2011-06-13

Toppmötet är till ända..

.. och det är dags att se vilken bevakning massmedia i Sverige haft av detta.
Aftonbladet anser det vara nödvändigt att vara plus-kund för att få läsa om det. Clas Svahn har tydligen skrivit en artikel som man kan ana är kritisk av "teasern".

I övrigt så ger samma sökningar som i tidigare inlägg inga nya träffar.

I Norge har vg.no haft modet att skriva om det (trots att det är samma ägare som till Aftonbladet).
Erna Sohlberg, partiledare för Höyre, säger att det var tre teman som diskuterades:
* Utfordringene som ligger i å skape økonomisk vekst og innovasjon, og EUs og fremvoksende økonomiers betydning for å få til dette.
(Översatt med Google, utan "rättningar": De utmaningar som följer av att skapa ekonomisk tillväxt och innovation, och EU och tillväxtekonomierna betydelse för att uppnå detta.)
* Bindingen mellom sosiale medier og sikkerhetsspørsmål med utgangspunkt i situasjonen man nå har i Midtøsten og andre konfliktområder.
(Översatt med Google, utan "rättningar": Bindningen mellan sociala medier och säkerhetsfrågor grundval av situationen kan nu ha i Mellanöstern och andra konfliktområden.
* Fremtidige demografiske utfordringer for blant annet Kina.
(Översatt med Google, utan "rättningar": Framtida demografiska utmaningar som Kina.)
Finns mycket att säga om dessa "teman", men att koppla ihop de sociala medierna med säkerhetsfrågor bör få alla att rygga tillbaka en aning.
Det handlar mest troligt om att hur man via de sociala medierna kunna öka säkerheten, vilket betyder att man ska kunna övervaka och få information via dessa kanaler.
Känns bra för alla antar jag?

(Nedan översatt från norska med Google, med vissa "rättningar". Från artikeln länkad ovan)
- Vad säger du om kritiken att det bör finnas insyn i de forum som diskuterar/påverkar politiken?
- Det finns ett behov att kunna tala fritt och direkt från hjärtat. Det togs inga beslut, men du får viktiga beslutsfattares ärliga åsikter. Värdet av dessa diskussioner hade varit mindre om det inte fanns något citatförbud och om pressen hade varit närvarande, sade hon.

Hon säger det som vi alla egentligen vet.
Politiker m.fl. i så kallade "höga positioner" pratar inte fritt och från hjärtat i normala fall.
Du får inte heller deras ärliga åsikter.
De känner sig hämmade av att ha pressen närvarande, och vill inte att man citerar det de egentligen vill och/eller känner.
Det känns väl väldigt tryggt att de som så gärna vill bestämma för oss alla inte vill att vi ska veta varför de bestämmer vissa saker och vilka orsaker de har till det?

Även om det inte tas några formella beslut på detta möte, så är det tydligen viktigt att få reda på vad andra anser om vissa saker. Det i sin tur ligger så klart till grund för beslut som tas senare, eller är som vägvisare för vad man vill ska ske framöver.
Då är dessa "konferenser" i allra högsta grad en påverkande faktor i beslut som gäller oss alla.

Men vi ska ändå hållas utanför vad de som bestämmer egentligen tycker och tänker..
Som sagt, låter ju väldigt tryggt, eller hur?

2 kommentarer:

 1. Nej, det låter inte alls tryggt. I alla instanser i samhället mal den osynliga agendan på, kringgår effektivt den sanna demokratiska processen. Detta samtidigt som agendan "lånar" alla paroller som normalt hör till det jämlika samhället; valfrihet, integration, inflytande, insyn m.m. Tjänstemän säljer sina själar för att nå tillfälliga fördelar, utan att tänka på att de långsamt eroderar grundvalen även för sin egen existens. Så lyder receptet för samhällets undergång; medelmåttornas enträgna ryggradslösa hållning. EN ENDA MÄNNISKA kan vända en nedåtgående trend men alltför få har modet att helt och fullt stå för det sanna och det rätta.

  SvaraRadera
 2. Joakim:
  Och det är så enkelt för dem att lyckas dessutom..
  Krävs ingen världsomspännande konspiration för att få igenom det man vill, utan det räcker med att "rekryteringen" nedåt innefattar de med samma ideologier e.d.
  Som i ett företag, eller i ett parti.

  Lojaliteten är viktigare än att man gör saker rätt, logiskt eller på ett moraliskt och lagligt korrekt vis.
  Se bara på alla företag som kommer undan med skrämmande saker, eller hur Göteborg genomsyrats av korruption alternativt de kartellbildningar som sker i företagens värld.
  Politiker är än värre, för där har de en grundinställning att det är partiets linje som ska vårdas, inte folkets väl och ve.

  Visst kan en enda människa vända på det, fast den personen bör finnas redan högt upp i maktsfären och där är de normala redan bortsållade kraftigt. De som lckas hålla sig kvar blir på ena eller andra sättet bortmotade när de visar sitt rätta ansikte.

  Jag tänker även på de med extremt mycket pengar.
  En mångmiljardär kan rädda livet på hundratusentals människor, men väljer att satsa på sig själv istället och blir bara mer egoistisk.
  Undrar nästan om alla som är och blir rika per automatik tappar all mänsklighet..

  SvaraRadera