2009-11-03

Norsk kvinna död av Pandemrix?

Ett misstänkt dödsfall av vaccinet i Norge.
Detta är information från deras eget Läkemedelsverk:
"- Det er alltid tragisk når et ungt menneske dør, sier overlege Steinar Madsen i Legemiddelverket. Dødsfallet inntraff få dager etter vaksinasjon. Det var derfor viktig for oss å gjennomføre grundige undersøkelser for å se om dødsfallet kunne ha sammenheng med vaksinen. Kvinnen ble derfor obdusert så raskt som mulig. Dødsfall som skyldes vaksiner forekommer nesten aldri. Når man vaksinerer mange personer over kort tid, vil det tilfeldigvis skje dødsfall som ikke har noen sammenheng med vaksinasjonen."

Även här är känns det som att man vill förminska riskerna.
Dödsfall, särskilt oväntade sådana, som sker kort efter vaccinering ser man med stor skepsis på att det skulle ha det minsta med själva vaccineringen att göra.
Men, är det någon som dör som har Nya influensan så är rapporteringen uteslutande att det är just flunsan som är orsaken.
Då ser man mycket mindre på andra underliggande och direkt bidragande faktorer, se t.ex. angående den treåriga pojken jag skrev om tidigare...

Varför har man denna skeva inställning egentligen?
Samma "räknesticka" och synsätt bör appliceras för både influensasjuka och vaccinsjuka enligt mig, för att vi ska kunna ta rätt beslut om hur vi ska göra angående vår egen vaccinering.
Här har både media och myndigheter ett mycket stort ansvar..

Så, utgår man från att alla dödsfall där den avlidne varit smittade med Nya influensan som ett offer för smittan, så ska man även se på alla oväntade och plötsliga dödsfall efter vaccinering som ett offer orsakat av vaccinet.
Eller så gör man det mer logiska och naturliga, att man ser på de båda möjligheterna med samma kritiska ögon och tar stor hänsyn till alla underliggande, närliggande och bidragande faktorer.

I Norge så har 300 000 personer vaccinerats, och man säger att man fått in 8 rapporter om biverkningar.
Vart gränsen går för att det ska räknas som biverkning anges inte.

Stämmer uppgifterna, så är det alltså tre biverkningar per 100 000 vaccinerade (låter extremt lite?) och ett dödsfall per 300 000 vaccinerade. Vet ej om det finns fler rapporter från Norge om misstänkta dödsfall efter vaccinering...

I Sverige så är det fyra misstänka dödsfall efter vaccinering.
Enligt Läkemedelsverket så har man gett 1,4 miljoner doser, och cirka 700 rapporter om biverkningar har inkommit.
Det innebär en biverkning per 2000 vaccinerade, och ett dödsfall per 350 000 vaccinerade.
Stor skillnad alltså mellan Norge och Sverige, där det måste betyda att Norge har en helt annan rapportering gällande biverkningarna.

Värt att notera är att man här i Sverige inte ska rapportera in biverkningar listade som "mycket vanliga eller vanliga" vilka är:
- Huvudvärk
- Trötthet
- Smärta, rodnad, svullnad eller lokal förhårdnad vid injektionsstället
- Feber
- Muskelvärk, ledvärk
- Värmekänsla, klåda eller blåmärke vid injektionsstället
- Ökad svettning, frossa, influensaliknande symtom
- Svullna körtlar i halsen, armhåla eller ljumsken.
- Sömnlöshet

Ser man sen på nästa nivå av biverkningar som står under "mindre vanliga", så finner man:
- Stickningar eller domningar i händer eller fötter
- Sömnighet (Min kommentar: Vad är skillnad på sömnighet här och trötthet ovan?)
- Yrsel
- Diarré, kräkningar, magont, illamående. (Min kommentar: Magont och illamående, kan inte det tolkas som "influensaliknande symtom"? Det stämmer iaf in på mig...)
- Klåda, utslag. (Min kommentar: Klåda finns även som en biverkning även ovan som ej ska rapporteras.)
- Allmän sjukdomskänsla. (Min kommentar: Vad är skillnaden på detta och influensaliknande symtom???)

Slutsatsen är att det finns många biverkningar listade som man ska rapportera, men som även mycket väl kan hamna under biverkningar som ej ska rappporteras.
Hur kan man då lita på att ens rapporteringen blir korrekt gjord?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar