2007-10-02

Du Blir Lurad

....Fartkameran....Statens rostskadade kassako, polisens hårdhudade kompis och vägverkets robusta flickvän...

Vi tar och tittar på vad vägverket själva kommer fram till:
Enligt djupstudier utförd i norra och södra delarna av Sverige kom man fram till att vid
25% av samtliga dödsolyckor var föraren påverkad av alkohol eller andra droger.
Vid 50% av singelolyckorna med dödlig utgång var föraren påverkad.
Närmare 40% av samtliga omkomna använde ej bältet.
Enligt djupstudien gjord för norra Sverige, så var närmare 33% av de omkomna äldre människor (över 65 år).
Närmare 50% av de omkomna bland gångtrafikanter och cyklister var äldre.
Bland dödsolyckor vid korsande/avsvängande trafik, så var 70% äldre.
Polisens skriver att bland de gående som dödas i trafiken, så är 40% onyktra.
Av samtliga utandningsprov polisen gjorde 2002, så var nästan 2% påverkade.
Man kan alltså påstå att 2% av alla förare är påverkade, och dessa står för 25% av samtliga dödsolyckor.

Dessa djupstudier, gjorda av Vägverket, visar dessa saker med hårda fakta.
Trots det, så vill man i den ena studien inte ha fokus på alkhol/droger, utan man vill att fokuset ska vara på hastighet, äldre och skoter!!
Jag har bett om att få siffror på vilka vägar olyckorna skett och om det på dessa sträckor finns fartkameror. Svaret blev att det fanns ingen sådan sammanhållen statistik.
Samma myndighet som hävdar att fartkameror spara liv, kan inte visa att detta påstående stämmer. Bara antaganden. Anmärkningsvärt, minst sagt.

Man har vid den senaste statistikinsamlingen till och med tagit bort avsnittet som handlar om på vilka vägar som olyckorna inträffat. Vad vill man undvika genom ett sådant grepp?
Från Vägverkets sida gick man ut med att cirka 30 liv sparas med hjälp av kamerorna.
Då verkligheten är att FLER omkommit första kvartalet 2007 mot 2006, så var man tvungen att revidera detta antagande.
Man tog i ordentligt, reviderade bort 33%. Nu gäller 20 liv....

Genom en attitydsundersökning, så vill man få fram att flertalet av svenskarna är positiva till fartkamerornas existens. Vad man missat att berätta, är att 52 hade dålig kunskap om hur kamerorna fungerar!
Sen, att kameran kom långt ner på skalan på frågan om dom hjälpte till att minska antalet dödsolyckor, det sägs inte heller.
25% av de tillfrågade körde inte ens bil, och ytterligare 18% körde 500 mil eller mindre per år.
Med andra ord, en riktigt kass undersökning.......

Under perioden 10/9-16/9 så var det "fartkontrollvecka" i Sverige.
Totalt åkte 11 317 fast.
Bland de "manuellt haffade", så tog man även 348 rattfyllerister. Alltså 5.7% av totala antalet fortkörare var påverkade. En hiskeligt stor andel tycker jag.
Nu till dessa 5 224 som åkte fast via kameran.
Med samma procenttal som för de manuella kontrollerna, så missade man då att få tag i nära 300 rattfyllerister!!

Om vi räknar på dessa som åkte fast. Låt säga att medelboten var på 2 000:-.
Då blir det totalt cirka 22 600 000:- som man drog in åt staten denna veckan.
10 400 000:- i intäkt enbart via kamerorna.
Hur blir det då per år?
Om man under en intensiv, förannonserad och mediabeskriven jakt-på-fartsyndarna-vecka ändå lyckades få fast mer än 11 000, hur är det en "normal" vecka?
För riket så tror jag inte att det är så stor skillnad på skåppoliserna.
Men, för att inte bli anklagad för att höfta till siffrorna, så drar vi ner till att 4 000 förare åker fast i en kamera varje vecka, året runt. Som ett snitt. (För inte här heller har jag fått tillbaka ett svar/hittat statistik)
Samma snittbot på 2 000:-.
Då blir det:
4000 förtkörare * 52 veckor = 208 000. Äh, vi jämnar till siffrorna, säg 200 000 jämnt.
200 000 fartdårar * 2 000 kr = 400 000 000:-!


Vi blir totalt grundlurade och bortkollrade av vägverket och polisen, på vems order kan vi bara spekulera...
Faktum är att för att få så många som åker fast, så krävs det att varje kamera (finns 880 st) tar mindre än en fortkörare per dygn. Mer är det inte.
Varje kamera inbringar då i trakterna kring 450 000:- per år...
Allt förutsatt att mina snåla beräkningar stämmer.
Skulle man räkna på hälften så är det fortfarande åt skogen för mycket!
Det är pengarna som gör att man med lögner och halvsanningar till varje pris kämpar för kamerornas varande. Och för att man ska sätta upp fler.....
Det vi verkligen behöver är något helt annat. Men, det kostar istället pengar.
Att det skulle innebära en kostnad att utföra åtgärder som i realiteten skulle fungera.
Dom, vägverket/polisen/staten vet att farten inte är den stora faktorn dom hävdar ligger bakom de flesta dödsolyckorna!

De rätta medlen för att kunna sämka antalet dödade i trafiken, är absolut inte fler kameror. Man skulle troligen kunna ta bort varenda en, utan att det skulle bli fler och/eller värre olyckor.
Eftersom det är så löjligt glasklart att det är främst påverkade förare som orsakar olyckor, varför inte ta krafttag mot dessa?
När det även är bevisat att äldre förare är starkt bidragande till vissa olyckstyper, varför inte inrätta årliga kontroller efter det man fyllt 65 år?
Andra åtgärder som att bygga bort farliga korsningar och bygga mötesfria vägar till exempel bör också prioriteras ännu mer.
Där är de verkliga orsakerna till att antalet döda i trafiken minskar!
Men det är en liten sak som hindrar detta. En liten sak som heter pengar....
Fler nykterhetskontroller från polisen kostar mer.
Fler rondeller kostar mer.
Fler mötesfria vägar kostar mer.
"Ålderskontroller" kostar mer.
Fartkameror inbringar många sköna miljoner.
Staten har inte viljan att minska antalet döda eller skadade.
.....staten vill bara ha ännu mer av dina surt förvärvade pengar.

Nu är det även så att diskussionerna finns att man ska kunna filma med kameran. På detta vis kan man få fatt i de som "kängurukör" mellan kamerorna.
Det skulle innebära att om du passerar 10 kameror under pendlandet till/från jobbet, så blir du filmad 2 000 gånger under ett år.
Vi kommer även att så småningom att få veta att det inte bara är farten man kollar. Det blir som i England, att man kan bötfälla dig för ouppmärksamhet.
Avståndet du håller kommer också att kunna kontrolleras och bötfällas....
Detta är som en kladdig, våt dröm för våra kära beslutsfattare; "Det finns snart ett sätt där vi både kan kontrollera befolkningen, samtidigt som vi tar rejält betalt för det..."
Jag vill inte bli filmad varje gång jag passerar en kamera. Jag vill ha mitt privatliv privat.

Vad är nästa steg tror du, när man vant befolkningen vid att vara övervakad "för sitt eget bästa"?
Mitt tips är: Vart sker de flesta brotten?
Just det. I hemmet......

UPPDATERAT 2007-10-10:

Enligt Aftonbladet, så är vi nu uppe i totalt 353 dödade i trafiken under tiden 0101-0930 2007. Målet var max 270 döda. Det är tre månader kvar av året, med minst två månader av förrädisk halka. Rent statistiskt sett så kan vi hamna på totalt 470 döda i trafiken. Är det inte dags för våra styrande att fatta galoppen? Frenesin med kamerorna räddar inte liv, utan det handlar främst om fler nykterhetskontroller efter våra vägar! Sprit och droger dödar, inte hastigheten!!
Nu jagar man efterkonstruktioner för att krångla sig ur verkligheten. Som att när beslutet om nollvisionen togs för tio år sedan, så var det en lågkonjunktur, och att bilarna ökat i antal med tio procent sedan dess.

Är detta en officiell förklaring, då blir jag ta mig tusan mörkrädd! Menar dom på fullaste allvar att man antog att lågkonjunktuern skulle hålla i sig i tio år? Eller att antalet människor inte skulle öka? Så urbota korkat resonemang...

Sen så fortsätter dom att gömma orsakerna till olyckorna:

"– Men vi behöver naturligtvis göra mer. Det viktigaste som nu ligger framför oss är att ett nytt hastighetssystem ska införas från årsskiftet, säger Thomas Carlson."

Återigen så verkar det som att hela deras existen, både inom Vägverket och NTF, är att få oss att tro att hastigheten är orsaken till de döda och skadade. Enligt Vägverkets egna siffror, statistik och djupstudier så är olycksorsakerna främsta drogpåverkade förare! 25% AV SAMTLIGA DÖDSOLYCKOR ÄR ORSAKADE AV DROGPÅVERKADE FÖRARE!!!

Vi behöver även ett system för att personer med sjukdom som kan påverka framförandet av ett fordon stoppas. Återkommande (vartannat år exempelvis) körkortsprov efter 60-65 års ålder. Detta för att "komma åt" exempelvis dementa personer, eller om man har nedsatt synförmåga, nedsatt reationstid mm, mm....

Om det skulle finnas en enda på Vägverket eller NTF som läser detta:

Sluta göm problemen, sluta att ljuga för svenskarna. Lyft fram de problem som är orsaken. Gå inte på de styrandes orsak till frenesin att jaga fartsyndare enbart, för det handlar enbart om att få in mer pengar till staten. Våga tala sanning!!!


Källor:

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article978497.ab
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/Statistik_polisens_trafikovervakning.pdf
http://www.automotorsport.se/nyhetsmall.asp?version=52083
http://www.nwt.se/ArticlePages/200709/28/20070928071738_NWT142/20070928071738_NWT142.dbp.asp http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1047/88827_Sveriges_nya_livraddare.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/1531/88603_djupstudier_av_dodsolyckor_raddar_liv.pdf
http://www.vv.se/filer/3469/Slutversion%202005-12-01.pdf
http://www.vv.se/filer/25211/Vagverket_%20ATK_%20presentation_%20maj05_%20ML.ppt
http://www.polisen.se/mediaarchive/4347/3474/13977/nationell_uppfoljning_2006_2005.pdf
http://publikationswebbutik.vv.se/upload/964/2005_69_djupstudierapport_bilbaltesanvandning_och_forekomst_av_alkohol_och_droger_i_dodsolyckor.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar