2010-11-17

SKARPT LÄGE!

UPPDATERAT INLÄGG 2010-11-18 kl 11.30, se längst ned

Jag har tidigare meddelat om det faktum att vi håller på att få en reformerad grundlag.
Som man kunde ana, så har vårt styrda media gjort sitt allra yttersta för att hålla detta utanför nyhetsflödet, för att den stora massan inte ska veta vad i h-e det är som sker.

En grundlagsförändring kan enbart ske med två omröstningar i riksdagen med ett val emellan.
Den första omröstningen skedde i juni förra året, där det röstades igenom med handuppräckning!! Varför handuppräckning som om det vore vilka som vill ha glass till efterrätt i skolan, kan man spekulera i.
Är det så att ingen av de som röstade för förslaget vill bli påkommen som en av de som förändrade livet för oss utan att ett ord yppats i de offentliga salongerna?
Vem vill vara registrerad landsförrädare när de ställs inför verkligheten när folket fått nog?

Mina tidigare inlägg i ämnet:
Grundlagen på väg att ändras, så du vet...
Sverige, en demokrati?

Via denna länken kommer du till förslaget som man som sagt redan röstat igenom en gång. och som nu ska sparkas igenom en gång till för att slutligen kunna gälla...

Propositionen börjar med dessa ord:
I propositionen föreslås omfattande ändringar i regeringsformen. Det föreslås även ändringar i vallagen (2005:837) och kommunallagen (1991:900) samt en rad följdändringar i bl.a. riksdagsordningen.
Detta skall inte folket veta så mycket om... Sschsch, säg inget om att jag skvallrat nu..:)

Här nere några axplock i de förändringar man vill göra, med mina kommentarer:
1 kap, 2 § (sid. 9)
Nuvarande text:
"Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur och samfundsliv bör främjas."
Förslagets förändring:
"Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas."
Min kommentar:
Möjligen bara jag, men om man ska främja att man ska få behålla det egna "kultur- och samfundslivet", går inte det stick i stäv med att man säger sig vara för integration?
Var och en får tycka bu eller bä om integration, menar att det handlar om två totala motsägelser, där den nya lagen ger invandrare rätten att närmast skapa sina egna enklaver i vårt samhälle..

1 kap, 4 § (sid. 9)
Här har man helt enkelt slopat texten "Riksdagen är folkets främsta företrädare."
Min kommentar:
Visst, de har ju inte på länge varit våra företrädare även om de gett sken att de arbetat för oss och inte att vi egentligen enbart varit för deras skull.
Men det är bra fräckt att medvetet ta bort detta. Fast då kan de ju göra saker för andra länder, företag och lobbyorganisationer på ett lättare sätt, utan att vara hindrade av en lagtext :):)

1 kap, 7 § (sid. 10)
Nuvarande text:
"I riket finns primärkommuner och landstingskommuner. Beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar. Kommunerna får taga ut skatt för skötseln av sina uppgifter."
Förslagets text:
"I riket finns kommuner på lokal och regional nivå."
Min kommentar:
Jaha.. Det var väldigt vad den paragrafen blev rumphuggen.. Innebär det att kommunerna inte får ta ut skatt i fortsättningen? Får de inta ta beslut?

1 kap, 10 § (sid. 10)
Nuvarande text:
Finns ingen paragraf 10 i nuvarande grundlag!
Förslagets text:
"Sverige är medlem i Europeiska unionen. Sverige deltar även inom ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete."
Min kommentar:
Denna, om någon, borde rendera ett jäkla ramaskri över nejderna. Medlemskapet blir alltså inskrivet i grundlagen, utan att vi ens får rösta om att det ska vara så! Sen ska vi bara lyda vad EU och/eller FN säger att vi ska göra...
Och detta är det tyst om... Sjukt...

Ok... Jag har kommit till sidan 10, och det är totalt 423 sidor i denna propp!

2 kap, 3 § (sid. 11)
"Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning."
Min kommentar:
Lägg märke till ordet "enbart".. Det gör att man med hjälp av grundlagen utan samtycke får antecknas i ett register om det handlar om politisk åskådning OCH religiös åskådning, eller hur?
Skrämmande...

Det finns en massa mer att gå igenom, jag har här bara visat på ett liiitet axplock av det som kommer röstas igenom om alla försämringar blir verklighet...
Finns fler som uppmärksammar detta: http://www.infowars.se/

Är vi inte värda bättre än detta?
Varför får vi inte reda på vad det är de sk folkvalda ska rösta om?
Vad är de rädda för?

***Kommer uppdatera inlägget vid behov***
Kommentera gärna, och ge tips på fler märkliga saker i förslaget.

UPPDATERAT 2010-11-18 kl 11.30
Från en kommentar. Frågan diskuteras på Flashback: https://www.flashback.org/t678186
Från en kommentar: Facebookgruppen "Vi vill inte att Sveriges medlemskap i EU skall skrivas in i grundlagen"

Jag har sökt i några av våra största, mest styrda, mediakanaler efter vad som skrivits i detta "ärende". Som sig bör, så har de undvikit frågan mycket bra, och det är enbart sporadiska rader/artiklar som iaf jag finner...

10 kommentarer:

 1. Varför kommer man dragandes med det här 7 dagar före den 24/11?
  Inget kommer hinna ändras på 7 dagar!
  Det här har varit till kännedom en längre tid, och varför har inte bloggosfären varit aktivare redan från första dagen?
  Man kanske vill att det ska gå igenom, och sedan kunna slå sig för bröstet och säga - att "vi varnade" för det här.

  Samma sak med bankkriget som börjat rulla igång, ta ut pengarna och investera i guld och silver - varför?
  Guldet är ju som dyrast nu - guld ska man köpa när det är billigt och sedan sälja dyrt - som nu.
  Jag fattar inget.

  SvaraRadera
 2. Vad är det här för skoj?
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/13/70/77/84ff1d65.pdf
  Den 1 juli 2004 beslutade regeringen direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen (dir. 2004:96). Utredningen skulle framför allt koncentrera
  arbetet på att stärka och fördjupa den svenska folkstyrelsen, öka medborgarnas förtroende för demokratins funktionssätt och höja valdeltagandet. Utredningen gavs vida ramar för sitt arbete. Uppdraget omfattade dock inte de grundläggande principerna för statsskicket som slås fast i regeringsformens inledande bestämmelser och inte heller det förhållandet att Sverige är en monarki. Utredningen antog namnet Grundlagsutredningen.
  Grundlagsutredningen överlämnande i december 2008 betänkandet En
  reformerad grundlag (SOU 2008:125). En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 1. Betänkandets lagförslag finns i bilaga 2.
  Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3
  ----
  http://www.grundlagsutredningen.se/
  Den 6 februari 2008 anordnade Grundlagsutredningen en diskussion om språket i regeringsformen. Barbro Ehrenberg-Sundin (ledamot av Klarspråksnämnden och f.d. språkexpert och ämnesråd på Justitiedepartementet) och Ulf Teleman (professor emeritus i nordiska språk och f.d. ordförande i Svenska språknämnden) inledde diskussionen med anföranden om följande frågor.

  Vilka krav bör ställas på språket i en grundlag – bör andra krav ställas än på språket i vanlig lag?
  Hur förhåller sig språket i den nuvarande regeringsformen till dessa krav?
  Vad bör man särskilt beakta inför en översyn av regeringsformen när det gäller språket?
  Nedan följer en skriftlig version av Ulf Telemans inledande anförande.

  Grundlagarnas särställning

  Sveriges status som nation är en annan i dag än vid tillkomsten av den nu gällande grundlagen – politiskt efter EU-inträdet och ekonomiskt efter avskaffandet av valutaregleringen. Också militärt är man i dag nog mindre benägen att försvara nationen och därmed dess politiska modell än för några decennier sedan. Jag tror ändå att flertalet svenskar och deras företrädare fortfarande ser svensk självständighet och nationell frihet som något gott och också att grundlagarna och särskilt regeringsformen är själva fundamentet för en sådan ordning.

  Vad är det här för sköj?
  De är ju rena bondfångeriet!!!

  Vila är dessa skåjare?
  Barbro Ehrenberg-Sundin och Ulf Teleman

  Vilka är sköjarna i Grundlagsutredning? Är de marsianer eller vad är de?

  SvaraRadera
 3. Vilka ingår i Grundlagsutredningen?
  http://www.dn.se/debatt/alliansen-och-mp-ense-om-andrad-grundlag-1.734970
  Henrik von Sydow
  Ledamot Grundlagsutredningen (m)
  Kerstin Lundgren
  Ledamot Grundlagsutredningen (c)
  Daniel Tarschys
  Ledamot Grundlagsutredningen (fp)
  Ingvar Svensson
  Ledamot Grundlagsutredningen (kd)
  Peter Eriksson
  Ledamot Grundlagsutredningen (mp)

  -
  http://radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tidning/tarschys.htm
  Daniel Tarschys får guldjobb p.g.a. sin judiskhet!

  Nu är det äntligen avslöjat! De som tidigare trodde att kompetens kunde ha något att göra med Daniel Tarschys utnämning till Generalsekreterare för Europarådet kan nu se sina förhoppningar förintade! Nu har det gått så långt att inte ens DN kan blunda. I tidningen från 7/8-1994 kunde man läsa:
  "Själv verkar han lätt besvärad att påminnas om sitt halvjudiska påbrå och betecknar sig snabbt som ateist och okonfessionell. Men trettiotvå länders representanter var kanske inte helt likgiltiga för symbolvärdet i att välja någon med denna bakgrund till chef för Europarådet och dess tolv hundra anställda."
  "Ateist"? "Okonfessionell"? Vi förundras. Varför medverkade då denne Daniel Tarschys häromåret i tidningen Judisk Krönika under rubriken "Mitt judiska Sverige"? Att symbolvärdet är stort kan vi nog ändock hålla med om.

  DN skriver vidare i artikeln att "den språkkunnige Tarschys sägs ofta ha använts som torped av svenska regeringen när det gällt att bygga upp relationerna till de nya ryska makthavarna". Vad ska denne judiske torped torpedera härnäst? Vi vet vem vi ska komma ihåg när Europas kanoner än en gång riktas mot arabvärlden.

  SvaraRadera
 4. Grundlagsutredningen diskuteras också här:
  https://www.flashback.org/t678186

  SvaraRadera
 5. Kompis_en: Jag kan bara prata för mig själv, och jag varnade för detta redan när de baxade igenom det vid första omröstingen (se inlägget för länkar).
  Blogsfären har haft detta uppe vid olika tillfällen sedan dess..

  För egen del, återigen, så är det absolut inget bröstklappande som ligger bakom. Jag trodde att man skulel rösta om detta senare helt enkelt...

  Att ta ut pengarna är jag helt med på, men inte att investera i guld e.d., eftersom det då inte gör ett skvatt skillnad. Då är ju pengarna ändå i systemet igen, och man har inte gjort något alls för att vilja förändra. Nej, ta ut pengarna och ha dom hemma/i bankfack istället..
  Varje tusenlapp vi inte låter bankerna ha hos sig innebär att de inte kan låna ut ca 10 000:- och fortsätta sin groteska rånräd mot oss..

  Anonym 17 november 2010 23:21:
  Tack för infon! Mycket att rota i där..

  Anonym 17 november 2010 23:32:
  Tack, är redan med där..:)

  Anonym 17 november 2010 23:55:
  Tack för tipset!

  Snälla Anonyma, sätt gärna med ngt namn när ni kommenterar. Mycket enklare att svara/hålla isär :)

  SvaraRadera
 6. Hur ska vi få våra riksdagsledamöter att förstå detta - få svenska folket attt förstå?

  Varför finns det inga som diskuterar detta på Podradio? Folk vill ju lyssna inte bara läsa.

  Läs kapitel 10, sid 193.
  10 Internationella frågor
  10.1 Internationellt samarbete
  10.1.1 En bestämmelse om medlemskap i EU och annat internationellt samarbete införs
  Regeringens förslag: I 1 kap. regeringsformen införs en ny bestämmelse i vilken det anges att Sverige är medlem i Europeiska unionen. I bestämmelsen anges vidare att Sverige även deltar inom
  ramen för Förenta nationerna och Europarådet samt i andra sammanhang
  i internationellt samarbete.

  Grundlagsutredningens förslag överensstämmer med regeringens.

  EU har en lång historia som våra riksdagsledamöter och svenska folket inte förstår - fyra världskrig
  Det kalla kriget var det tredje - 911 startade det fjärde.

  SvaraRadera
 7. http://www.vf.se/asikter/insandare/tanker-ni-rosta-en-grundlagsandring

  Val hölls 19 september så riksdagen kommer att på nytt behandla den föreslagna grundlagsändringen den 24 november.

  Vi konstaterar att ingen riksdagskandidat tog upp grundlagsändringen till diskussion i valrörelsen (liksom EU-politiken i stort), och den behandlades ej heller i media. Vart tog svenska folkets möjlighet att ta ställning i denna viktiga fråga vägen?

  Lissabonfördraget, som utan folkomröstning den 20 november 2008 antogs av allianspartierna och Socialdemokraterna har en utträdesparagraf.

  Den nu föreslagna grundlagsändringen försvårar en eventuell framtida användning av denna paragraf.

  För oss i Nej till EU är det mot denna bakgrund svårförståligt hur era partier i juni kunde ställa sig bakom alliansregeringens förslag till grundlagsändring.

  Nej till EU Värmland vill av de värmländska ledamöterna för s, mp och v ha svar på följande fråga:

  Hur kommer ni att agera den 24 november, när beslut två ska tas om att skriva in EU-medlemskapet i grundlagen?

  I sitt valmanifest 2010 uttalar Sverigedemokraterna att partiet är för ”en omförhandling av det svenska EU-medlemskapet”. Vi finner det väldigt egendomligt om utan offentlig debatt Sverigedemokraterna skulle bli det enda parti som röstar emot grundlagsändringen! Faktum är att om de rödgröna partierna och Sverigedemokraterna är överens i denna sakfråga så faller grundlagsändringen.

  SvaraRadera
 8. http://www.nejtilleu.se/pressmed/2010/10-11-22_sag_nej_till_grundlagsandringen.htm
  Men de EU-positiva partieliterna agerar som om EU-medlemskapet är en marginell förändring. SNS Demokratiråd beskriver förhållandet som "dagens konstitutionella mörkläggning".

  Kontentan är att det svenska medlemskapet i EU har varit, är och förblir oförenligt med den svenska grundlagen. Försvara demokratin. Sverige ut ur EU!


  Jan-Erik Gustafsson, ordförande i Folkrörelsen Nej till EU
  Eva-Britt Svensson, EU-parlamentariker (v)
  Ingela Mårtensson, tidigare riksdagsledamot (fp)
  Gösta Torstensson, redaktör för Kritiska EU-fakta

  SvaraRadera