2012-06-26

Inte då. Inte sen. Utan Nu..

Det finns en enda tidpunkt som du kan påverka saker och ting, och det är i nuet.

Det som hänt och varit är det som lärt dig, format dig och inspirerat dig till allt som du kan, vet och är idag. Du kan inget göra åt det som varit förutom ta lärdom och kraft från det.
Framtiden, den kan du påverka, men enbart genom vad du gör NU och alla nu som kommer hädanefter.
Det som kallas ödet kan du absolut påverka och delvis bestämma vad det ska innehålla...

Vad vill jag ha sagt här då?
Jo, att det är viktigt vad, hur och framför allt när man gör vissa saker..
Det är inte omöjligt att du är en av de få som är medveten om att världen innehåller (minst) två olika verkligheter. De som har tagit sig makten arbetar frenetiskt med att du ska se deras version, den falska verkligheten, som den enda och riktiga medan de roffar åt sig ännu mer makt och kontroll i den verklighet som egentligen är den verkliga.

Saken är den att du, och jag, kan göra stor skillnad och på allvar göra deras "arbete" svårt eller kanske till och med omöjligt. Som jag skrev i föregående inlägg, så är det inte alls troligt att makten genom att ljuga och dölja det de håller på med, i slutänden vill oss alla gott.
Mer troligt är det att det bara vill sig själva gott och att det är på allas vår bekostnad...

Skillnaden vi kan göra är nu. Vi kan som sagt inte gå tillbaka och förändra historien, eller hoppa fram och se hur saker och ting blir om en dag eller tre år.
Din påverkan kan bli stor och göra stor positiv inverkan för oss alla. Om jag skulle sia om framtiden med hjälp av vad som skett och vad som sker i nutid, så är det för alla utom de som sitter vid maktens bord nästan bara elände i stort och smått.
Redan styrs världen av bankerna, med god assistans av de lydiga lakejerna inom politiken och media.

Jag är övertygad om att det absolut bästa sättet att påverka och inverka på är genom det personliga mötet.
Särskilt då möten med personer som du har en mer unik relation till, som nära vän, släkting eller familj.
Jag vet att bloggar/hemsidor som denna till allra största delen har besökare som redan gluttat på skynket och där bakom sett att kejsaren är naken och grotesk, men de fyller ändå sina funktioner som bl.a. "interna lärosidor" och forum..

Om vi leker med tanken att av er som läser detta så är det 10 stycken som anser att jag har rätt, att det personliga mötet är det bästa och där man får bäst och mest respons.
Ni 10 personer får sen genom personliga möten ytterligare två personer var att kvickna till och bli vad man kallar "vaken".
Helt plötsligt så är det ytterligare 20 personer som fattat galoppen och inser att vi själva måste göra något.
Att istället vänta på att media och/eller politiker gör en helomvändning och plötsligt skulle vara på vår sida är som jag ser det fullständigt dödsdömt.

Vad händer sen, om det enda "kravet" du så att säga skulle ha på de du hjälpt är att han/hon hjälper två personer till att vakna till?
Ni 10 personer som totalt hjälpte 20 personer, har då åstadkommit att det senare är 40 till..
Det är som ett pyramidspel, men utan det sliskiga att det bara är toppen som håvar in en vinst.
Här är vinsten lika för alla, och ju fler som vinner desto bättre blir det för oss alla. Som det ska vara..

Om din "kedja" håller i sig i tio led blir effekten:
1 (du) + 2 +4 +8 +16+32+64+128+256+512=1 023 personer
Är det 10 personer med samma resultat, så är det 10 230 personer!
Med vetskapen att det är få sådana kedjor som håller i sig, så kan man troligen revidera det ner till hälften, men det skulle ändå innebära att 5 000 personer så småningom skulle kunna väcka två personer var osv osv..
Med detta räkneexempel så vill jag visa på att en enda person kan ha en mycket stor betydelse, och ju fler som inser att de har ett inneboende potential att kunna hjälpa sig själv och andra desto snabbare kan vi kanske, kanske få hjulen att snurra åt rätt håll...

Nu är tiden. För varje dag vi väntar så ger vi de som vill oss illa en dags försprång, och det är det bara du, jag och alla andra normala människor som förlorar på i slutänden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar