2009-12-12

Verkligt förnekande

En rapport om en 26-åring som blivit förlamad efter vaccineringen finna att läsa i Aftonbladet.

Det i sig är ingen nyhet för de flesta av oss som är åtminstone läskunniga, biverkningarna från vaccinet kan vara detta.

Det tragikomiska är kommentaren/förklaringen som Anders Hagman, chefläkare på Skaraborgs sjukhus, har att säga:
"– När man vaccinerar fyra miljoner människor på åtta veckor kommer det tidsmässigt att sammanfalla med att andra allvarliga sjukdomar bryter ut, som hade kunnat bryta ut i alla fall"
Det är ett verkligt förnekande kanman säga, vilket är hela den officiella hållningen.
Man dör inte av vaccinet (eller blir allvarligt sjuk), det handlar enbart och alltid om andra orsaker, faktorer och händelser som enbart av en slump sker efter en vaccinering.

Svåra fall av insjuknade och döda av Nya influensan, där är det däremot det totalt motsatta tänkandet. Oavsett andra orsaker, faktorer och händelser så är det alltid influensan som dödat. Inte ens avsaknad av vård eller att patienten var svårt cancersjuk ses som en annan orsak till dödsfallet..

Patetiskt, falskt, fegt och oerhört genomskinligt.
Något/någon/några skyddas, frågan är varför...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar