2009-11-12

9/11, några få märkligheter av många..

En liten redogörelse om min ställning i några få saker i hela det infekterade ämnet om Elfte September , och varför jag kommit till den slutsats jag har.... För det första....
Ett av tornen under byggnadstiden, där man tydligt ser kolumnerna i de centrala delarna av byggnaden. Hur konstruktionen såg ut "inifrån" är viktigt att veta.
Det finns de som fortfarande tror att byggnaderna i sig var mer eller mindre tomma skal, där det var de yttre väggarna som var de mest bärande delarna. Som denna väldigt krystade förklaring man finner på svenska wikipedia:
"Byggnaderna var till exempel inte solida, utan luftfyllda, vilket gav dem utrymme att falla lodrätt."
Den officiella förklaringen innheöll till en början faktiskt en förklaring att det inte fanns en inre bärande konstruktion....

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

KOLLISION

Det södra tornet (WTC2) träffas kl 9.03, 17 minuter efter att det norra tornet (WTC1) träffades 8.46.

Flygbränslet antänds och exploderar vid kollisionen, där som synes en stor del (troligen majoriteten) förbrukas i explosionen utanför tornet. Lägg även märke till hur långt från huskroppen man ser material komma i samband med explosionen, mer än tornets egen bredd.

LOBBYN:

Bild 1:


Bild 2:Bild 3:
Bilderna ovan är hämtade från en film som bröderna Naudet lyckades filma under attackerna.
Här kan du se en del av den filmen.

Bröderna gör en dokumentär om brandkåren, och är även de enda som lyckas få med första kollisionen på film.
Vad är det då på dessa bilder som är så avslöjande?
Jo, enligt flera vittnesmål så kom det upp personer från källarvåningarna som var brandskadade, samt även från hissarna.

Detta ska även finnas med i Naudets film, men bortklippt pga att det är hemska bilder. Dock så pratar de om det i filmen.

Vittnesmål från William Rodriguez som då arbetade som vaktmästare i WTC, där han berättar om en första explosion på källarplan före planet kraschade in i tornet, och att han såg flera personer med allvarliga brandskador på dessa källarvåningar direkt efteråt (se film här).
Explosionen var så kraftig så han ramlade, och den kom underifrån enligt honom själv.

Dessa skador, både materiella och mänskliga, vill man från officiellt håll förklara med att antänt flygbränsle for ner genom hisschakt och/eller trapphus och sas for genom lobbyn och andra utrymmen och därmed orsakade brännskador och den förstörelse i lobbyn man ser.

I och med denna förklaring så stöter man på flera problem...

Bild 1 ovan: Från precis innan man kommer in i lobbyn utifrån. Från väggen har stora sjok lossnat, samt att det står en växt av något slag där. Om ett "eldinferno" dragit fram genom lobbyn, hur klarar sig då en växt (riktig eller i plast) men inte människor?

Bild 2 ovan: Glaset är krossat, och ligger på utsidan. så kan ske om det varit en explosion i lobbyn, alternativt en "eldboll". Men vart är då rester från explosionen? Sot på väggarna saknas bl.a.

Bild 3 ovan: Återigen, växter klarar sig från en eldstorm... Inte ett enda fysiskt bevis att det någonsin förekommit eld i lobbyn.

Filmen jag länkar tillvisar på fler liknande saker, men det som är gemensamt är att det ingenstans finns det minsta som antyder att det brunnit eller förekommit ett eldinferno i lobbyn.
Däremot så kan bl.a. Rodrigues vittnesmål om att det var en explosion i källarvåningarna förklara det trasiga glaset, brännskadade människor och övriga skador i lobbyn.

Stämmer hans version, så förklarar det de rasade väggskivorna (marmor om jag minns rätt), att glaset i lobbyn går sönder och de brännskadade människorna.

Bevis för något annat saknas helt...

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
KVINNAN I NÖD


En tid efter attacken på WTC1, så står det en kvinna i hålet som flygplanet orsakade.
Den officiella teorin baserar sin tes på att det var en oerhörd hetta som försvagade stålet i byggnaden, naturligtvis orsakat av allt det flygbränsle som planet bar på.

Hur troligt är det då att denna kvinna skulle kunna överleva detta inferno, alternativt ta sig igenom ett rödglödgat helvete det för att kunna komma till öppningen?

Som bilden nedan visar, så fanns det även en person till som verkar vara vid liv, en kraftig herre iklädd gul skjorta, blå byxor, mörkt skärp och slips.


Bilden nedan visar rök- eldutvecklingen i WTC1, vad jag kan tyda iaf så är det vid samma tidpunkt som bilderna på kvinnan och mannen är tagna.
Händelseförloppet under Elfte September enligt Wikipedia:
08:46 - American Airlines Flight 11 flyger in i World Trade Centers norra torn (WTC 1).
09:03 - United Airlines Flight 175 flyger in i World Trade Centers södra torn (WTC 2).
09:37 - American Airlines Flight 77 flyger in i försvarshögkvarteret Pentagon.
09:59 - World Trade Centers södra torn (WTC2) kollapsar.
10:03 - United Airlines Flight 93 havererar på ett fält i Somerset County i Pennsylvania.
10:29 - World Trade Centers norra torn (WTC1) kollapsar.
17.20 - WTC 7 kollapsar.


Med detta i åtanke, för att få fram en ungefärlig tid när kvinnan och mannen syns enligt bilderna ovan, så får jag det till att bilderna bör ha tagits någon gång mellan 09.37-09.59.
Detta baserar jag på texten i bildrutan nedan som har med Pentagon, men inte har med att det södra tornet har "kollapsat".

Vad jag kan utröna enligt dessa bilder ovan, så är det dels ingen större brandhärd synlig där planet träffade och eftersom det är minst en person vid liv (troligen minst två) så är det troligen inte den enorma hetta närvarande heller som man vill göra gällande.

Vart är då denna värme som sägs ska försvaga stålet inför en kollaps?

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

BRINNANDE BILAR
Personligen tycker jag det är en mycket märklig "bieffekt" av rasande huskroppar, att en massa bilar börjar brinna.
Vad är det som gör detta?
En polisbil som av någon anledning börjat brinna.

Bilar i ett garage i WTC-komplexet som är totalt utbrända

En gata fylld med papper som inte antänts, men brinnande bilar. Vad gör att bilarna tar eld, men inte papper på gatan eller träden??

Fler bilar som brinner, minst två stycken.

Minst tre brinnande bilar, skylten säger Park FL eller PL, svårt att tyda. Bilar antänds, men inte den gatupratare (skylt) som syns till höger i bilden...
Det finns flera bilder på utbrända bilar, men det är svårt att säga om de bilarna är flyttade till uppställningsplatser eller liknande, men frågan är ändå aktuell:

Vad i hela friden gör att bilarna brinner??
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

"KOLLAPSANDE" SKYSKRAPOR

Själva sekvensen där de två Tvillingtornen rasar/kollapsar/exploderar är även det som är det hetaste diskussionsämnet inom de olika teorierna.
För mig är det uppenbart att det handlar om någon form av kontrollerad demolering

Inledande sekvens av det norra tornets dånande färd nedåt.
Trots den markanta lutningen initialt, så "rätar" det på något vis upp sig för att rasa ner genom den väg som består av absolut mest motstånd.
Detta är för mig alldeles för otroligt för att vara sant. Det kan enbart vara möjligt att få denna effekt om man spränger våningsplanen under så att detta motstånd försvinner.

kan dessa tiltande våningsplanen ta raka vägen ner, i alla andra fall, med intakta våningsplan inunder, så skulle denna del ha vält över ända istället.

Plymen av damm sägs vara en effekt av att de olika våningarna krossas(?) på sin färd nedåt.
Detta innebär således att våingplan förvandlas till damm uppifrån och ner, men innehåller ändå såpas mycket massa och vikt så det fortsätter att pulvirisera våningsplanen under...
Låter som en omöjlig bedrigt i min öron.. det finns de som på allvar säger att allt detta damm beror på gipset i byggnaden... Men, vart har alla miljoner ton av betong då tagit vägen? Det finns inte att finna i rasmassorna iaf (om man inte räknar pyttesmå bitar samt källaren förstås...).

Jämför även denna bild med den näst överst i detta inlägg som visar explosionen vid kollisionen.
"Plymen" är minst lika långt ut från huskroppen som effekten blev av explosionen vid kollisionen....

En talande bild tycker jag, som visar det omöjliga i den officiella teorin. Allt, förutom stål och järn, har blivit till damm, som dessutom till väldigt stor mängd "skjuts" ut åt sidorna. Ändå ska detta pulver tillsammans med kvarvarande stål/järn anses generera nog med vikt och massa för att i sin tur totalt förinta allt i sin väg till ännu mera damm..

Här ser man vad som är kvar. Vilka foton man än tittar på, så är det alltid något man häpnar över: Avsaknaden av betong/cement... Allt har blivit till pulver/damm, förutom det stål och järn som var i byggnaden. Är det ens möjligt att få denna effekten med enbart gravitation som hjälp?

Detta filmades kort innan tornet rasar, och visar på något som serut som rinnande, smält metall. det, eller så sitter någon och svetsar eller liknande, vilket jag finner aningen otroligt.
Vad i den officiella teorin förklarar detta? Att flygbränslet ska kunna ha denna effekten på metall är vad jag kunnat få reda på helt uteslutet. Detta borde annars vara en vanlig syn vid flygolyckor, men jag kan inte påminna mig om att jag sett det...Flera våningar under de "kollapsande" våningarna så ser man hur något sas skjuts ut från byggnaden. Förklaringen jag sett från kramarna av den officiella teorin är att det handlar om komprimerad luft som tvingas ut pga det tryck som blir av de kollapsande våningarna ovanför. De där våningarna som kollapsar pga att det ramlar mestadels damm på dem ni vet...
Det kan även vara effekten av någon form av sptängladdningar, vilket är mer nära sanningen enligt mig.

Fler "utskjutningar"....


Faktiskt en ny bild även för mig... Vad man kan tyda det som, så är det något som är glödgande hett mer än att det är bnågot som brinner. Bilden nedan visar hur man gräver fram något som definitivt ser ut som sammansmält järn/stål.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Man kan läsa på en mängd olika sidor om en massa olika teorier till vilka som gjorde detta, varför och hur. Här har jag personligen inte sas bestämt mig om vad som är mest troligt, men en sak är jag absolut säker på och det är att den officiella teorin är helt fel.

Det jag visat på här är enbart en mycket liten del av alla de konstigheter och otroliga sammanträffanden som skedde just denna dagen. Inte i närheten av alla konstigheter, oförklarliga händelser och vittnesmål mot den officiella teorin vid just tvillingtornen har jag tagit med, det finns väldigt mycket mera som det ställs viktiga frågor om.

Det enda det är gott om är en kompakt tystnad om föklaringar och klargöranden, samt en osund inställning hos många att bara för att "ledarna" säger en sak så är det sanningen de levererar. Inget ämne är väl så synat i sömmarna som 9/11, och det finns få om något som har så mycket brister och osannolika förklaringar till hur det gått till.Förutom det ovan, så finns det massor att läsa och lära om WTC 7, Pentagon och Shanksville. Tre andra mycket debatterade händelser som skedde samma dag, där mängder av fakta inte går ihop med vad man säger skedde...

Får se, jag kanske tar mig an något mera i ämnet 9/11 framöver...

Tills dess, se vad andra skriver i ämnet...

http://www.ae911truth.org/

http://www.journalof911studies.com/

http://www.historycommons.org/project.jsp?project=911_project

http://stj911.org/

http://www.pilotsfor911truth.org/

http://www.bollyn.com/solving-9-11-the-book

www.thepentacon.com

4 kommentarer:

 1. Niels Harrit - professor i kemi i Köpenhamn har med hjälp av naturvetenskap visat att World Trade Center 1, 2 och 7 sprängdes med nanotermit men svenska media tiger om hans upptäckt!!! 18 000 svenska journalister tiger om vad Niels Harrit bevisat med hjälp av naturvetenskap. Ingen har motbevisat vad han visat och ändå tiger "våra" media och "våra" journalister!!!
  He is interviewed on danish TV2 News. April 10, 2009>Niels Harrit and 8 other scientists found nano-thermite in the dust from the World Trade Center.
  Se också:
  Niels Harrit i Paris med Cynthia Mckinney

  För att förstå mer så SE: Missing Links

  LÄS!!!
  http://www.bollyn.com/solving-9-11-the-book
  Skriv ut boken:
  http://tiny.cc/solving911pdf

  Så här spred de myten om muslimer bakom 911. The 9-11 Solution - The Myth Begins.
  Terrorism expert Jerome Hauer starts the PSYOP off full-force.

  Israeliska Mossad låg bakom 911 - tillsammans med israelvänner i USA i PNAC gruppen - typ Cheney, Rumsfeldt, Wolfowitz som skrev i september 2000 - alltså ett år innan om ett nytt Pearl Harbor - se sidan 63:
  Rebuilding Americas Defenses.pdf

  Further, the process of transformation,
  even if it brings revolutionary change,
  is likely to be a long one,
  absent some catastrophic and catalyzing event
  – like a new Pearl Harbor.

  Ta reda på mera om PNAC

  Bush skrev i sin dagok 911 också om det nya Pearl Harbor:
  http://www.washingtonpost.com/ac2/wp-dyn?pagename=article&contentId=A43708-2002Jan26&notFound=true">

  De flesta som bosatt sig i Israel är Khazarer - ett turkfolk som omvände sig till judendomen på 700-talet. De är EJ semiter.
  Läs vad den israeliska historieprofessorn Shlomo Sand forskat fram

  Läs vad khazaren Lasse Wilhelmsson har att berätta :
  Värstingen – intervju med sionistkritikern Lasse Wilhelmson

  Sionistkritiken gör framsteg – intervju med Lasse Wilhelmson II

  Vad "våra" media och "våra" journalister tiger om:
  Five Dancing Israelis Arrested On 9/11

  The History Commons kan man lita på så läs:
  Complete 911 Timeline Israel
  3:56 p.m. September 11, 2001: Five Apparent Israeli Spies Arrested for Puzzling Behavior at Time of First WTC Attack

  The driver, Sivan Kurzberg, does not obey after being asked several more times, so the police physically remove Kurzberg and four other men from the van and handcuff them. They have not been told the reasons for their arrest, but Kurzberg tells them, “We are Israeli. We are not your problem. Your problems are our problems. The Palestinians are the problem.”

  Du som vill förstå hur de som startade Irak kriget jobbar se:
  THE WAR PARTY från BBC

  Kommer någon av "våra" 18 000 journalister att berätta sanningen om 911?

  SvaraRadera
 2. Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

  SvaraRadera
 3. Anonym: Så, nu har jag ju faktiskt tagit med en av dina långa kommentarer, så håll dig kort i fortsättningen. Och till ämnet. Och utan att spamma med samma länkar om-och-om-igen. Tack.

  SvaraRadera
 4. Denna artikel, som är betydligt lättare att ta till sig än Harrits avhandling, presenterar bevis för att temperaturer förekom vid WTC-skrapornas förstörelse som vida översteg de som är möjliga vid vanliga kontorsbränder:

  http://www.journalof911studies.com/articles/WTCHighTemp2.pdf

  SvaraRadera