2012-05-01

Tårt-Lena silar friskt...

Lena "Tårt-Lena"Adelsohn-Liljeroth, vår nuvarande Kultur- och idrottsminister (tidigare journalist) och den kvinna som skrattande satte kniven i en omskuren afrikansk kvinna (i tårtform), tycker att det vore en bra idé att bojkotta fotbolls-EM.
Tydligen är det flera höga politiker i flera länder som tänker samma sak..

Jag fascineras om och om igen över hur dessa så kallade folkvalda (Tårt-Lena är inte vald av oss, utan av Statsministern), silar plankton men sväljer ubåtar.
Må hända att Ukraina inte är det bästa landet vad gäller trygghet och demokrati, men vad sägs om Saudiarabien? Eller Kina?
Är de bättre på de sakerna eftersom det inte höjs röster om bojkott eller liknande, inte inom sport eller annat?
Med Saudierna skulle vi jobba axel till axel för att trixa till lite fina vapen, och Kina fjäskar våra politiker och storföretag med så de har både krökta ryggar och brunkletiga näsor.
Men det är ju "business", å då har ett lands brist på demokrati eller liknande ingen betydelse.
"Vi" jobbar ju för att få stålar, och mest till de som redan har för mycket av den varan, och då kvittar det hur ett land beter sig vad gäller demokrati och såna där saker som mänskliga rättigheter..

Om man kikar på vad bara den politiskt korrekta sidan Wikipedia skriver om Saudiarabien

Mänskliga rättigheter
Fram till 1962 var slaveri tillåtet i Saudiarabien. Än idag behandlas gästarbetare bryskt; de kan hållas inlåsta av sina arbetsgivare, utsättas för misshandel och våldtäkter, och i vissa fall sedan slängas i fängelse för att ha blivit ”olagligt gravida”.

Dödsstraff
Dödsstraff tillämpas och som regel sker avrättningarna i form av halshuggning för män och arkebusering för kvinnor. Avrättningen sker ofta offentligt med svärd. Dödsstraff kan utdömas för bland annat mord, våldtäkt, smuggling av droger, väpnat rån, apostasi samt även brottet ”corruption on earth” som till exempel trolldom och magi.
Minst 1.839 personer har avrättats i Saudiarabien sedan 1980 fram till maj 2008. Antalet avrättade minskade gradvis från år 2000 (123) till år 2006 (39). Enligt Amnesty International avrättades 27 personer år 2010.

Religionsfrihet
Utövning av andra religioner än sunniislam är förbjudna; även shiamuslimer diskrimineras. Den religiösa polisen, Mutaween, ser till att medborgarna följer islams lagar. Kristna och andra religiösa böcker är förbjudna. De flesta kristna i Saudiarabien är utländska gästarbetare. Att konvertera från islam är ett brott som kan straffas med döden. Efter ett möte med påven så har beslut tagits att en katolsk kyrka ska byggas.

Kvinnors rättigheter 
Detta avsnitt är baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia. 
Lagar och traditioner i Saudiarabien samverkar till en omfattande könssegregering; kvinnor och män hålls åtskilda utanför hemmet och kvinnor vistas endast undantagsvis i det offentliga rummet. Kvinnornas rörelsefrihet är kraftigt inskränkt då de endast får resa i sällskap med en manlig släkting och det har varit förbjudet för kvinnor att köra bil. 2008 beslöts emellertid att kvinnor, efter prövning, ska få rätt att köra bil. Detta system har liknats vid det system som tillämpades i Sydafrika under apartheid-perioden.
Kvinnors rättigheter att arbeta, äga och förvalta egendom och att rösta i allmänna val i Saudiarabien är kraftigt inskränkt. Restauranger, även restauranger ägda av västerländska bolag, har två ingångar och åtskilda ytor för ungkarlar och familjer där det förekommer att familjearean är enklare än ungkarlarnas.Enligt tradition så har kvinnor en roll i samhället som mödrar och att sköta hushåll, men så behövs kvinnor i flera yrken så som många vårdyrken då en kvinna inte får vårdas av en manlig läkare och vice versa, förutom i yttersta nödfall.
Kvinnors klädsel är reglerad i lag. Icke-muslimska kvinnor ska bära "anständiga kläder", vilket i princip innebär hijab. Något som det inte finns säkra källor på dock. Muslimska kvinnor ska bära abaya, hijab och niqab. Den religiösa polisen, mutawa, ser till att lagen efterlevs.2002 hindrade mutawa otillräckligt påklädda skolflickor från att ta sig ut ur en brinnande skolbyggnad, vilket ledde till att 15 elever innebrändes

Från Regeringskansliet finner vi att...:
Saudiarabien är sedan lång tid tillbaka Sveriges viktigaste handelspartner i Mellanöstern och Nordafrika. Sveriges export till Saudiarabien har varit konstant stigande de senaste åren, 2010 uppgick den till 10,8 miljarder kronor. Svenskt näringsliv är väl representerat på den saudiska marknaden, såväl i form av tillverkande bolag som med export direkt eller genom agenter. Svenska företag har deltagit i omfattande infrastrukturella projekt under årens lopp. Det ekonomiska samarbetet har även kännetecknats av en omfattande export av tjänster från bland annat svenska statliga myndigheter och ingenjörer, läkare, tandläkare och annan vårdpersonal.
Kikar vi på Kina så finns det en del att önska även där. Som deras våldsamma attack 1989 på och omkring Himmelska Fridens Torg:
Som mest uppgick deltagarna till uppskattningsvis 1 miljon människor. Tidigt på morgonen 4 juni beordrades pansarförsedda arméstyrkor att öppna eld mot de obeväpnade demonstranterna och storma torget. Runt 3000 människor dödades eller skadades, de flesta inte på själva torget utan på den stora aveny som leder till torgets nordsida. Västerländska journalister på plats kunde följa det blodiga förloppet. Händelsen medförde att den kinesiska regimen i flera år kom att bli utsatt för stark internationell kritik.
Eller deras synsätt på dödsstraffet mm:
Regeringen har slagit ned flera demonstrationer som genomförts av organisationer, vilka regeringen betraktat som ett potentiellt hot mot "social stabilitet" och kontroll, vilket var fallet med protesterna från 1989 på den Himmelska fridens torg. Ett antal utländska regeringar och frivilligorganisationer kritiserar rutinmässigt Kina för de omfattande brotten mot de medborgerliga fri- och rättigheterna, inklusive systematisk användning av långa frihetsberövanden utan rättegång, framtvingande av bekännelser, tortyr, misshandel av fångar, inskränkningar av yttrandefrihet, mötesfrihet, föreningsfrihet, religion, press, och fackliga rättigheter. Andra grova brott mot mänskliga rättigheter i Kina är tillämpningen av den s.k. ettbarnspolitiken. Det rapporteras om framtvingade aborter och steriliseringar. Kina avrättar fler människor än något annat land, motsvarande 72% av världens totala under 2009, även om det inte är den största bödeln per capita. Den kinesiska regeringen har svarat genom att hävda att begreppet mänskliga rättigheter bör ta hänsyn till ett lands nuvarande nivå av ekonomisk utveckling, och fokusera mer på människors rätt till försörjning och utveckling i fattigare länder. Den ökande levnadsstandarden och ökande läskunnighet samt en höjd förväntad livslängd för den genomsnittlige kinesen har under de senaste tre decennierna setts av regeringen som konkreta framsteg för de mänskliga rättigheterna
Men Kina är enligt Tårt-Lena något vi verkligen ska ha kulturellt utbyte med..:
På måndag den 11 augusti [2008] träffar kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth den kinesiske kulturministern Cai Wu. Mötet sker på inbjudan av Cai Wu. Under mötet kommer kulturministrarna bland annat prata om det kulturella utbytet mellan Sverige och Kina.
- Det finns ett omfattande och givande kulturutbyte mellan länderna som det ska bli intressant att prata om med Cai Wu, säger Lena Adelsohn Liljeroth i en kommentar.
Under mötet kommer Lena Adelsohn Liljeroth även att ta upp frågan om de mänskliga rättigheterna i Kina.
- Situationen för de mänskliga rättigheterna i Kina lämnar mycket övrigt att önska. Jag kommer vid mötet med min kulturministerkollega att klargöra att Sveriges regering och jag själv är oroade över situationen för de mänskliga rättigheterna.
Oj, jag tror verkligen Kina lyssnar på Lenas hårda ord, särskilt när Sverige liksom många andra länder är starkt beroende av att ha Kina som handelspartner. Som med Saudiarabien..

Nej, Tårt-Lena vevar efter osynliga väderkvarnar.
Det finns när man jämför inte någon som helst anledning till att bojkotta Ukraina, om man främjar att samtidigt dela säng och sängkamrat med Saudiarabien och Kina till exempel. Att Sverige inte har någon större export eller import med Ukraina har självklart en stor del i det hela, det handlar om totalt 4,2 miljarder i import/export.

Eller så är det någon mörkare orsak, att hon med flera andra fega politiker inte vill vara nära när det smäller utav helvete? Nästa falsk-flagg-attack kan mycket väl vara fotbolls-EM till exempel, där Iran får all skuld och USA med lydstater tar sig rätten att starta WW3.

Att Sverige är tjenispenis med Saudierna beror på att våra makthavares husse USA redan är det, inget mer märkvärdigt med det.

Tårt-Lena, hon som redan som 17-åring blev presenterad till Ulf Adelsohn (då 31 år) av Carl Bildt (hur och varför? Lite väl ung även för Snusk-Calle, men kanske inte..), kommer troligen undan även med denna dumhet.. Ett tydligt tecken på att hon som Bildt är skyddad av husse i landet i väster

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar