2012-06-13

Symboler, tal och matematik...

Detta med symboler är ibland ett infekterat ämne, och det är inte sällan man blir kallad både det ena och det andra för att man kan se just att symboler "kopplar ihop" olika saker.
Att det finns symboler, det är vi alla ense om, men det är i hur viktiga de är som åsikterna går isär.

Jag påstår att symboler är ofattbart viktiga, och har mycket djupare och större betydelse än vad vi "lärt" oss. Motståndarna till denna åsikt ser symboler mer som tillfälligheter och att det inte alls är viktigt egentligen.
För nästan fem år sedan skrev jag om hur fascistsymbolen Fasces används av Polisen i Sverige, och fick där bekräftat att det ansågs viktigt att den symbolen fanns med, även om den göms undan.
Fasces (spöknippen) finns representerat som symbol på flera viktiga platser, som på Abraham Lincolns staty och i Representanthuset, USA.

Symboler ÄR viktiga, och viktigare än vad vi tror.
Inom religioner finns det massor av olika symboler som man ber till, som korset t.ex. Ta bort korset och ersätt med, tja en stol kanske, och se vilket liv det skulle bli.
Inom det vardagliga livet för de allra flesta så är symboler viktiga. Företaget du arbetar för har en logotyp som är företagets symbol, och man vill gärna att du är lojal till företaget och då tillika logotypen/symbolen.
Du kanske är en trogen supporter till något lag inom en sport? Vad är det som sammanför supportrarna om inte klubbemblemet? Om du är AIK:are, och ser en helt okänd person med en AIK-tröja så har ni direkt något gemensamt, och det är symbolen som meddelar denna samhörighet.
Det är "öppna symboler", sådant som vi kan med lätthet förstå.

Dock så trodde jag inte att detta med symboler var så otroligt utbrett och oerhört viktigt för så många inom den styrande "eliten" som filmen nedan bland mycket visar. Inte bara symboler i sig, utan att olika tal verkar vara minst lika viktiga.
Denna filmen är 3timmar och 43 min lång, men finns som kortare avsnitt också om man vill dela upp tittandet..

Secrets In Plain Sight:



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar