/AS03."

Detta står vid punkt 2, sid 2:
"Efter blandning erhålls en dos (0,5 ml) som innehåller:
Inaktiverat, spjälkat influensavirus, innehållande antigen* motsvarande:

A/VietNam/1194/2004 (H5N1)-liknande stam (NIBRG-14) 3,75 mikrogram**
* odlat i ägg
** hemagglutinin
Detta vaccin uppfyller WHO:s rekommendationer och EU:s beslut för pandemin.
Adjuvans AS03 innehåller skvalen (10,69 milligram), DL-á-tokoferol (11,86 milligram) och polysorbat 80 (4,86 milligram)."


Man skulle kunna anta att man vill att läsaren ska tro att det man benämner HA/ASo3 är detsamma som de 3,75 mikrogram virus man nämner två sidor innan.
Vad kan biverkningarna tänkas bli om man får 5 700 gånger denna testade dosering?

Betänk även influensan i sig, som media och myndigheter skrämt upp befolkningen med till vansinne.
Man sa att "smittspridningen kommer att ta fart i samband med skolstarten" men av det blev det ingenting.
Hela Sverige skulle bli lamslaget: "Vill det sig illa, så kan uppemot hälften av personalstyrkan bli hemma på grund av influensa i höst." Hösten är här, och det är snarare lugnare än på många år om jag går på hur det är i min egen närhet, arbetsplats, barnens skola...

Vi står nu här, med delfacit i handen, och kan konstatera att de farhågor som var tidigare inte besannats alls. Verkligheten visar att det inte är det kritiska läge som man larmat och skrämt med. Ska vi då tro på dem när de säger att "det är som väderprognoser, det kan slå fel"??

Ska vi villigt låta oss få en eller två sprutor med bevisligen farliga ämnen, och verkligen utsätta oss för stora risker?
De redan kända biverkningarna kommer med stor sannolikhet ge oss 9 000 personer med
neuralgi, kramper, övergående trombocytopeni och 90 000 med sömnlöshet, yrsel, klåda, utslag...
Hur många trafikolyckor kommer dessa biverkningar i sin tur vara orsaken till? Arbetsplatsolyckor? Slarv i sjukvården?...

Tyvärr så kommer denna vaccinering innebära väldigt mycket lidande för väldigt många människor, även om det inte kommer direkt. Vidden av det hela kommer nog inte bli allmänt förrän om flera månader, men då är det varkligen för sent.

För ärligt talat tror jag inte man kommer kunna dölja och mörka dessa effekter så som man lyckats med så mycket annat tidigare.

Fast, som sagt, då är det för sent. Alldeles på tok för sent..

Barnets bästa?

I slutet av juni hämtade jag hem grabben från sin mor då han dels blev hotad, utelåst och slagen av henne. Han var helt å hållet mitt ansvar sa hon, så om tre dagar så kommer han inte in i huset... Detta var vad hon sa till pojken med, vilket inte är så trevligt att höra av sin mor som tolvåring..
Nu bor han, som tur är, hemma hos mig.

Att mamman skulle självmant skriva under alla papper, det visste jag var lika troligt som att hon skulle vara trevlig. Mao obefintligt..
Då återstår att gå den långa vägen via myndigheter och deras infernaliska byråkrati.....
Skickar in alla erfoderliga papper till rätt myndigheter med rätt information och ganska snabbt efter mammans vägran.

Ansökan till skola, ändring av folkbokföring, anmälan om ändrad mottagare av barnbidraget samt ansökan gällande underhållsstöd...
- Barnbidraget blev bara en månad försenat.
- Anmälan till skolan, där fick rektorn ringa mamman då hon inte svarade på brev.
- Ansökan gällande underhållsstöd blev avslagen direkt!
- Anmälan angående folkbokföring, även den avslagen....

Försäkringskassans regler är gällande underhållsstöd/bidrag att barnet skall vara folkbokförd och ha sin huvudsakliga dygnsvila hos den som skall "förvalta" pengarna (det är nämligen barnets pengar, men tas omhand av förälder/vårdnadshavare för att bekosta del av barnets kostnader) samt att mottagaren skall vara vårdnadshavare.

Här fyllde jag direkt kriterierna gällande huvudsakliga dygnsvilan och vårdnadshavandet.
Grejen var detta med folkbokföringen...
För att en ändring av folkbokföring skall godkännas så skall den helst undertecknas av berörda vårdnadshavare. Detta skedde som sagt inte..

Då inleder Skatteverket en utredning om barnets boende. Men, först gör de avslag på min första ansökan som sagt, då den inte hade båda våra namnunderskrifter...
De ber mig skicka in en ny, så de kan påbörja utredningen.
Det gör jag, och får brev tillbaka att de nu skickat en förfrågan till mamman om hon instämmer i flytten och ändring av folkbokföringen. Hon har då två veckor på sig att svara..

Efter dessa två veckor så kommer det inget svar från henne, varvid Skatteverket återigen ger avslag på min anmälan med motiveringen att "mamman ej instämmer i ändringen....."
En måttligt förbannad undertecknad ringer då upp ansvarig person på Skatteverket och ifrågasätter ett å annat, men under ordnade verbala former...

På frågan hur de kan ta ett uteblivet svar som att det är ett "inte instämmande svar" fick jag svar att det var deras rutin.
Det är en ren å skär lögn...
(Hänt tidigare: Mamman tog med sig barnen och flyttade nära 100 mil bort för 18 månader sedan. Jag motsatte mig denna flytt från första stund. På förfrågan som kom från Skatteverket då skrev jag att jag ej instämde i flytten, samt "motivering".
Detta tog man ej hänsyn till, eftersom Skatteverket sedan ändå beslutade att folkbokförningen skulle godkännas. Då hade mamman inte heller svarat på mina invändningar dessutom!)

Eftersom denna ansökan nu blev avslagen, så måste jag inkomma med ytterligare en, där mamman nu får två veckor till på sig att svara!
Ok, på telefonen igen och ringer samma person på Skatteverket. Även denna gången skötte jag mig, men det gick tydligt fram att de fan inte var kloka.
Deras argument var att de "måste göra så här", eftersom "det handlar om mammans ekonomi, då hon skall betala..."!?
När dessa två veckor gått, så är jag på dom igen. Nu ringer skattetanten upp mamman, som lovar skicka svar brevledes. Skattetanten ansåg att mamman var "inte speciellt intresserad av att prata"...
Svar inkom med en massa taffliga uträkningar, som att pojken gick mer i skola än sov hos mig(??). Skattetanten verkade inte bry sig i detta, som tur var....

Nu kunde då utredningen börja mer på allvar..
Så, mer än två månader efter att han flyttade, så blev han till slut folkbokförd hos mig. Hade jag dock inte varit "på dom" hela tiden, så skulle det troligen tagit ännu längre tid. Skattetanten gillade inte det gruset i dojan jag orsakade så att säga..

Äntligen så skulle det lösa sig tänkte jag...
Pyttsan heller..
Nu är det Försäkringskassan, igen, som ska fortsätta göra det överjävligt.
Då jag skickat in papper till dom flera gånger, samt pratat med dom många gånger och även mejlat, så antog jag att de hade detta under utredning.

Naturligtvis så var det fel tänkt av mig, och ännu en ansökan skulle in... (jag kan dessa blanketter nu). Bevakning hade de, men någon utredning var inte startad...

Ok, jag gör så.
Skriver ner det som gäller i form av alla datum som är av vikt osv.
Väntar i fyra dagar på ett besked/livstecken, men då inget sker så ringer jag dom.
Självfallet så är inte krånglet slut..
Nu ska Försäkringskassan i sin tur invänta information från Skatteverket, vilka har sex arbetsdagar på sig för att knäppa över detta till kassan!

Blev aningen lack, å frågade om de hört talas om internet på Försäkringskassan, å den snabba tekniken med e-post och liknande. Hon gillade inte min ton, sa hon då....:)
Jaha, sa jag. Får väl vänta dessa dagarna extra, igen. Då kommer det en utbetalning om 7-10dagar? frågade jag...

Gissa svaret?
"Nej", såklart. Nu ska ju Försäkringskassan i sin tur ge mamman möjlighet att yttra sig och bestrida osv. Detta ger de henne två veckor på sig att göra...
Där står vi nu, mer än tre månader efter att pojken flyttat hit.

Nu kan alltså mamman ha en korrespondens med Försäkringskassan. De ska sen ta de frågor som uppstår med mig, där de ger mig svarstid. Sen kan detta fortsätta bra länge..
På min fråga till kassatjejen om detta nu kan hålla på att segdragas i två tre månader till, så sa hon att den möjligheten finns tyvärr....

Dock är inte historien slut där riktigt (tänk om det ändå vore bara en historia...).

Andra sjuka saker i allt detta....
Försäkringskassan avbröt utbetalningarna till mamman i och med min första ansökan, men jag måste fortsätta betala in underhållet till dom för pojken trots att han bevisligen bodde hos mig! Men de skulle ju betala tillbaka ifall beslutet sedan gick till min favör sas. Snällt av dom..

Sen så får pojken inget retroaktivt underhåll för juli och augusti, med anledning av deras regler gällande folkbokföringen....
Dessa två månader innebar mer än 2 500:- minus/mån för mig å grabben, vilket naturligtvis inte var en trevlig sak under semestertider, och inget retroaktivt som saagt.
För just detta specifika fall så handlade det även om att pojken fick med sig minimalt med kläder och saker, trots att det var en flytt det handlade om.

En sjuk twist är att systemet, reglerna eller vad man nu vill ge skulden, faktiskt gör att en krånglande och jävlande part tjänar ekonomiskt på sitt beteende.
Hur ofta är det ok annars?

Jag har haft många turer inom de olika myndigheter som finns gällande mina barn, och det är alldeles glasklart att de inte verkar för barnens bästa...

Samtliga har hittills visat att de inte bryr sig ett dugg om vad som står i Barnkonventionen:
"Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall."

"I dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna"

Det bara låter fint, men i praktiken så verkar det som att myndigheterna inte kunde bry sig mindre..

2009-09-21

Detta med rubriker igen...


Utan att ha satt mig in i fallet ett dugg, så reagerar jag iaf en del på rubriksättningen...

Viktig musik...

(Muse, Uprising)


The paranoia is in bloom, the PR
the transmissions will resume
They'll try to push drugs
keep us all dumbed down and hope that
we will never see the truth around

Another promise, another scene, another
a package not to keep us trapped in greed
With all the green belts wrapped around our minds
and endless red tape to keep the truth confined

They will not force us
They will stop degrading us
They will not control us
We will be victorious

Interchanging mind control
Come let the revolution take it's toll if you could
flick the switch and open your third eye, you'd see that
we should never be afraid to die

Rise up and take the power back, it's time that
the fat cats had a heart attack, you know that
their time is coming to an end
We have to unify and watch our flag ascend

They will not force us
They will stop degrading us
They will not control us
We will be victorious

They will not force us
They will stop degrading us
They will not control us
We will be victorious..............................
(Tipstack: StAn & Islandsmamman)

2009-09-18

Ehh??


Har man ett sådant ansikte lär man inte vara svår att känna igen? Eller?..:)
Det ofrivilliga skämtet, eller vad man nu ska kalla det, finns här att beskåda i Aftonslasken...

2009-09-14

Bra artikel om vaccinet..

En mycket bra artikel på Newsmill angående stundande massvaccination, skriven av sjuksköterskan Rolf Forslund.

Några axplock...:
"När Socialstyrelsen tillfrågades av MP varför de köpte vaccin med kvicksilver blev svaret från deras utredare Hélène Englund indirekt att det råkade bara bli så "Upphandlingen utmynnade i en leveransgaranti och handlade inte om vaccinets exakta innehåll. Eftersom vaccinet levereras i flerdosbehållare behövs någon form av konserveringsmedel för att förhindra att bakterier tillväxer och i detta fall blev det tiomersal"
Sveriges största medicinska instans tar verkligen detaljerna på allvar?. "

"Oroa er inte, tro på oss, tro på vaccinet. "Vaccinationerna innehåller bara 5 mikrogram kvicksilver, det är mindre än vad som finns i en halv portion insjöfisk" säger Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet. Det är en sanning med viss modifikation. Vad man helt då bortser ifrån är att en subkutan injektion av kvicksilver har lite annorlunda verkan än det som man får i sig med föda eftersom det blandas med mat i tarmen."

"Socialstyrelsens hänsvisningar till den lilla mängden kvicksilver klingar falskt. Det känns ungefär som att säga till en potentiell jordnötsallergiker. Ingen fara, vi ska bara spruta i dig motsvarande en jordnöt direkt in i kroppen. Det borde du klara fin fint."

"Att ta fram mer effektiva adjuvans som är "starka" och retar immunförsvaret mer är en viktig del av vaccin forskningen. Skvalen har varit aktuellt i den inflammerade amerikanska debatten om "Gulf War Syndrom". Av soldaterna som deltog i Gulfkriget fick omkring 30 procent svåra diffusa symtom som fibromyalgi, kronisk trötthet och minnesproblem. Kanske bara inbillning? Blir det sådana biverkningar kan vi ju göra samma sak som med amalgam tanterna. Skicka dem till psykvården."

Han redogör mycket och bra gällande kvicksilvret och det jag kan sakna är att han kanske skulle redogjort mer om skvalen.
I övrigt en mycket bra artikel..

2009-09-13

Förutsägelser...

..eller enbart sammanträffanden?

Det som sägs och visas i klippet nedan är riktigt kusligt, särskilt med tanke på att det sändes 4/3 2001...

(Pilotavsnitt till TV-serien Lone Gunmen, spinoff till Arkiv X)


Simpsons har också antydningar enligt vissa...


Någon som har en matematikbok från 1997, med liknelser...


Serietidning, X-Men, från 1984...


Inte att glömma bort, hur vikningar av dollarsedlar kan tolkas ha meddelanden...


Även Kalle Anka??

(Tipstack JOG. Bild härifrån)

2009-09-12

Inkompetens eller mörkläggning?

Finns det någon dag på året som man inte ska ha övningar som på något litet vis kan ses som våldsamma eller ens ha en aningens tendens att missförstås, så är det elfte September..

Är det någonstans på vår planet man absolut inte ska ha en sådan övning denna dagen, så är det Washington eller New York..

Men se, det verkar vissa pappskallar inom kustbevakningen i Washington inte ägna den minsta lilla tanke:
"I försvarshögkvarteret Pentagon söder om floden pågick just då ett arrangemang till minne av offren för attackerna. Både president Barack Obama och försvarsminister Robert Gates hade varit på plats för minneshögtiden.Massmedier hann rapportera att kustbevakningen avlossat tio skott när en båtförare försökte forcera en säkerhetsspärr på floden innan polisen dementerade historien. Det hette att båtincidenten ingått i en övning. Någon förklaring till hur det kunde komma sig att polisen inte kände till övningen så nära nationens alla maktcentrum hade en stund efteråt inte lämnats."

Antingen så har kustbevakningen drabbats av total hjärnsmälta, eller så var det ingen övning.

Men det är klart, inte skulle en amerikansk myndighet mörka en sådan sak?

2009-09-11

Åtta år sedan.

Den elfte September 2001. Nine-Eleven. 9-11...

Ja, alla vet ju vad som skedde då. Eller?
Efter detta terrordåd så förändrades, och förändras, gradvis och accelererande världen till det sämre.

Det eviga kriget mot terrorismen föddes, och länder invaderades på mycket svaga och godtyckliga grunder. Rena lögner användes för att få med en opinion, där troligen en miljon människor fallit offer i krigen som fortfarande pågår...

Längst från sanningen om denna dagen, är den konspirationsteori som gäller officiellt.
Där är jag helt säker.
Det var alldeles för många osannolika händelser och unika sammanträffanden för att det skulle ha gått till så som man vill få oss att tro.
Politiker och media inom alla inriktningar undviker mangrant att verkligen utreda något av allt det märkliga som skedde. Varför?
Är den officiella teorin så vattentät som man påstår, ja då borde den palla att nagelfaras ordentligt....

Kommer vi nånsin få reda på den verkliga sanningen om elfte September?

Hoppas det.

2009-09-10

Vad vet dom egentligen??

I dagens NWT (Nya WermlandsTidningen) så svarar Eva Andersson, biträdande smittskyddsläkare i Värmland, på frågor från läsarna.

Man har släppt fram kritiska frågor
"Jag tror inte att Dr. Olle Wik vet allt om Pandemrix. I Storbritannien tackade 48 procent av de gravida kvinnorna nej till vaccin. Varför, om det inte finns en risk? /anonym"
Eva:
"Om så är fallet kanske man inte hade all den information vi har nu. I de studier som gjorts har inga allvarliga biverkningar noterats och man har inte funnit något farligt för fostret. Man anser tvärtom att fostret får ett visst skydd när modern vaccineras. Framför allt anser man att riskerna med att avstå från vaccinering vida överskrider eventuell okänd vaccineringsrisk."
Läs sista meningen en gång till...
Hur många känner sig trygga i det svaret?


"Jag har två barnbarn som är 2,5 år och 4 år gamla. Jag har hört att man inte vaccinerar barn under 3 år. Varför det, och är det så stor skillnad på ett barn som är 2,5 år och 3 år? /Rigmor Ingmarsson"
Eva:
"Studier på barn under tre år är fortfarande inte helt avslutade. När detta sker, troligen i slutet av oktober, kan vi troligen erbjuda vaccin även till de mindre barnen. "
Troligen, troligen, troligen... Hmm, undrar vad man egentligen vet om vaccinet? Det är ju bara en månad, eller mindre, till det ska skjutas in i svenska folket....

Gå vidare till en annan fråga:
"Vaccinet har ju framställts väldigt fort, är det verkligen väl testat och helt ofarligt, eller finns det folk som kan vara allergiska mot något som finns i vaccinet? Det sägs att gravida är en riskgrupp som ska få vaccinet först, men om vaccinet inte är väl testat, finns det då risk för att fostret skadas? Om vaccinet inte är väl testat, kanske man tjänar på att inte vaccinera sig? /Henrik"
Eva:
"Angående tester se svar ovan. Personer som nyligen haft en svår allergisk reaktion mot ägg eller vid tidigare influensavaccin ska ej vaccineras. Inget fall av allvarlig biverkning eller anafylaxi (svår allergisk reaktion) har beskrivits när man har testat vaccinet."
Men nu har man ju testat ett "fejk-vaccin" med en dos skvalen som är våldsamt mycket mindre än vad som kommer gälla i det riktiga vaccinet..

Eva hänvisar till studier som gjorts och görs, men kan inte ge ett enda tips på vart man ska finna den informationen.
Jag knallade igen in på Läkemedelsverket för att se om det tillkommit information sen sist. Det senaste jag finner är en riskvärdering gällande gravida från 090903 där man bl.a. skriver att "Risken för skadliga effekter på fostret av vaccinet, och då särskilt av det adjuvant som ingår, är ofullständigt känd. Djurdata visar inte på någon risk."
Jahaja... Adjuvansen skvalen, som påstås vara en/den orsaken till Gulf War Syndrome, är alltså ofullständigt känd. Varför är skvalen förbjuden i USA då, om det inte finns minst en liten grund till oro?

Dessutom...
"Då det tar tid för immunsvaret att ge fullgott skydd - man avser att ge två doser med minst
3veckors mellanrum – och immunsvaret kan förväntas vara svagare under senare delen av graviditeten, bör från nyttosynpunkt en vaccination genomföras så tidigt i graviditeten som möjligt."

Jag trodde man hade ganska bra koll på hur bra/dåligt en gravids immunförsvar är i de olika delarna av en graviditet. För mig, och mina egna erfarenheter efter att ha sas varit med om flera graviditeter (som orsak sas..:)....), så är de blivande mammorna sällan sjuka. Icke att förväxla med oskicket att kasta upp på morgonkvisten, eller ha ett begär av att käka 10-12 äpplen om dagen..:

Från samma datum finns en riskvärdering gällande barn med bl.a. detta som underlag:
"Halv vuxendos av prototypvaccinet ger tillräckligt immunologiskt svar samtidigt som reaktioner på vaccinet såsom feber var färre än vad som setts vid full
vuxendos i denna åldersgrupp."

Fortfarande finns det, vad jag kan se iaf, inga tester med det vaccin som kommer vara det riktiga.
Som jag berättat om förut, så verkar det som att t.ex. andelen skvalen i vaccinet man ska ge oss är 2848 gånger mer än i prototypvaccinet.

Jag kan ännu inte heller släppa detta med att man ska ha ett vaccin för och av fågelinfluensa för att bekämpa "svininfluensan"...
Låter, för mig, fullständigt ologiskt. Dessutom kanske farligt med tanke på Baxters skandal (som inte nämns alls i svenskt media) med det smittade vaccinet..

Kan vi öht lita på leverantörerna av vaccin efter en sådan sak??

2009-09-09

Övervakning efter Gardasil-spruta

FDA, the Food and Drug Administration, har krävt att man har med information till vaccinet Gardasil att den vaccinerade skall övervakas i minst 15 minuter efter att patienten fått sprutan.

Detta eftersom det förekommit flera fall där patienten svimmat, och därmed skadat sig. Det finns fall där svimningsanfallet skett när patienten kört bil efter injektionen...

Ryckande rörelser, att patienten kissar på sig och andra tecken på epelepsi kan inträffa när patienten svimmar, men det innebär inte att personen har epelepsi.
Detta håller på mellan allt från några sekunder till några minuter, och slutar när personen läggs ner så att blodflödet till hjärnan blir tillräckligt igen...

Det låter ju...sådär.

På sidan står även att detta inte är ovanligt vad det gäller vacciner, men en snabb sökning ger iaf att de senaste nyheterna handlar om Gardasil.
En rapport från 1997 handlar om närmare 700 fall där personer svimmat under en femårs-period.
På den här sidan har en Jim Edwards räknat ut att 1788 flickor svimmat efter att ha fått Gardasil, och han anser det vara en storm i ett vattenglas.
Gardasil har funnits på marknaden sedan 2007, och har hittills getts till tio miljoner flickor, totalt trettio miljoner doser. Enligt Jims beräkningar ovan, så bör det aktuella antalet flickor som haft en biverkan med svimningsattacker nu vara 2000 st...

2009-09-07

En injektion propaganda?

SVT's Agenda hade ikväll ett specialprogram om influensan.
Naturligtvis i uppenbart propagandasyfte.....

De visar villigt upp hur de, media, skrämt upp allt från barn till vuxna. De som ringer eller mejlar in är enbart oroliga personer, så även om det fanns kritiska frågor eller liknande så släpptes de inte fram till panelen. Hade jag vetat om det, så hade jag skickat ett par frågor om skvalen iaf..:)

Det hela gick ut på att pränta in i tittarna hur extremt viktigt det är att vaccinera sig, där man använde alla argument som finns. Allt från de egna barnen till att vara solidarisk med de sjuka lades fram, och en intervju med en drabbad anhörig..

Kritik? I slutet, en snabb fråga om kvicksilvret som avfärdades med att det "är som att äta en halv fisk"...

Vill du ha en dos licensfinansierad propaganda? Då ska du kolla här....

Mer om Pandemrix...

NY BESÖKARE? Titta gärna då även på mitt nya inlägg:
Pandemrix: Sex döda och två missfall på 72 dagar.

Återkommer här med lite mer info,tankar och funderingar kring den stundande massvaccineringen. Har försökt delge en del av detta via t.ex. kommentarer på Aftonbladet, men de raderar dem på löpande band...

Via EMEA, European Medicin Agency (EU's Läkemedelsmyndighet) så kan man läsa om Pandemrix, det vaccin som Sverige har köpt in från GlaxoSmithKline och som man önskar att nästan alla skall låta sig injiceras med.

En sak som jag direkt finner underligt, är att detta vaccin är gjort av H5N1 viruset, dvs fågelinflunsaviruset:
"Pandemiskt influensavaccin (H5N1) (spjälkat virus, inaktiverat, med adjuvans)"
Visst kan det vara helt i sin ordning, jag finner det som sagt bara märkligt att använda ett annat virus än H1N1 ("svininfluensaviruset") för att bekämpa just H1N1.

Sen kommer vi till hur testat detta är. Det finns då flera, för mig iaf, oroande textstycken i dokumentet:
Sidan 3: "Mycket begränsade data tyder på att vuxna i åldern >80 år kan behöva en dubbel dos av Pandemrix vid utsatt datum samt igen efter ett intervall om minst tre veckor för att erhålla ett immunsvar"
Sidan 3: "Det finns ingen erfarenhet från barn."
Sidan 4: "Inga data har tagits fram från vaccination av gravida kvinnor med Pandemrix eller annat vaccin som innehåller AS03-adjuvans."
Sidan 5:"Inga uppföljningsdata från administrering av Pandemrix efter godkännande för försäljning finns tillgängliga.
Sidan 9: "Farmakokinetiska egenskaper: Ej relevant." Enligt Wikipedia: "Egenskaperna hos den potentiella läkemedelskandidaten kan delas upp i farmakokinetiska, vad kroppen gör med läkemedlet, och farmakodynamiska, vad läkemedlet gör med kroppen."
Mao är det ej relevant vad kroppen gör med vaccinet.
Sidan 10: "Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel."

En annan sak som bör göra gällande att antingen så är detta ett vaccin som från början EJ är till för just detta virus, eller så visste man om viruset innan det spred sig. Det sista bör ju i all rimlighet vara omöjligt, eller?
Från sidan 11: "Datum för första godkännandet: 20/05/2008"
Det är nästan ett år före influensan först upptäcktes i Mexiko.

Sen kommer vi in på detta med adjuvans, som enligt FASS är "medel som förbättrar effekten av ett annat läkemedel eller behandling. Adjuvans förekommer bland annat i vacciner där det höjer vaccinets förmåga att bilda antikroppar."

Enligt dokumentet från EMEA, så innehåller Pandemrix adjuvans enligt följande:
"Adjuvans AS03 innehåller skvalen (10,69 milligram), DL-α-tokoferol (11,86 milligram) och polysorbat 80 (4,86 milligram)."
Eftersom detta vaccin inte är testat "live", så har man gjort kliniska studier:
"Incidensen av biverkningarna listade nedan har utvärderats i kliniska studier hos cirka 5 000 individer från 18 års ålder, som fått beredningar innehållande minst 3,75 mikrogram HA/AS03."

Ok... I den kliniska studien har de fått 3,75 mikrogram HA/AS03.
I den verkliga dosen kommer bara adjuvansen skvalen att vara på 10,69 milligram.
Mängderna är jättesmå i sig. Men se på skillnaden!
1 milligram är 1000 mikrogram, vilket mao blir att den verkliga dosen kommer innehålla 10 680 mikrogram skvalen, alltså 2 848 gånger mer än i de kliniska studierna.

Biverkningarna som var genom den kliniska studien:
Blodet och lymfsystemet:
Vanlig: lymfadenopati
Psykiska störningar:
Mindre vanlig: sömnlöshet
Centrala och perifera nervsystemet:
Mycket vanlig: huvudvärk
Mindre vanlig: parestesier, somnolens, yrsel
Magtarmkanalen:
Mindre vanlig: gastrointestinala symtom (t ex diarré, kräkningar, buksmärta, illamående)
Hud och subkutan vävnad:
Vanlig: ekkymos vid injektionsstället, ökad svettning
Mindre vanlig: klåda, utslag
Muskuloskeletala systemet och bindväv:
Mycket vanlig: artralgi, myalgi (artralgi=ledsmärta, myalgi=muskelsmärta)
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället:
Mycket vanlig: induration, svullnad, smärta och rodnad vid injektionsstället, feber, trötthet
Vanlig: frossa, influensaliknande sjukdom, reaktioner vid injektionsstället (t ex värmekänsla, klåda)
Mindre vanlig: sjukdomskänsla


Förklaring för frekvensindelningen:
Mycket vanlig (≥1/10)
Vanlig (≥1/100, <1/10)>

Viktigt att veta är att detta är baserat just på kliniska studierna av 5000 personer, och att de tydligen fick en otroligt mycket mindre mängd skvalen än vad som kommer vara i de "riktiga" doserna.
Har det relevans? Inte vet jag, men varför testade man inte med den riktiga dosen för??

Skvalen (squalene på engelska) kan ha mycket med det sk Gulf war Syndromet att göra:
"One study found that deployed Persian Gulf War Syndrome patients are significantly more likely to have antibodies to the experimental vaccine adjuvant squalene (95 percent) than asymptomatic Gulf War veterans (0 percent; p<.001), which raises the possibility that squalene was used experimentally (squalene is not approved for use as an adjuvant in the United States) in the Anthrax vaccine given to soldiers prior to deployment in the Persian Gulf War to better induce immunity."

"Subsequent adverse reactions have caused the military to ban it's use and opponents of squalene in vaccinations have drawn a link between Gulf War Syndrome, and the use of the adjuvant."

Gulf War Syndrome uttrycker sig genom " chronic fatigue, loss of muscle control, headaches, dizziness and loss of balance, memory problems, muscle and joint pain, indigestion, skin problems, shortness of breath, and even insulin resistance. Brain cancer deaths, amyotrophic lateral sclerosis (also known as Lou Gehrig's disease) and fibromyalgia are now recognized by the Defense and Veterans Affairs departments as potentially connected to service during the Persian Gulf War."

Om det nu verkligen finns en så stark misstanke till att skvalen kan orsaka så kraftiga biverkningar, varför ha med det i vaccinet öht?
Det är ju trots allt enbart där för att sätta en "turbo" till vaccinet, vilket medför att det krävs mindre av själva vaccinet i varje dos....

Kan det vara den gamla girigheten som är orsaken, igen?
Ju mer skvalen, desto mindre vaccin. Ju mindre vaccin, desto mindre att odla. Ju mindre att odla, desto billigare att framställa. Ju mindre kostnad per dos, desto mer vinst per dos...

2009-09-04

Allt blir väldigt skevt.

Ministeriet för Skräckpropaganda, i folkmun kallad kvällspressen/main-stream-media, har i sin nyaste text uppgifter och grafer om hur vi kommer drabbas av Nya influensan (fortsatt felaktigt benämns den heta svininfluensan av ministeriet).

Nu är det Aftonbladet, ett av ministeriets främsta propagandamegafoner, som vill få folket att få panik över snuva och hostningar.

Genom att titta in i ministeriets kristallkula, så sätter de rubriken "Så kommer influensan slå mot Sverige" med underrubriken "Läkarna tror att antalet smittade i Sverige kommer att explodera"
Man baserar detta uttalande bl.a. på hur den första vågen av influensasmittade avlöpte i Chile, Australien och Nya Zealand.

Sen kommer det lite information som går stick i stäv med propagandan man matar oss med:
"I Australien har dödligheten varit 0,68 personer per 100 000 invånare. I Chile har motsvarande siffra varit 0,78, och i Nya Zeeland 0,36, enligt en influensarapport från SMI för vecka 35.
Det kan jämföras med att 1 000-2 000 människor dör i Sverige varje år av ”vanlig” säsongsinfluensa, enligt Anders Heddini, vilket utslaget på befolkningsmängden innebär en dödlighet på 11,0-22,0 personer per 100 000 invånare."

Alltså är en vanlig influensa minst tio gångger så dödlig.


Kikar man på WHO's sida, de som har global koll på pandemin, så är siffrorna tills 30/8:
Bekräftade smittade: Över 254206 personer.
Bekräftade dödsfall: Minst 2837 personer.
Grejen är den att siffrorna inte alls går att lita på, eftersom WHO "... countries are no longer required to test and report individual cases, the number of cases reported actually understates the real number of cases. "
Detta gäller endast rapportering av smittade, ej rapportering av dödsfall, se astrix.....


En effekt detta får är att förhållandet mellan smittade och smittade som avlider blir väldigt skevt. Är det inte ett väldigt märkligt beteende? I den första pandemin i modern tid, där man ska massvaccinera hundratals miljoner människor världen över, så har man gjort det frivilligt att rapportera in antalet smittade!? Fattar inte... Statistik är ju ett av de viktigaste verktygen för att öht kunna avgöra om det är farligt eller ej i stor skala...

Sen bör man komma ihåg, att bara för att en som är smittad av Nya influensan dör så innebär inte det per automatik att det är influensan i sig som dödat personen.
Visst kan det ha inverkan, men skulle personen ha klarat sig om det varit en vanlig influensa, eller kanske rent av e kraftig förkylning? Ingen vet, men Nya influensan får skulden per automatik och orsakar därmed att de uppgifterna också är omöjliga att lita på...


Så, hur kan man då så självsäkert säga hur det kommer bli med dessa dåliga underlag? Hela beräkningen faller, och ju fler länder som struntar i att rapportera (eller slarvar) desto mer osäkra prognoser får vi om denna hemska farsot som, enligt Skräckministeriet, riskerar att försvaga samhället och döda massor av människor (men färre än en vanlig flunsa dock)?

Korrekturläs gärna rubrikerna...


I artikeln blev det mer rätt iaf....

2009-09-03

Vaccinet mer dödligt än influensan!

Aftonbladet och DN fortsätter skapa ensidiga krigsrubriker i bästa propagandastil så banne mig Goebbels skulle bli avundsjuk...
Min rubrik är av samma sort, dock med mer sanningsenlig innebörd än vad media brukar slänga dit.

Båda rapporterar att:
"Om 90 procent av Sveriges befolkning vaccinerar sig mot den så kallade svininfluensan skulle det kunna rädda över 500 svenskars liv, visar Smittskyddsinstitutets beräkningar.
I det värsta scenariot skulle 0,05 procent av de smittade dö av influensan i Sverige om ingen vaccinerar sig, vilket motsvarar 585 döda enligt SMI:s beräkningar, skriver tidningen Dagens Medicin. Om 90 procent av svenska folket vaccineras skulle dödssiffran däremot bli 38 om dödligheten är 0,05 procent" [AB] [DN]


Ok, jag köper det rakt av, för sakens skull.
Men för att det ska vara riktigt och rättvist, så måste man väl även jämföra detta med ett värsta scenario med de risker som vaccinet innebär?

Biverkningar av Pandemrix enligt Läkemedelsverket:
"Sällsynta (kan inträffa vid upp till 1 av 1 000 vaccindoser):
- svår stickande eller dunkande smärta utmed en eller flera nervbanor
- kramper
- minskat antal blodplättar som kan orsaka blödning eller blåmärken
- allergiska reaktioner som kan leda till allvarlig sänkning av blodtrycket som, om det inte behandlas, kan leda till kollaps, koma och död."


Ett värsta scenario ger då att om 90% av befolkningen vaccineras , så kan 8 363 personer dö av vaccinet. Medialogik applicerad...
Skrapar jag bort medialogiken, och ser mer nyktert på det, så är det inte helt orimligt att en tiondel av dessa 8 363 personer råkar så illa ut att de trillar av pinn. Det blir alltså drygt 830 personer, vilket ändå är 66% fler döda med vaccin än utan...

Läkemedelsverket visar på att 1 av 10 får symptom som feber, led/muskelvärk, diarré, trötthet. Det är mycket vanligt...
Styvt 830 000 personer som kommer må tjyvtjockt mao.

Kontentan av det hela blir att det är högst rimligt att fler dör av vaccinet än av Nya influensan.
Dessutom tillkommer en mängd andra farliga biverkningar såsom förlamning, koma, njurpåverkan, inflammation i hjärnan och nerverna....

För att inte tala på vad för okända bieffekter detta vaccin kan ge...:
"Information om användning av Pandemrix under graviditet saknas. Läkaren måste väga nyttan mot de eventuella riskerna med att ge vaccinet om du är gravid. Tala därför om för läkaren om du är/misstänker att du är gravid eller planerar att bli gravid. "
Låter tryggt och säkert, eller hur?

Ta du dina vaccineringar, men var medveten om att det är lägre odds att du klarar dig helskinnad då.