2007-10-16

KlimatGore´s osanningar

Jag har här försökt att översätta vad jag hittade på Sultanens blogg, som han i sin tur hade hittat på National Post i Kanada.
Finner du något som är översatt fel eller så, skicka in en kommentar eller ett mejl så rättar jag.
Originaltexten finner du längst ner....
Har spetsat det hela med egna kommentarer, så dom behöver du inte rätta...:)

Osanning nr 1:
Gore säger: En höjning av vattennivån på upp till 7 meter, kommer att ske då antingen västra Antarktis eller istäcket på Grönland smälter. Stader som Peking, Calcutta och Manhattan kommer att ödeläggas.

Domaren säger: "Detta är distinkt alarmerande, och en del av Gore´s "wake-up call". Det är allmänt känt att om nu det var så att Grönlands isar skulle smälta, det skulle släppa ifrån sig den mängden vatten, men bara under ett millenium. Så det Armageddon som han förespråkar med att havsnivåer höjs med sju meter i en nära framtid, är inte i linje med vad vetenskapen samstämmigt säger."
Jag säger: Håller med domar´n..:)
Osanning nr 2:
Gore säger: Lågt liggande befolkade atoller i Stilla Havet kommer att översvämmas på grund av "anthropogenic" global uppvärmning. "Därför kommer alla invånarna i dessa Stilla havs-nationer att bli evakuerade till Nya Zealand"
Domaren säger: "Det finns inga bevis om att en sådan evakution har inträffat"
Jag säger: Ja, du ser att det är ett ord jag inte greppade där - "anthropgenic". Vete katten vad det kan betyda.
Osanning nr 3:
Gore säger: Det "Oceaniska Transportbandet" kommer att stängas av, och det leder till en ny istid.

Domaren säger: Enligt IPCC, så är det inte troligt alls att detta "transportband"( det kallar man Golfströmmen som för upp varmt vatten från Mexikanska Golfen upp till Nordatlanten) kommer att stängas av i framtiden, möjligen så kan det sakta ned.
Jag säger: Han är så trevligt bestämd, Gore. Men, om han lever i några tusen år till så får han rätt till slut antagligen...
Osanning nr 4:
Gore säger: Två diagram som spänner över en period på 650 000 år, visar att ökningen av koldioxid och temperaturökning stämmer exakt.

Domaren säger: Även om det är den gängse vetenskapliga uppfattningen att det finns ett sammanhang, så kan inte Gore grunda det han försäkrar på detta.
Jag säger: Ah, den berömda "hockeyklubban". Den har ju blivit reviderad, sågad och omförvandlad av både IPCC och expertern sen dess.
Osanning nr 5:

Gore säger: Att snön försvinner på Kilimanjaro, är ett bestämt tecken på den globala uppvärmningen.
Domaren säger: Vad vetenskapen samstämmigt säger, är att man inte bestämt kan säga att snöns tillbakagång på Kilimanjaro ensamt beror på klimatförändringar orsakade av människan.
Jag säger: Vart det inte där som snön är tillbaka nu? Kan komma ihåg fel berg...
Osanning nr 6:
Gore säger: Att Lake Chad torkar ut är ett prima exempel på det katastrofiska resultatet som beror på den globala uppvärmningen.

Domaren säger: Det är allmänt accepterat att det finns otillräckligt med bevis för att kunna tillskriva detta den globala uppvärmningen.
Jag säger: Inget än...:)
Osanning nr 7:
Gore säger: Orkanen Katrina och den påföljande katastrofen i New Orleans beror på den globala uppvärmningen.

Domaren säger: Det är allmänt känt att det inte finns bevis som stödjer det påståendet.
Jag säger: Den påföljande katastrofen beror på att vallarna brast, och att vattenmassorna kunde komma in i staden. Att det tog fem dagar innan tillräcklig hjälp nådde fram, bidrog också till att katastrofen blev värre än vad den hade behövt bli. Ytterligare en stor skandal som Bush & Co kommit undan.....
Osanning nr 8:
Gore säger: Isbjörnar har drunknat då dom simmat långa sträckor för att finna is
Domaren säger: De enda bevis som endera sidan har kunnat presentera för mig visar att fyra isbjörnar nyligen drunknade på grund av en storm.
Jag säger: Vad jag har hört/läst, så är det två "kolonier" av isbjörn som minskat, men fyra som ökat senaste tiden. Ska kolla mer efter källa....
Osanning nr 9:
Gore säger: Korallreven bleks på grund av den globala uppvärmningen.
Domaren säger: Den aktuella vetenskapliga synsättet, vilket IPCC rapporten visar, är att om temperaturen ökar med 1-3 grader celsius så skulle det innebära ökad blekning av korallreven och vidsträckt dödlighet bland reven, om nu inte korallreven anpassar sig eller acklimatiserar sig.
Jag säger: "Å, vart?" sa blondinen som ville ha gratis blondering...:)

Untruth 1
Gore says: A sea-level rise of up to seven metres will be caused by melting of either West Antarctic or Greenland ice cap in the near future. Cities such as Beijing, Calcutta and Manhattan would be devastated.
Judge says: "This is distinctly alarmist, and part of Mr. Gore's 'wake-up call.' It is common ground that if indeed Greenland melted, it would release this amount of water, but only after, and over, millennia, so that the Armageddon scenario he predicts, insofar as it suggests that sea-level rises of seven metres might occur in the immediate future, is not in line with the scientific consensus."
Untruth 2
Gore says: Low lying inhabited Pacific atolls are being inundated because of anthropogenic global warming. "That's why the citizens of these Pacific nations have all had to evacuate to New Zealand."
Judge says: "There is no evidence of any such evacuation having yet happened."
Untruth 3
Gore says: The shutting down of the "Ocean Conveyor" would lead to another ice age.
Judge says: "According to the Intergovernmental Panel on Climate Change, it is very unlikely that the Ocean Conveyor (an ocean current known technically as the Meridional Overturning Circulation or thermohaline circulation) will shut down in the future, though it is considered likely that thermohaline circulation may slow down."
Untruth 4
Gore says: Two graphs relating to a period of 650,000 years, one showing rise in CO2 and one showing rise in temperature, show an exact fit.
Judge says: "Although there is general scientific agreement that there is a connection, the two graphs do not establish what Mr. Gore asserts."
Untruth 5
Gore says: The disappearance of snow on Mt. Kilimanjaro is expressly attributable to global warming.
Judge says: "The scientific consensus is that it cannot be established that the recession of snows on Mt. Kilimanjaro is mainly attributable to human-induced climate change."
Untruth 6
Gore says: The drying up of Lake Chad is a prime example of a catastrophic result of global warming.
Judge says: "It is generally accepted that the evidence remains insufficient to establish such an attribution."
Untruth 7
Gore says: Hurricane Katrina and the consequent devastation in New Orleans is due to global warming.
Judge says: "It is common ground that there is insufficient evidence to show that."
Untruth 8
Gore says: Polar bears have drowned swimming long distances to find ice.
Judge says: "The only scientific study that either side before me can find is one which indicates that four polar bears have recently been found drowned because of a storm."
Untruth 9
Gore says: Coral reefs are bleaching because of global warming.
Judge says: "The actual scientific view, as recorded in the IPCC report, is that, if the temperature were to rise by 1-3 degrees centigrade, there would be increased coral bleaching and widespread coral mortality, unless corals could adapt or acclimatize."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar