2010-08-09

Klimatpropaganda v/s Klimatfakta

Aftonbladet har man återigen gett Pär Holmgren utrymme att kommentera att det är och har varit flera naturkatastrofer:
"– Risken för extremt svåra naturkatastrofer ökar i takt med att den globala uppvärmningen ökar, säger meteorologen Pär Holmgren."
Det gamla vanliga tugget mao...

Konstigt att han inte även ger dessa klimatförändringar skulden för jordbävningar och vulkanutbrott också, fast det kanske han gör i och med att han pratar om "naturkatastrofer"..
Vad beror det höga antalet jordbävningar senaste året eller så på då?
Det är bara en känsla jag har, men det verkar som det är en skakig planet vi har under våra fötter numera..
Haiti, Kina, Skellefteå, Louisiana och många flera platser har ju skakats om, mer eller mindre. Flera platser som inte haft jordbävningar på kanske hundra år har haft känningar..
Det vore intressant att se media ta tag i detta, om det nu är så att mina känningar är korrekta dvs.

Bland kommentarerna så fann jag flera stycken av en användare som heter Odin-Allvise som jag tyckte var informativa och bra, en välbehövlig motpol mot all den klimatpropaganda som vi får oss oversköljda ideligen.
Helt ogenerat så har jag kopierat och klistrar in dem här så de får (kanske) några fler läsare:

"En liten utläggning som klargör en del, för den som fortfarande är öppen i sina tankebanor: Temperaturmätningar är svårt, medeltemperaturer är svårare och att tala om global medeltemperatur är i princip omöjligt och meningslöst.
Orsaken är bland annat följande:
- Bjarne Andersen (BA), professor vid Nils Bohr Institutet i Köpenhamn och expert inom termodynamik, menar att själva konceptet ”global temperatur” är en termodynamisk och matematisk omöjlighet. Det är omöjligt att tala om en enda temperatur för något så komplext som jordens klimat, säger han.
”En temperatur kan bara definieras för ett homogent system (dvs. ett system där alla gaser är perfekt mixade)”.
Dessutom styrs ett klimat inte av EN temperatur, utan det är skillnader i temperaturer som driver klimatprocesser.
- Även om man kan ta fram en lokal medeltemperatur, är det meningslöst att tala om en global dito temperatur för hela jorden, enligt BA.
BA ger ett exempel: Om det är +10 C på ett ställe och +40C på ett annat blir genomsnittet +25C. Om det är +25C på båda ställena blir genomsnittet också +25C. Trots samma medeltemperatur skulle de två fallen ge helt olika klimat, efter som det i det första fallet bland annat skulle förekomma tryckskillnader och starka vindar.
- För att komplicera ytterligare befinner sig Halva jorden i skugga, medan den andra sidan badar i sol. Dessutom växlar årstiderna fyra gånger på stora delar av jorden och är motpoler på södra respektive norra halvklotet.
- Skillnaden mellan högsta temperatur och lägsta temperatur på jorden är 140 grader Celsius, dessutom varierar det på varje ställe över dygnets, veckans, månadens och årens lopp. - För att ytterligare göra saken omöjligare befinner sig mätstationerna på olika altitud vilket är gör att det inte riktigt går att hantera.
- Dessutom är termometrarna inte kalibrerade mot samma referenser och fungerar med olika teknik genom historiens gång vilket gör mätserierna i princip omöjliga att sammanföra (tidigare mättes t.ex. havstemperatur genom att skopa upp vatten i en hink, idag mäter man i fartygens kylvattenintag).
- Ovan på detta saknas mätstationer och mätserier för land & hav på 80% av jordens yta. Mätserier/stationer saknas helt före 1900 för Antarktis, Centralafrika, Sydamerika och endast några få i Sibirien, i princip fanns samtliga mätpunkter på Norra halvklotet.
- För att spä på ytterligare har mätstationer och mätserier flyttats flera gånger sedan de sattes upp (men behållit sin stations identitet, vilket är förkastligt). Flertalet landbaserade stationer har hamnat i tätbebyggda områden och drabbats av ”The urban heat Island Effect” vilket man har svårt att överhuvud taget kompensera för.
- Satelliter har använts sedan 1978, vilka anses som de mest exakta med en standardavvikelse på ± 0,1C. Intressant nog har dessa mätningar sedan 1998 visat sjunkande temperaturer, varför de mätserierna utesluts av bland annat IPCC och andra så kallade klimat institut (man kan bara undra varför?).
Summering: Med andra ord temperaturmätning är i sig ingen exakt vetenskap och små variationer som det handlar om när man försöker modellera ovanstående och utfästa att den globala medeltemperaturen är +14,73C, får tas med stort portion salt och efterföljas med frågan hur är det möjligt? Än värre blir det när man utfäster att den stigit med 0,xx grader…."

"Ett exempel på Alarmisternas skrämselpropaganda… Freon – Ozonhålet
Bakgrund:
På 1980-talet stora globala hot var ozon uttunningen och ozonhålet över Antarktis. Alarmister skrämde upp världen, massor av djurarter som exponerades för solen skulle duka under och utrotas, vi skulle drabbas av epidemiska utbrott av malingt melanom med miljontals för tidigt döda. Boven i dramat hette då Freon-12.
Mänskligheten skulle till varje pris vid ta åtgärder, resultatet blev ”Montreal-Prokokollet”, som ratificerades 1999. ”Montreal-Prokokollet” gällde utsläpp/användning av Freoner och Haloner då de sågs skada ozonskiktet i atmosfären. Datamodeller visade på 90-talet att det skulle dröja flera århundraden innan ozon skiktet var återställt (fast man visste inte vad det skulle återställas till).
Ozon hålets tillväxt avstannade och började minska. Alarmister & Politiker berömde sig själv för att ha gjort en viktig insats…

Men hur låg det egentligen till?
Ryska forskare har vetenskapligt bevisat (med Sergei Golubchikov i spetsen) att Freon-12 endast kan bryta ner ozon under laboratoriemässiga förhållanden. I atmosfären reagerar Freon-12 med väte och sönderfaller som surt regn på låg altitud långt innan det når stratosfären där ozonskiktet finns (inte att förväxla med marknära ozon som är något helt annat och som inte har med detta att göra).
Vidare visar forskningen på att ozonhålet styrs av helt andra saker, nämligen kosmisk strålning som varierar med olika periodicitet. Detta kan vi idag förutsäga, och man vet att ozonhålet kommer att öka igen på grund av detta igen år 2019/2020 (publicerat i International Journal of Climatology). - Efter kalkylen visade på att det mycket dyra åtgärdsprogrammet runt Freon/Halon inte haft någon mätbar effekt. Det än mer intressanta i denna händelsekedja är att ”Montreal-Prokokollet” kom till just som amerikanska DuPont fått fram och fått globala patent på ersättningsprodukten Freon-134 som idag är drivgas ibland annat kylanläggningar. Ironin i konsekvenserna av ”Montreal-Prokokollets” åtgärder är att Freon-134 idag är en av de mest potenta växthusgaser som finns och är nu på ”Kyotoprotokollets” svarta CO2 lista…

Behöver jag nämna att alla farhågor var kraftigt överdrivna, att effekterna på djurlivet och malingt melanom epidemierna uteblev och att datormodellerna visade sig stämma lika dåligt som klimatprognoserna idag… Alarmisternas skrämselpropaganda fungerade dock mycket bra! Så kan det gå när man utan tillräckliga vetenskaplig underbyggnad vidtar huvudlösa åtgärder, eller som Albert Einstein en gång sa: ”Att tänka är det svåraste, det är därför så få gör det”… Alarmisternas skrämselpropaganda fungerade dock mycket bra!"

"Smältande glaciärer avslöjar… obehagliga sanningar för alarmisterna. Att glaciärerna smälter framförs hela tiden som något nytt men det är inte sant. Ta Schnidejoch glaciären i Schweiz på 2,756m som varit bortsmält flera gånger och avslöjat helt okänd fakta om att Alperna inte alltid varit så kalla som vi vant oss vid. Forntida avsmältningar från stenåldern, bronsåldern, romartiden och senast från den medeltida värmeperioden, påvisar genom arkeologiska fynd, att det varit en handelsväg över Alperna, helt okänd för oss. Alperna har varit betydligt mer tillgängligt för människor än vi hitintills trott. Passet som Schnidejoch glaciären täppte till användes bl.a. av den Romerska armen att nå sina förläningar i norra Europa, vilket omöjliggjordes av den köldperiod som sammanfaller med Romarrikets fall. Så bortsmälta glaciärer är inget oroande utan naturligt återkommande fenomen. Bl.a. följer de Norska glaciärerna samma bortsmältning och tillväxtmönster som de Alperna… Kunskap är makt, vilket är en medial fasa… Källa: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7580294.stm"

"En intressant twitch är att det är solen som är tongivande, NASA påvisar ”växthuseffekt” på Pluto, Jupiter, Saturnus, Neptunus största måne Triton samt Mars. Det yttrar sig bl.a. genom avsmätning av polarisar (kolsyreis), känns det igen? Källa Pluto:http://www.space.com/scienceastronomy/pluto_warming_021009.html Källa Jupiter: http://www.space.com/scienceastronomy/060504_red_jr.html Källa Mars: http://news.nationalgeographic.com/news/2007/02/070228-mars-warming.html Källa Triton: http://www.scienceagogo.com/news/19980526052143data_trunc_sys.shtml Orsaken är att solen är hetare och intensivare än på tusenår! Källa Solen: http://www.space.com/scienceastronomy/sun_output_030320.html “Dr. Claude Allegre, one of France's leading scientist and a celebrated scientist, was among the first to sound the alarm about the dangers of global warming. To his surprise, the many climate models and studies failed dismally in establishing a man-made cause of catastrophic global warming. Meanwhile, increasing evidence indicates that most of the warming comes of natural phenomena. Dr. Allegre now sees global warming as over-hyped and an environmental concern of second rank.” Källa: http://www.canada.com/nationalpost/news/story.html?id=2f4cc62e-5b0d-4b59-8705-fc28f14da388 - Resterande kommentarer är överflödiga!"

6 kommentarer:

 1. Solen och månen styr vädret.....

  youtube klipp:
  http://www.youtube.com/watch?v=eEmUS7PAWFw&feature=player_embedded

  Intressant.

  SvaraRadera
 2. Har också lagt märkte till att de propagerar mera om klimatet på sistone, även i DN, är det månne global kodioxidskatt som hägrar?

  Läste hos HAX på lunchen idag om att det nu är på G, med EUskatt och blev lessen, nedstämd, känslan sitter fortfarande i.
  /Linda

  SvaraRadera
 3. kompis_en: Solen? Ska den ha inverkan på vårt klimat menar du?..Hmm, ny teori, får kolla med Al Gore om han hört talas om den..

  Linda: Att skatta oss fördärvade är väl planen.. Man hartestat i Sverige under många år, och folket här har ju blivit ett av de fogligaste och mest indoktrinerade som finns att skåda.
  Politikerna gnuggar förnöjt händerna där de vet att de kommer få en fet del av denna kaka när de gjort sin politiska lakejsejour..

  Anonym: Alltid trevligt med kommentarer, men det vore kanon om du förtydligade dig en aningen mera..:)

  SvaraRadera
 4. HCA - Jag kollade av lite med "Big Al" och det var fel det jag skrev. Det är tydligen vi människor som spyr ut nått CO2 som pajar allt här...... :)

  Jag satsar mina pengar på Solen!

  SvaraRadera
 5. kompis_en: Huh, sicken tur att Goraklet hade tid att få dig att rätta in dig i Kyrkan För De Klimatistiskt Rättrogna, för annars hade de missat den tjugonde som vi snart nog skall betala till översteprästen och hans entourage för att de skall kunna förkunna sin extremreligion även för isbjörnarna och sälarna... En del slantar har jag hört går åt till att trixa till en översättningsapparat så de kan prata isbjörnska och säliska bl.a. Mitt tips är annars att de kunde ta hjälp av Doris:
  http://www.youtube.com/watch?v=yI8pX1mVIrQ

  Eller förresten, satsar mina slantar på solen och det däringa som omger oss...hmm..rymden kallas det visst och är ganska så outforskat om jag minns rätt...:):)

  SvaraRadera