2007-10-27

Julius Ceasar Bush

Romarna var långt framme på mycket, och hade ett stort rike att hålla ordning på. Man har hört uttrycket "alla vägar bär till Rom", ett uttryck som faktiskt var sant.
Rom ansågs som världens centrum, vid vilket man koncentrerade makten och varifrån man skulle utgå med ex militära styrkor.
Det vägnät som romarna byggde var exceptionella, flera finns kvar idag men då inte som farbara alternativ för våra fordon.
Vägarna var byggda genom de olika provinser som utgjorde riket. Resande fick betala skatt när man kom in i en ny provins, och eftersom de flesta resenärer hade Rom som mål, så blev antalet skatter många (Se kartor. Vägkartan är som man tror det såg ut 200 e.kr.)
Kelterna var en rad besläktade folkstammar som var utbrett över större delen av nordvästra Europa. Dessa hade en frekvent handel med romarna, där tydligen vin var en mycket eftertraktad vara för kelterna.
Man har funnit stora bosättningar efter kelterna, där en av städerna hade en mur som var fem kilometer i omkrets med tillhörande vallgrav. Det fanns tydligen 10-12 städer av denna storleken som anses vara keltiska.
Detta folk skrev inte ner sin lagar eller sin historia. Det var den muntliga traditionen som gällde fram tills för ca 1000 år sedan.

De texter som man funnit från dess berättar om ett folkslag, vars traditioner och regelverk sågs som perversa av romarna:
Man och kvinna var närapå jämlika. Man hade ett socialt skyddsnät för de äldre, sjuka och handikappade. Man hade en skyldighet att ta hand om sina föräldrar, när åldern satte stopp för dom att kunan vara verksamma. Kunde man som närstående inte ta detta ansvar, så utsåg de äldre en annan person som skulle borga för deras leverne. I gengäld fick "den nya" arvet efter de äldre. Handikappade hade också ett värde, och skulle tas om hand. Barn hade en status i likhet med prästerna (druiderna), då de ansågs utan skuld genom sin ungdom. Inga barn var utstötta.

I Rom så var det i de flesta fall tvärtom. Kvinnor hade inga rättigheter, oönskade barn slängdes bokstavligen bort, äldre och handikappade fick klara sig själva med misär och tidig död som följd.
Man har även funnit en keltisk grav för en kvinna, som tydligen hade samma status som de högsta druiderna/ledarna... Mycket ovanligt för 2-2500 år sedan.
Det är tydligt så att kelterna var ett rikt folk, men man har inte förrän nyligen haft en aning om vad som gjorde dom rika. De bdrev handel med romarna, hade stora städer, och ett väl uppbyggt socialt nätverk. Ett välmående folk helt enkelt.....
Enligt Wikipedia så fick romarna höra att Helveterna mascherade mot den romerska gränsen, vilket fick Ceasar att gå ut att möta dom (enligt andra så hade man fått rapporter att Helveterna skulle invadera romarnas allierade, aeduerna). Detta resulterade i ett korståg som gjorde att Gallerna och Kelterna besegrades. Upp till en miljon dödades, och lika många blev slavar.
En av de mer kända motståndarna, Vercingetorix, förlorade sin stad Alesia och överlämnade sig till Ceasar. Upp emot 70 000 männsikor dödades vid detta slaget.
Vercingetorix togs till Rom, där han så småningom avrättades offentligt genom strypning.
Det man kommit fram till under senare år, är att det troligen handlade om andra saker för romarna än att hjälpa allierade eller motverka en attack.
Man har funnit gruvor där man bröt guld, cirka 400 till antalet, inom de områden som beboddes av kelterna. I enbart en av dessa gruvor tror man att man utvann 70 ton guld.
Man har hela tiden antagit ett dessa gruvor var romarnas egna efter invasionen, men de arkeologiska fynd man gör pekar enhälligt mot Kelterna.
Den nya tesen är att Ceasar helt enkelt inte nöjde sig med att bedriva handel med detta rika folk, utan ville ha hela härligheten för sig själv.
Vad har detta med Bush att göra då?
Egentligen bara att han är den nu sittande presidenten i USA, som i mångas ögon är en marionett för mycket mörkare och mäktigare personer bakom trådarna.
Vi kan exempelvis ta detta med vägarna. För romarna var det mycket vinstgivande att ha skatter för de som reste på vägarna. Precis samma sak händer i Amerika iom den NordAmerikanska Unionen som börjar ta fart. Man håller på att bygga den mycket viktiga vägen som kommer gå från Mexiko upp till Kanada, vilket även kommer att vara skattebelagd. Trots att den redan är betald med skattemedel. Särskilt i Texas är man mycket emot detta, då det inneburit att staten tvångsinköpt mycket mark bl.a. Missnöjet kommer säkerligen att växa, när vägbyggarna närmar sig nästa stat....
USA invaderade Irak senast under falska förespeglingar. Det var först jakten på WMD, sen när den bubblan sprack var det att frigöra folket från Saddam. Kom ihåg, att både tillfångatagandet, rättegången och Saddams död blev så nära offentligt man kan komma i dagens samhälle....Han stryptes också, som Vercingetorix.
Det verkliga skälet till inavsionen är oljan. Man vill ha kontroll på denna livsnödvändiga sörja, som enligt många nu är drastiskt minskande i motsats till efterfrågan. Man är ytterst hotfull mot Iran, där Bush bl.a. kallar delar av den inhemska iranska militären för terrorister. Troligen så kommer man att invadera detta land också, under falska förespeglingar.
Man vill, liksom Ceasar, inte bara var en kund utan man vill ha hela härligheten...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar