2008-02-24

Mäta rätt inte så viktigt?

Den allmänna uppfattningen kring detta med klimatet, är att vi står inför en global ökning av temperaturen. Sen vill man även få oss alla att tro på scenariot att koldioxid är den drivande kraften för denna ökningen, på grund av att människan under de senaste hundra åren har orsakat en ökning av utsläppen genom förbränning av fossila bränslen.
Visst har vi det, ingen tvekan om det.
Det som sen gör skillnaden, är att många med mig inte anser att den lilla mängd det faktiskt handlar om (5% av koldioxiden anses komma från våra utsläpp. Koldioxid i sin tur står för 0,004% av alla växthusgaser) inte har den enorma effekt man vill pådyvla oss.

I detta klimatkrig man för, så har naturligtvis den faktiska temperaturökningen en viss del i saken att göra. Man säger att globalt ökade temperaturen med 0,6 C mellan 1900-2000. Sen år 2000 så har det blivit lägre temperaturer, så vi är nära på samma nivå som 1900 just nu. Dock så är denna tidsperiod för kort för att kunna användas som bevis, det visar bara på en trend..
Men som sagt, för att få kraft bakom argumentet att det blivit varmare, så använder man sig utav mätstationer. Dessa mätstationer ska stå på en plats där de inte är påverkade av annat än vädrets makter. Ganska klokt, eftersom det är det som ska mätas, inget annat...

Man använder data från bl.a. mätstationer som dessa:Dessa bilder är från bland annat denna sida. Där kan man även läsa följande till varför man vill ha hjälp med att fotografera och kartlägga stationerna:
"..to do a hands on site survey to photograph and document all 1221 USHCN climate stations in the USA. No photographic database of these stations existed"

Alltså finns inte dessa stationers belägenhet dokumenterad öht, vilket är anmärkningsvärt eftersom det är av yttersta vikt att de är rätt placerade för att ge så korrekt avläsning som möjligt.
En annan sida påvisade hur det kan gå när man flyttar en mätstation. I detta fallet blev det mycket varmare helt plötsligt...
Jag har även försökt få fatt i bilder över de 100 automatiska mätstationer som SMHI förfogar över, utöver de 700 manuella stationerna. Men där har jag gått bet....
Får se om jag får svar på frågan om detta jag mejlade dom..

Bilderna och den mesta infot jag har hämtat, gäller USA. Det finns en sida som jobbar med att som sagt dokumentera mätstationerna, med assistans från allmänheten.
Det är ganska anmärkningavärt att man dels inte har någon koll alls över hur stationerna är placerade, men även att man använder dessa som tillförlitliga instrument i förklaringen till en uppvärmning.
Kan man anta att det INTE är grova felaktigheter i mer mätadata??

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar