2010-11-26

Sverige verkar vara..

..en diktatur:
"Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration, men till skillnad från absolutism, envälde och tyranni betraktas diktaturen i regel som provisorisk.
Ofta uppstår diktaturen i demokratier, där man samlar makten till en liten grupp, och upphäver den personliga friheten."

"I sin moderna innebörd innefattar diktaturen även regering av ett totalitärt eller auktoritärt kollektiv, som exempelvis en militärjunta eller politbyrå."

"Begreppet marknadsdiktatur används ibland för att beskriva en totalitär kapitalism, där marknadskrafterna helt dominerar samhällslivet, ekonomin och politiken. I lexikalisk mening är detta inte en typ av diktatur."

En hel del som stämmer överens med Sverige anno 2011, när vår nya grundlag träder i kraft..
Vore en aning trevligare om man från de styrande ändå kunde kasta masken och erkänna att det som man kallar demokrati i vårt land inte är riktigt så som vi tror att det är.
Att makten är hos folket är ju en bisarr lögn, som gång på gång blir fullständigt uppenbar och naken. Det vi som folk, medborgare och väljare endast tillåts göra är att välja vilka lydlakejer som ska hålla i yxan i deras gemensamma obscena iver att kapa mer och mer av våra rättigheter och vår frihet, och hugga sönder vår självständighet bit för bit...

308 av 20 personer stod unisont bakom att under täcket ändra vår grundlag.
Dessa 308 säger sig vara av motsatta ideologiska uppfattningar och tillhöra höger, mitten och vänster.
De har dock en gemensam agenda och tro; Den att vi som personer, invånare, medborgare, folk och väljare står längst ner på skalan av vad som är viktigt att värna om..

Precis som i en diktatur, så hyllas nu frontfiguren av massorna som ger honom större stöd ju mer han verkar för att förändra, förtrycka och förminska sina undersåtar...

Hur kunde det gå så förbannat snett??

1 kommentar:

  1. gång blir fullständigt uppenbar och naken. Det vi som folk, medborgare och väljare endast tillåts göra är att välja vilka

    SvaraRadera