2009-11-14

Pandemrix: Sex döda och två missfall på 72 dagar..

UPPDATERAT inlägg.
Jag fick ett mejl med ett dokument gällande anmälda biverkningar för Pandemrix under tiden 20090901-20091110.

Överskriften på dokumentet är:
S W E D I S REPORTED ADVERSE REACTIONS VACCINER , J07 , 2009-09-01 – 2009-11-10

Listan nedan är samtliga rapporterade biverkningar till Läkemedelsverket under denna tidsrymd på 72 dagar.
Typ av biverkning först, med antal personer efter som haft den, gällande:
J07BB02 PANDEMRIX (ANTIGEN) INFLUENZA A/CALIFORNIA/7/2009 (H1N1)V-LIKE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ÖDEM, 5
Ödem, svullnad på grund av ansamling av vätska i vävnaderna.


ALLERGISK REAKTION, 26

ALLERGI, FÖRVÄRRAD, 1

ANAFYLAKTISK REAKTION, 15

ANAFYLAKTISK CHOCK, 3
En anafylaktisk reaktion, ofta kallad allergisk chock/allergichock, är en överkänslighetsreaktion som kan vara livshotande.

FEBER, 23

TEMPERATUR STEGRING, 7

FROSSA, 10

MEDVETANDERUBBNING, 3
Stupor ingår i gruppen medvetanderubbningar, som omfattar somnolens, stupor och olika grader av koma.

MEDVETSLÖSHET, 1

FRÅNVAROATTACKER, 2
Frånvaroattacker (absencer , petit mal) är vanligast hos barn och innebär några sekunders frånvaro och avbrott av alla aktiviteter.

KOLLAPS (HHE), 1
Får detta till att en kollaps sker pga kikhosta, vilket kan vara korrekt då den denna biverkning gäller är en tvåårig pojke.

SYNKOPE, 7
Svimningsanfall, synkope, är ett medicinskt problem som kan medföra allvarliga konsekvenser, såväl kroppsliga som känslomässiga, för den som drabbas.

SVIMNINGSTENDENS, 3

HYPERHIDROS, 2
Hyperhidros, eller svettningar, innebär i regel ökade svettningar över hela kroppen, dock mestadels inom områden som armhålor, fotsulor samt handflator.

TRÖTTHET, 7

MALAISE, 2
Malaise is a feeling of general discomfort or uneasiness, an "out of sorts" feeling, often the first indication of an infection or other disease.

BENSMÄRTA, 1

BRÖSTSMÄRTOR, 7

SMÄRTA, 22

VÄRK, 6

MORS SUBITA, 6
'plötslig, oväntad död'........

C-REAKTIVT PROTEIN, 1
C-reaktivt protein, CRP, är ett protein i familjen pentraxiner. CRP finns i vanliga fall löst i blodplasman och som vid en bakteriell infektion kan det öka kraftigt i koncentration.

INFLUENSALIKNANDE SYMTOM, 67

TROMBOCYTOPENI, 2
Trombocytopeni är brist på trombocyter (blodplättar), ett tillstånd som ger ökad blödningsbenägenhet.

LYMFKÖRTELSVULLNAD, 11
Lymfkörtlarna är kroppens första försvarslinje mot de bakterier eller virus som har kommit in i kroppen. Lymfkörtlarna är ihopkopplade via de tunna lymfkärlen. I lymfkärlen rinner lymfan, en vätska som bland annat innehåller stora mängder vita blodkroppar.

BLÖDNING, 1

HEMATOM, 5
Ett blåmärke (eller hematom) är en utgjutning av blod i huden orsakad av brustna mindre blodkärl, kapillärer, vanligen efter fysisk påverkan som stötar eller slag.

EPISTAXIS, 1
Näsblod eller näsblödning, medicinsk term epistaxis, är benämningen på blödningar i näsan, vanligtvis bara märkbart då blodet rinner ut genom näsborrarna.

BLÖDNING CEREBRAL, 1

ANGINA PECTORIS, 1
Kärlkramp. I allra flesta fall är det förkalkning i hjärtats kranskärl som är orsaken till kärlkrampen. Kranskärlen ska förse hjärtats muskulatur med blod, som innehåller syre och näringsämnen.

HJÄRTINFARKT, 1
Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötslig bildas i något av hjärtats kranskärl. När en spricka uppstår i placket bildas hastigt en liten klump koagulerat blod. När klumpen växer till en propp som täpper till blodkärlet avbryts blodets genomströmning.

TAKYKARDI, 3
Takykardi är ett annat ord för hjärtklappning, det vill säga när hjärtat slår snabbare än normalt. Takykardi definieras som en hjärtfrekvens över 100 slag/min. Den vanligaste orsaken är en ökad stimulans av hjärtmuskeln via det sympatiska nervsystemet.

FÖRMAKSFLIMMER, 1
Förmaksflimmer är den vanligaste behandlingskrävande rytmrubbningen i hjärtat.

V.E.S., 1
Ventrikulära extrasystolier. Enstaka VES är vanliga hos i övrigt hjärtfriska personer. Den sannolikt vanligaste orsaken till frekventa VES är dock koronarsjukdom.

HJÄRTSVIKT FÖRVÄRRAD, 1

MYOKARDIT, 1
Hjärtmuskelinflammation (myokardit) innebär inflammation av hjärtmuskeln (lat. myocardium) är en relativt vanlig hjärtsjukdom.

PERIKARDIT, 1
Perikardit (hjärtsäcksinflammation) kan delas upp i akut eller kronisk perikardit. Akut perikardit går ofta med lokaliserad bröstsmärta av pleurittyp.

BLODTRYCKSSTEGRING, 1

HYPERTENSION, 2
Pulmonell hypertension innebär att blodtrycket i lungkretsloppet är för högt. Blodtrycket i lungkretsloppet ska normalt inte överstiga en femtedel av det tryck som finns i stora kroppspulsådern. (Dock osäker om detta är korrekt beskrivning, då det enbart står hypertension som biverkning...)

HJÄRTKLAPPNING, 11

ANGIOÖDEM, 14
Angioödem (Quinckeödem) innebär svullnader i huden. Vanliga lokalisationer är läppar, ögonlock, ansikte och tunga. Det kan sitta i från timmar till dagar.

URTIKARIA, 23
Urtikaria, nässelutslag eller nässelfeber (jämför nässla, på latin urtica dioica) innebär utspridda, kortlivade, kliande upphöjda rodnader i huden, så kallade kvaddlar.

EKSEM, 1

DEFLUVIUM, 1
Håravfall får jag det till.

HUD UTSLAG, 3

EXANTEM, 4
Utbredda hudförändringar bestående av rodnad och knottror av enhetlig typ, orsakade av infektioner, vanligast virus, eller av läkemedel.

EXANTEM ERYTEMATÖST, 5

EXANTEM MAKULO-PAPUL, 1

EXANTEM VESIKO-BULLÖ, 1

EXFOLIATIV DERMATIT, 1
Dermatit är en medicinsk term som syftar till varje form av inflammation i huden. Exfoliativ verkar gälla gynekologi, kan det stämma när detta är en man som är drabbad?

LOKAL HUDNEKROS, 1

STOR LOKAL REAKTION, 7

LOKAL REAKTION, 20

PETEKIER, 1
Hudutslag verkar det som.

EKKYMOS, 1
Ansamling av blod i huden, vilken visar sig som en mer eller mindre oregelbunden, ej upphöjd, blåaktig eller lilaaktig fläck.

HUDREAKTION ÖVRIGA, 1

FLUSH, 9
Detta är en värmekänsla, rodnad, stickningar eller klåda som främst förekommer i ansiktet, på halsen, bröstet och ryggen.

KLÅDA, 20

HERPES ZOSTER, 2
Bältros är ett smärtsamt utslag som orsakas av varicella-zostervirus, som även orsakar vattkoppor. Bältros uppträder när vattkoppsvirus återaktiveras, oftast många år efter den ursprungliga infektionen.

HERPES SIMPLEX EXACE, 2
Sökningar verkar ge att det är en svampinfektion...

VARICELLAE, 1
Vattenkoppor. Kliande utslag som primärt uppstår i ansikte och på bål, senare spridning till hårbotten och extremiteter.

REUMATOID ARTRIT FÖRVÄRRAD, 1
Ledgångsreumatism.

MISSFALL, 2

UTERUS KONTRAKTIONER, 1
Prematurbörd, för tidigt fött barn..TRANSAMINAS STEGRING, 1
Förändrade leverenzymvärden.

LEVERINSUFFICIENS, 1
Med leverinsufficiens förstås nedsatt leverfunktion. De flesta kroniska leversjukdomar leder, utan behandling, till skrumplever (levercirrhos).

ASTMA BRONKIALE FÖRVÄRRAT, 3
Svår astma.

STATUS ASTMATIKUS, 1

PNEUMONI, 3
Inflammation i lungparenkym. Vid bakteriell genes i praktiken engagerande även bronker och pleura.

ANDNINGS BIV, 1

DYSPNÈ, 20
Dyspné, andnöd, är en subjektiv obehaglig känsla av att inte kunna få luft. Dyspné orsakas framförallt av hög nivå av koldioxid i blodet och är ett vanligt symptom vid en lång rad sjukdomar, framförallt hjärt- och lungsjukdomar. Men kan även bero på panikångest, då det pskyologiska spelar roll och det känns som att man inte kan dra åt sig andan.

TAKYPNE, 1
Takypné innebär ökad andningsfrekvens. Takypné definieras som en andningsfrekvens över 20 gånger/minut.

LUFTVÄGSOBSTRUKTION, 3

HESHET, 1

HOSTA, 3

STOMATIT, 3
Vesikulös stomatit även kallad "Höstblåsor" eller "hand-fot-munsjuka", är en smittsam dock ofarlig virussjukdom.

SVULLNAD MUNHÅLA/SVALG, 7

LÄPPSVULLNAD, 4

TUNGSVULLNAD, 1

TARM BIV, 1

ULCERÖS KOLIT FÖRVÄRRAD, 1

ILLAMÅENDE, 20

KRÄKNINGAR, 12

BUKSMÄRTOR, 10

DIARRÈ, 12

HYPERGLYKEMI, 2
Hyperglykemi, för hög blodsockernivå, är ett tillstånd som kan bero på oupptäckt eller underbehandlad diabetes, intag av vissa läkemedel, stress eller kraftiga infektioner.

ARTHRALGI, 6
Artralgi. Svår smärta i någon led, vanligen utan inflammatorisk orsak.

ARTRIT, 2
Ledinflammation, ledvärk, ledsvullnad.

MYALGI, 14
Myalgi kommer från grekiskans’muskel’ och ’smärta’ och betyder muskelvärk. Den vanligaste orsaken är översträckning av en muskel eller muskelgrupp

KRAMPTILLSTÅND, 2

MUSKELRYCKNINGAR, 1

MUSKELKRAMPER, 1

MUSKELSTELHET, 1

NACKSTELHET, 2

PARESTESI, 39
Parestesi (domning) är en känsla av stickningar, eller domning i huden utan långsiktig fysisk effekt. I folkmun kallat att kroppsdelar "somnar".

SENSIBILITETSRUBBNING, 11
Rubbningar i förmågan att ta emot sinnesintryck.

NEURALGI, 4
Neuralgi, nervsmärta, neuropatisk smärta eller neurodyni är medicinska termer gällande smärta utgående från en skada i nervsystemet. Nervsmärta är vanligen en långvarig smärta, vilken kan vara svår att diagnosticera.

CEREBROVASKULÄR PÅVERKAN, 1
Har att göra med hjärnans blodkärl och blodförsörjning

CEREBRAL INFARKT, 2
En cerebral infarkt beror på en propp som leder till undergång av vävnad vilket leder till ärrbildning. Är tydligen en orsak till stroke.

SMAKFÖRÄNDRING, 5

FACIALISPARE, 5
Jag finner lite om att det kan handla om ansiktsförlamning...

PARES, 1
Pares, detsamma som förlamning, nedsatt kraft i en muskel eller muskelgrupp.

NYSTAGMUS, 1
Nystagmus (grekiska "nicka i sömnen"), på svenska även kallat ögondarrning är en medicinsk benämning för upprepade ofrivilliga ögonrörelser som ofta uppträder i samband med sjukdomar som berör balansorganen men även vid ögonsjukdomar och sjukdomar i det centrala nervsystemet

YRSEL ROTATORISK, 1
Yrsel med känsla att omgivningen snurrar.

YRSEL, 30

HUVUDVÄRK, 24

MIGRÄN, 2

HÖRSELNEDSÄTTNING, 1

OTITIS MEDIA, 1
Otitis media är en allmän term som används för att beskriva flera olika förhållanden som påverkar mellanörat.

SÖMNRUBBNING, 2

MARDRÖMMAR, 3

HALLUCINATIONER, 1

KONFUSION, 1
Konfusion eller förvirring är ett symtom orsakad av en störning i hjärnans funktion.

OVERKLIGHETSKÄNSLA, 1

PSYKISK PÅVERKAN, 1

URINVÄGSINFEKTION, 1

URININKONTINENS, 1

ÖGONIRRITATION, 2

SYNPÅVERKAN, 1

DIMSYN, 3

SYNRUBBNING, 2

samt SAKNAS(?), 2..............
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Totalt är det allt som allt 685 biverkningar inrapporterade på totalt 395 individer under denna period. Det blir nästan 5,5 personer och 9,5 biverkningar om dagen.

Det absolut mest anmärkningsvärda är såklart de sex personer som plötsligt dött och två missfall, som här räknas som biverkningar.
Går man till källan, Läkemedelsverket, och nu tittar på vilken information man finner, så är det senast publicerade från 2009-11-10, vilket mao borde vara baserat på det som finns ovan.

De skriver:
"Ytterligare 3 fall till tidigare fem beskrivna fallrapporter har inkommit under de senaste två veckorna där man beskriver ett tidssamband med vaccination, således totalt 8 rapporter. Tiden mellan vaccination och dödsfall har varierat mellan 12 timmar och 4-5 dagar."
samt...
"Kompletteringar av dessa fall kommer att efterfrågas och utredning fortgår men efter vad som hittills framkommit finns inget som styrker ett orsakssamband mellan vaccinationen och dödsfallen."
och...
"Två fall av stroke, en med dödlig utgång, finns rapporterade, 3 respektive 4 dagar efter vaccinationen. Inget av dessa fall bedöms ha något direkt samband med vaccinationen"
Visst är det ett skevt synsätt, när misstanke om ett dödsfall iom vaccinering på ett så kraftigt vis skall förklaras att det beror på helt andra omständigheter. Men, när det gäller dödsfall av influensan så räcker det med att de har smittan för att det skall vara smittan som dödade, trots att det varit allt från stora underliggande sjukdomsfaktorer till att de inte ens fått den vård de behövt som kan vara orsaken!

Verkets egen förklaring gällande dödsfall iom vaccinering:
"Vid bedömningen av antal inrapporterade dödsfall är det viktigt att ta hänsyn till att i Sverige inträffar i snitt 200-250 dödsfall per dag och att för närvarande en stor del av befolkningen, och då särskilt äldre och övriga riskgrupper, vaccineras."
Vad i hela friden vill dom ha sagt med det?
Att efterdom det dör människor, så gör det inget att några dör pga vaccinering???

Vidare så leker verkligen Läkemedelsverket med orden:
"Cirka 2,1 miljoner doser Pandemrix har nu levererats till Sverige. Totalt har nära 600 biverkningsrapporter inkommit till Läkemedelsverket från sjukvården och nära 900 från konsumenter. "
Antalet levererade doser är totalt irrelevant. Det det handlar om är hur många som vaccinerats en gång alternativt två gånger. Intressant vore att veta hur många (om någon) av de rapporterade biverkningarna som kom efter en andra vaccination.

Aftonbladet larmar igen om ett dödsfall i Nya influensan, det åttonde säger man nu.
Fast det kan mycket väl handla om att han också blivit offer för att vården inte fungerat. Om han hade fått hjälp första eller andra gången han besökte vården, så hade väl möjligheten till att överleva varit högre?

Vart är rapporteringen om de två missfall som räknas som en biverkning?

Går vi tillbaka till vad Läkemedelsverket själva skriver, att det före denna period fanns fem rapporter om misstänkta dödsfall och lägger till de sex Mors Subita samt även de två missfall det handlar om, så kan vaccinet ligga bakom 13 dödsfall..

Det finns även en helt annan sida på detta som få tänker på.
Se alla de biverkningar som är listade. Flera är milda och övergående, men det finns en hel del som är övergående men farliga.
Vad häner dom man får yrsel eller svimningstendenser om man kör bil? Eller än värre, om man är busschaufför? Hur roligt skulle det vara att ha en pilot som får hallucinationer?
Ja, det går att ta en drös med exempel.

Vad är biverkningarna av Nya influensan? Förutom de positiva som det är för de flesta, att man får ett naturligt skydd.
I väldigt sällsynta fall kan det bidra till dödsfall, som det gjort för kanske åtta personer i Sverige hittills. Men hittills så har inte Nya influensan varit ensam orsak till ett dödsfall, om man använder samma tankesätt som man gör gällande vaccinet.
Men, om man då använder samma synsätt som man gör gällande dödsfall från influensan, så kan det handla om tretton döda av vaccinet (då inkl två ofödda).

Man skall även veta att denna lista innehåller ej de som anses vara mycket vanliga eller vanliga biverkningar.
De bokförs inte öht.

UPPDATERING:
Fick uppgift att siffran "05" som är vid en bedömning av biverkningen betyder att personen har avlidit. Detta stämde med fyra av de som hade Mors Subita (plötslig död). Mannen utan ålder nedan hade ingen bedömning öht.

I dokumentet så ser det ut så här (fyra siffror istället för X i originaltexten):
MORS SUBITA 09 XXXX M 70 Y 5 05
Förklaringen säger (från vänster till höger) :
Biverkningsdiagnos Dnr Kön Ålder Bedömning

De sista siffrorna, 05, finns hos ett fåtal (de jag räknar upp nedan), och det finns inga andra koder som t.ex. 03 eller 04.

Dessa sex personer var fyra män i åldrarna 54, 70, 80, 88 samt en utan ålder(?) och en kvinna på 89 år. Alla har även ett diarienr, vilket gör att man ser om samma person har fler biverkningar..
Eftersom detta med "o5" som kod för avliden, så kontrollerade jag om det var flera med denna kod, men som ej var någon av de sex som även hamnade under Mors Subita.

Tyvärr, så är det så. Även dessa har denna kod:
Kvinna 74 år med biverkning BLÖDNING CEREBRAL.
Man 84 år med biverkning HJÄRTINFARKT.
Kvinna 65 år med biverkning PNEUMONI.

Så, stämmer detta med koderna, så kan det vara 9 dödsfall och två missfall på 72 dagar...
Det kan även vara så att det är dessa tre som Läkemedelsverket själva har som de tre misstänkta fallen, men då är ju frågan vad de menar med sex fall av Mors Subita...?
Bör inte även missfall räknas, officiellt, som dödsfall?

Kan någon verifiera eller dementera vore det mycket bra.
Vi har redan så mycket felaktig och knepig information i media så det räcker och blir över...

20 kommentarer:

 1. Personligen tror jag att de långsiktiga hälsoförstörande biverkningarna blir betydande mera omfattande, tyvärr tyvärr... :cry: - hälsar Josef B.

  SvaraRadera
 2. Tänkte passa på att tacka för en mycket bra blogg med mycket intressant läsning. Fortsätt ge oss lite klarsynthet här i världen. Tack

  SvaraRadera
 3. Josef: Ja, de kan vara riktigt illa om man lyssnar på de mest pessimistiska. Autism, ofruktbarhet, sjukdomar... Gissa vinnarna i alla dessa personers öden?

  Anonym 19.33: Stort tack själv för de snälla orden..:)

  SvaraRadera
 4. 72 dagars vaccinerande, men det är knappt en månad man har kört för fullt. Och man har inte avslöjat hur många som har sprutats, man bara meddelar hur mycket vaccin som har levererats. 9 döda plus 2 missfall, om det inte döljs något så det är ännu värre. Det skrämmande är hur folk gradvis kan vänjas vid vad som helst. Hade man innan vaccineringarna började sagt att efter 4 veckors sprutande kan vi räkna med 9 döda och 2 missfall, plus alla de andra svåra biverkningarna! Katastrof!

  SvaraRadera
 5. Värt att notera med är ju att det är en ENORM underrapportering...de flesta tänker, shit happens och så blir det ingen anmälan...man kan ju stämplad som foliehatt för det minsta idag. Folk jag känner som jobbar på sjukhus kan berätta att kring personalvaccineringarna så har det varit väldigt mycket klagomål på att detta inte var som det vanliga säsongsinfluensavaccinet...kanske inte så konstigt då detta har en kraftig adjuvans som inte det vanliga säsongsinfluensavaccinet har. Folk har stor smärta och blåa armar, kan ofta inte sova på ena sidan några nätter efteråt. Den här broschren borde anmälas...
  http://www.socialstyrelsen.se/dennyainfluensana%28h1n1%29/informera/Documents/Vaccination%20A5-folder_rev090924.pdf då den uppenbarligen ljuger "biverkningarna är av samma typ som vid vaccination vid säsongsinfluensa" borde ju finnas biverkningsrapporter att jämföra med för att bevisa att det påståendendet inte stämmer.


  Det här svaret är ju intressant hur länge det kan ligga kvar med efter Jyllands-Postens avslöjande??? Eller har jag missuppfattat något? Var är Janne Josefsson nu? Hela svenska pandemiavtalet måste offentliggöras! T.o.m. Anna Bäsén tycker det!

  http://www.krisinformation.se/web/Pages/Faq/ShowFaqWithLeftMenu____31553.aspx?FaqId=2318

  SvaraRadera
 6. Jo... - HCA - det här gänget är väl toppen på "vinnar"-pyramiden - såvitt jag känner till den saken.

  I o f s så kan jag ha fel i det - men det tror jag ej alls själv på.

  Befolkningsreduktion med ca 6 miljarder ? ! ?...

  SvaraRadera
 7. Dr. Teresa Forcades, numera nunna, förmedlar mycket information i denna video:

  http://globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15980

  Se även denna nyhetsrapport från polsk tv:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=16075

  SvaraRadera
 8. Det tar tid att utveckla autoimmuna sjukdomar som ME, MS och ALS. Så vidden av detta spektakel har vi inte sett än.

  SvaraRadera
 9. Enl socialstyrelsen har nära 2 miljoner vaccinerat sig i Sverige hittils. Sett till antalet vaccinerade och antalet rapporterade biverkningar (varav de flesta är svåra att knyta till vaccinet mer än tidsmässigt) ser det inte så illa ut.

  SvaraRadera
 10. Medvetenskap: I klarspråk så menar du att det är helt ok att det dör folk av vaccinet? Jag har sett att man fått levererat 2,1 milj doser, inte funnit bra info om antalet vaccinerade, inte heller antalet doser man använt. Dessa kan variera maa att de som ska ha två doser (bebisar och gravida bl.a.). Mig veterligt finns inte siffror heller över om någon som fått en dos inte haft biverkning, men fått efter dos nr 2. Viktigt att veta, tycker jag iaf..
  Sen är just tidsaspekten som är ett av argumenten till att vaccinet misstänks, för det är svårt att misstänka vaccinet om man inte ens är vaccinerad.
  Enligt rapporteringen om de som dött av flunsan, så är det flunsan som dödat. Men är det sant? Visst, de hade Nya influensan, och den kan naturligtvis ha bidragit. Men skulle de klarat en vanlig förkylning, säsongsflunsa (ej den man masshysterivaccinerar för) eller en kraftig magsjuka?
  Det kan man inte svara på, vilket därmed bör skriva ned "skulden" på Nya influensan...
  Eller så antar vi som sagt samma tänk för vaccinet, och nöjer oss med starka indicier och ett tidsmässigt samband.

  Så hur vi än vrider på detta så blir skillnaden nästan två avlidna av vaccinet på varje avliden genom flunsan ändock konstant.

  SvaraRadera
 11. "Vaccin till små barn stoppas"

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6134559.ab

  Inger hopp :D

  SvaraRadera
 12. HCA,

  av allt att döma dödar influensan mer människor i en ovaccinerad population, än vad vaccineringen gör. Ur enbart ett mortalitetsperspektiv tycker jag valet är ganska självklart.

  Det är socialstyrelsen som uppger att 2 miljoner människor har vaccinerat sig i Sverige. Varför ska vi tvivla på statistiken?
  Det är heller inte orimligt; 2.1 miljoner doser levererade tillsammans med att det råder brist på vaccinet tyder på att de flesta doser är administrerade. Antalet som fått två doser är förmodligen relativt få.

  Många av biverkningarna är svåra att på annat sätt än tidsmässigt knyta till vaccinet. En artikel i Lancet i förra veckan påpekade vikten av att ta hänsyn till bakgrunds-prevalensen av de olika biverkningar som rapporteras om man önskar reda ut hur mycket biverkningar vaccinet verkligen orsakar.

  SvaraRadera
 13. Medvetenskap:
  Strunta i antalet doser, jag skrev bara att jag inte hittat statistiken, inte att jag misstrodde dig.

  Har du en ovaccinerad population att jämföra med nu?

  Man kan även kolla hu det var innan vaccinet kom, så får man samma scenario..
  Kikar man på WHO´s listor så var det 6/7 94512 bekräftade smittade varav 47 dödsfall, vilket ger 0,000497% i dödlighet.
  Tyvärr är detta den senaste rapporten som kan anses ganska korrekt, för därefter så är inget land "no longer required to test and report individual cases".
  Men, inget vaccin fanns klart att ge iaf.

  Ser vi på rapporten för 13/9, där ungefär som vaccineringen började på vissa platser, så var de mycket osäkra uppgifterna för smittade 296 471 st och 3486 döda, vilket ger 0,0176% i dödlighet.
  Den senaste, lika osäker, säger 503 506 smittade och 6260 avlidna, 0,0243% dödlighet.

  Sedan vaccinering började så har alltså kring 207 035 st smittats, varav 2774 dött, 0,034% dödlighet...

  Utan vaccinering, 0,0005% dödlighet.
  Med vaccinering, 0,034% dödlighet.
  Grovt räknat, men du ser att innan vaccinet kom så dog färre av de smittade än vad som sker nu när vaccinet kommit.
  68 ggr fler om jag räknat rätt...

  Varför i hela friden fullständigt skiter man i bakgrunds-prevalansen för de smittade som avlider??
  Det är ju detta som jag påtalar hela tiden, att man inte jämför ens i närheten på samma sätt.
  Då blir det åt h-e också.

  Antingen så är alla oväntade/plötsliga/konstiga dödsfall i samband med/direkt efter vaccinering med stor sannolikhet orsakade av vaccinet samt att alla smittade som dör där symptomen kan förknippas med influensan orsakade av influensan..
  ..eller..
  ..så tittat man på bakgrunderna, andra möjliga orsaker, bidragande faktorer, samverkande hölsomönster för båda dessa grupper av människor.
  Är du nu med på hur jag menar?

  Men så är det inte idag, vilket du bör hålla med om?
  Vaccinerad som dör = slumpen, tillfällighet, bara överensstämmande i tid.
  Smittad som dör = flunsan orsak. Punkt.

  Är det ett korrekt, rättvist och mänskligt sätt att se på saken?

  SvaraRadera
 14. Rättelse...
  Jag skrev ovan:
  "Sedan vaccinering började så har alltså kring 207 035 st smittats, varav 2774 dött, 0,034% dödlighet..."
  Procentsatsen är fel, den ska vara 0,0134..

  Så det blir mao fel skillnad.
  Men även om skillnaden är mycket mindre, så är det en högre dödlighet sedan vaccinet kom in i bilden, men inga 68 ggr.
  Skillnaden innan vaccinering (13/9) mot efter (13/11) är 0,0117% och 0,0134%, alltså 14,5% högre dödlighetsprocent med vaccinering...

  SvaraRadera
 15. Alla som får biverkningar rapporterar ju inte. En vän till mig som var i början av graviditeten när hon fick vaccinet fick missfall två dagar efteråt. Men eftersom man oftast inte vet vad tidiga missfall beror på så rapporteras det inte in.

  SvaraRadera
 16. ca 700 kan vaccineras per dag, på varje enskilt center...det blir över 50000 vaccinerade på 72 dagar, på ETT center, hur många center är den här rapporten baserad på ? kan vi anta att vi hamnar på några hundra tusen personer som vaccinerats, isåfall är 680 biverkninvar ingenting, och chansen att du får en ligger på en sådan löjlig procent att det knappt kan räknas som risk, eller ?

  SvaraRadera
 17. Evolate: För det första, så är inte biverkningar som anses "mycket vanliga" eller "vanliga" rapporterade (ifall de inte sammanfaller med biverkning av högre grad). Därav så ger detta en felaktig bild av verkligheten. Cirka var tionde får en biverkning.
  Men visst är det få som drabbas hårt, fast många fler än vad som drabbas av kraftiga "biverkningar" av flunsan, där det är frisk eller döden som är alternativen om man ska se på vad media rapporterar.
  Eller har du hör om att flunsan har orsakat missfall, förlamning, allergisk chock å andra biverkningar?

  Räkna antalet döda i flunsan (16 st säger man, fast det är kraftigt ifrågasatt naturligtvis) mot antalet smittade (två miljoner har jag hört siffra på, fast räkna på en halv miljon...).

  De som klarar sig med livet i behåll, får dessutom ett naturligt skydd i många år och behöver inte ta Pandemrix igen...å igen...å igen..å igen...

  SvaraRadera
 18. hca, vad skulle kunna vara vanligare än trötthet och smärta t ex...? oro ? ser inte riktigt vad för vanliga biverkningar som inte skulle stå med på listan...så för mig så känns igen risken för någon vesäntlig biverkning ganska marginell.

  att jag ifrågasätter vaccinets skadlighet, har inget med min åsikt om hur farlig influensan är, som jag har fått uppfattningen av, inte är farligare än en vanlig...omhända mer smittsam

  folk har en tendens att vilja peka på antingen vaccinet, eller influensan, och välja sida om vad som är farligast osv...när enligt statistiken, o mig, båda är relativt ofarliga, om du inte redan har något medicinskt problem...allt är så otroligt överförstorat...sensations skapande någon ? =)

  SvaraRadera
 19. Evolate: Vad menar du med "vad skulle kunna vara vanligare än trötthet och smärta t ex...?"?
  De biverkningarna är inte med i de rapporter som kommer in till Läkemedelsverket...

  Jag håller med om att det i sammanhanget är få som drabbas, men det kan mycket väl vara så att vaccinet dels orsakat många döda (rentav fler än flunsan fått skulden för) samt att biverkningar från vaccinet aldrig är aktuella från flunsan.
  Därmed så har man mer eller mindre förvärrat det hela.

  Vaccinet förväntas ge skydd i 9-12 månader, sen skall ev en ny vaccinering ske för att hålla pandemin stången.
  Hur mycket värre kan biverkningarna bli då, med en ny dos av erkänt farliga ämnen skall in i kroppen?
  Hur reagerar olika funktioner då, som nerver (skvalen, hjärnan (tiomersal) och övriga funktioner?
  Är det inte troligt att kroppens försvar mot de farliga substanserna blir sämre ju oftare det utsätts för "attacker"?

  Det handlar om att man via olika mer eller mindre märkliga vägar tvingat fram en massvaccination, vilket du troligen känner till om du läst vad som skett..
  Änddring av pandemiregler, så att de passar Nya influensan, mycket märkliga avtal av det som sipprat ut om de avtal som är hemligstämplade, Baxters grandiosa skandal med fågelinfluensaviruset som tystas ned, hemlig rådgivargrupp åt Margaret Chen på WHO, jäviga rådgivare i andra grupper mm mm mm...

  Visst måste man sas välja sida, för antingen så tar man vaccinet och utsätter sig för de mer eller mindre garanterade biverkningarna (minst en av tio som sagt), eller så utsätter man sig för influensan som det är otroligt få som drabbas hårt utav.
  Jag känner fortfarande ingen som känner någon som legat sjuk i denna flunsan, detta trots att jag bor i det län som för en tid sedan hade den mest galopperande ökningen (Värmland).
  Min mor och far har samma situation...

  Vart är säsongsinfluensan?
  Borta?
  Troligen inte, utan det är mer som att man tar alla med influensa eller influensasymptom å packar in i "svininfluensafacket" för att hålla uppe statistik och skräcksiffror..
  Har du andra uppgifter, dela gärna med dig.

  Hade allt skötts ordentligt, öppet och utan en massiv vaccinationspropaganda så hade jag agerat annorlunda.
  Men nu är vi i den situationen att man hellre mörkar allt från dödsfall av vaccinet till pandemiavtal...

  Influensan är inte i närheten av den farliga farsot man kablade ut till en början, men ändå minskar man inte på hysterin.

  Hellre sjuk i flunsan än sjuk av vaccinet, både på kort och lång sikt.

  SvaraRadera