2008-08-05

En "Patriot Act" för internet klar för GO!

Lawrence Lessig (hans hemsida här) föutspår at det kommer vara en 9/11-händelse via internet, varvid en "Patriot Act-liknande" lag kommer att kunna styra och tvinga fram restriktioner gällande internet.
Lawrence är en herre som jag inte kommit i kontakt med tidigare, vilket kan bero på att han verkar vara mest känd för att kämpa mot film- och musikindustrin vad det gäller copyright och liknande... Men, som sagt, jag har inte studerat denne kille noggrant..

Om dock denna info från Prisonplanet har bäring, så menar han att det redan finns en sådan lag klar och skriven för att sättas i bruk så fort en terroristattack sker via nätet.
Obehagliga ord, med tanke på att den vidriga Patriot Act var skriven innan 9/11, och att man (som med FRA-lagen här....) gjorde allt för att den skulle gå igenom snabbt och direkt. Några mjältbrandsattacker senare (där senatorer som var emot lagen drabbades lämpligt nog) så var lagen genomklubbad och färdig att användas....

Prisonplanet finns mer att läsa, samt en video där detta sägs.

1 kommentar:

 1. Det sjukaste är att bildt skriver såhär-HE KNOWS! :


  "Och då tänker jag inte främst på det terroristhot som ju förekommit en hel del i debatten - och som olika debattörer värderar lite olika.

  För oss som ett teknologiskt avancerat samhälle finns det andra hot som på sikt kommer att vara långt allvarligare.

  Som exemplet Estland för lite mer än ett år sedan visar kan attacker med förödande effekter för vårt samhälles sätt att fungera komma genom kablar från mer eller mindre avlägsna och mer eller mindre anonyma källor.

  Och vi har sett flera exempel. I början av sommaren drabbades Litauen av IT-attacker som påminde om de som riktades mot Estland - om än mindre omfattande.

  Till detta skall läggas de försök att med olika avsikter penetrera känsliga svenska ITsystem som vi mer eller mindre regelbundet kan observera.

  Delar av dessa kan vara underrättelseoperationer - delar kan lika gärna vara förberedelser för att med regelrätt anfall kunna slå ut dessa system."

  SvaraRadera