2007-12-11

Nä nu...

....tror jag Aftonbladet tagit 1:a priset i tävlingen Lick Bush Ass i alla fall.
I en artikel idag står det:
"Irakopinionen svänger till George Bushs fördel"
"Å fan, vad har nu hänt?" var min första tanke. Vad är det dom baserar en sådan artikel på månne?
Detta bland annat:
"Färre än på länge ser kriget som ett rent misslyckande, även om tre fjärdedelar av de tillfrågade fortfarande känner oro över utvecklingen. Sex av tio känner vrede över den förda irakpolitiken, enligt en opinionsundersökning gjord av nyhetsbyrån AP."

"47 procent av de tillfrågade menar att truppförstärkningen har varit bra för säkerheten, medan 50 procent svarade nej på frågan. För tre månader sedan sa bara 36 procent att de trodde att förstärkningen spelade någon roll. "

"Andelen som menar att Irakkriget kommer att ses som ett stort misslyckande i framtiden har minskat från 59 till 55 procent sedan september."

Hur kan man ens få tanken att sätta en positiv rubrik på dessa siffror??
Det är 75% som fortfarande känner oro och 60% som känner vrede över den förda irakpolitiken.
50% anser att truppförstärkningen inte varit bra för säkerheten.
55% anser att irakkriget kommer ses som ett misslyckande i framtiden...
Detta trots att de breda massan i USA fått informationen serverad via MSM, som är ypperligt försiktig med att berätta alla nyheter från Irak, eftersom de flesta är negativa för USA och de allierade....

De negativa siffrorna bara skriker ut "SLUTA KRIGET NU", men Aftonbladet (i sin iver att få näsan så Bushbrun som möjligt) lyckas faktiskt att finna en positiv vinkling på det hela.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar