2007-10-29

Sjuk skattlag

Eftersom det varit på tapeten om att det inte står i Amerikansk lag att man måste betala inkomstskatt, så kom jag på den ljusa ideén att fråga Skatteverket om det är lag på det här i Sverige?..:)
Inte en av mina bättre ideér, men vad gör man inte för att få lite roligt...:)
Det var roligt tills svaret kom...
"Av 3 kap 3 § inkomstskattelagen framgår följande:
Följande personer är obegränsat skattskyldiga:
1. Den som är bosatt i Sverige
2. Den som stadigvarande vistas i Sverige
3. Den som har väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare har varit bosatt här."

Ok till nummer 1. Även nr 2....
Men vad i h-e menas med nr 3??
Som jag läser det så kan det alltså bli som följer:
Jag är en fransman, som levt i Sverige i åtta år. Under denna tiden så fick jag ett barn som nu är fem år. Eftersom mitt äktenskap gick åt skogen, samt att mitt bolag flyttade till Frankrike, så flyttade jag tillbaka.
Jag har då uppfyllt båda kriteriena för nr 3, och är då obegränsat skattskyldig! Sjukt...
Ska jag inte betala skatt i Frankrike då? Har liksom en svag känsla av att jag måste det...

Byt nu ut att jag är fransman, till att jag kommer från Irak, Kosovo, Finland, Norge, Danmark, Iran, Turkiet m.fl., mfl.....
Inte undra på att så få invandrare vill flytta tillbaka till sitt hemland, även om det är lugnt där nu.

Låter inte detta som att den skattkåta regeringen gått liiiite för långt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar