2008-10-06

Enkätsvaren

Jag har haft en liten enkät om detta med kosten LCHF (Low Carb High Fat).
På frågan "Äter du enligt LCHF?" svarade 3 ja och fem nej.
Följande fråga "Du som redan äter enligt LCHF: Har du märkt av någon viktminskning?" fick 3 av 3 som svarade Ja.
Fråga nummer tre löd: "Du som svarade Nej på första frågan: Kan du tänka dig att äta enligt LCHF?" 1 svarade Ja, 2 st Nej och 4 vet inte va LCHF är.

Sista frågan var: "Du som redan äter enligt LCHF, har du märkt av någon/några av följande positiva förändringar sedan du började med LCHF?".
Man kunde välja mer än ett av följande alternativ (resultat inom parenteserna):
Mindre sjuk 2 (40%)
Sover bättre 3 (60%)
Bättre i magen 4 (80%)
Mindre huvudvärk 1 (20%)
Minskad medicinering2 (40%)
Mår allmänt bättre 5 (100%)
Inga positiva förändringar (inget svar)

Ja, detta är ju ingen vetenskaplig undersökning direkt. Men det var intressant att se att alla vi som svarat, och äter enligt LCHF, mår allmänt bättre. Du som är villig att börja med denna naturliga kosten, meddela gärna hur det går om du nu börjar dvs...
Ni som inte kan tänka er att äta enligt LCHF vill jag bara påpeka att det kan absolut inte skada att ge det en månad av ert liv...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar