2008-01-27

Peak Mänskligheten?

En teori om orsaken till varför media är tyst, politiker är flata och varför saker tillåts ske fast de är etiskt, moraliskt och lagligt fel.Det är ett flertal händelser här som jag försöker peka på har en och samma grundorsak..

Peak Oil står för att man utvunnit 50% eller mer av de lättåtkomliga oljefyndigheterna i världen. Det finns mer olja, men den är svår och dyr att komma åt.
De svåråtkonliga fyndigheterna tas till vara först när priset är nog högt så det är en ekonomisk vinning i att ta vara på det.
Åsikterna går isär bland forskarna när Peak Oil inträffar. Vissa påstår att den redan varit, andra att den är snart och så finns det de som tror den kommer om 25 år.


Låt oss se på saken om Peak Oil redan har varit, eller är här inom kort.
Världens regeringar har denna vetskap, och säkert även tillgång till rejäla bevis på för tillstånd.
Man maskerar dock vetskapen om detta genom andra argument....Andra är mindre diskreta...

Hur ska dom reagera?

Verkligheten, med ersättning för oljan:
Man tar man tag i saken genom att samtidigt till världens befolkning meddela att:
"Oljan är på väga att ta slut. Vi, världens länder har följande ersättningar för att människan ska överleva, och frodas, utan oljan".
Man har då redan klara alternativ att presentera till världen.
Allt är snyggt förpackat och klart. Man behöver bara lämna in sin bil för konvertering till det nya bränslet, elförsörningen är ombesörjd osv.
Människan klarar detta utan större svårigheter.

De fattiga länderna som inte kan klara av denna omställning, får fortsätta bruka den olja som är kvar tills man "kommit ikapp".... Allt för mänsklighetens överlevnad..
Vissa konflikter kommer uppstå, men dessa kvävs snabbt utav den samlade styrkan som finns i övriga världens länder.

Verkligheten, med "Klimathotsplanen":

Parallellt med dessa insatser, så har man varit tvungen att ha en alternativ plan.
Målet för denna plan:
Hur kan vi få människorna att självmant minska sitt oljeberoende?
Skatter och avgifter har inte hjälpt vare sig mot företagen eller privatpersonerna. Det har hela tiden varit en kraftig ökning utav oljekonsumtionen. Man producerar mer, man reser mer, man konsumerar ständigt mer...

Till slut har man varit tvungen att sjösätta denna alternativa plan, man måste inför sig själva erkänna att man inte lyckats i tid.
Denna alternativa plan är nu för gemene man känd som "Klimathotet".....

Nyckelpersoner på viktiga positioner inom både näringsliv, samhälle och media är införlivade i planen.....
Media blåser medvetet upp denna klimatteori, samtidigt som man ser till att kritiska åsikter hålls nere så långt det går. Tysta helt går inte. Men att "stämpla" dessa som förnekare, rädda eller något annat negstivt laddat får även det en positiv effekt i sammanhanget.
Politiker har heller inget val, annat än att följa den utstakade planen.

De stora företagen världen över vet vad som gäller, och har naturligtvis sett till att skapa sig starka positioner i den nya civilisation som kommer träda fram efter detta. Under tiden, så har man skaffat sig möjligheten att roffa åt sig många miljarder från en av de frukter som klimathotsplanen medför, nämligen utsläppsrättigheterna.. Dessa rättigheter är det till slut konsumenterna som betalar genom högre priser på varorna. Officiellt så betalar man för sina rättigheter, men dessa pengar betalas aldrig in. Men man lägger denna "officiella" kostnad på priset, så man får in pengar för att kompensera för dessa rättigheter man inte betalat för.
IPCC är enbart ett verktyg, en rökridå.
Forskare som ärligt tror på denna teori om människans stora påverkan på naturen, blandas med forskare som är insatta i den verkliga agendan.

USA gick emot en överenskommelse man hade alla länder emellan, att inget land skulle attackera något annat land för att få tillgång på den så begärliga oljan.
Genom en genial plan, så iscensatte man en attack på den egna befolkningen och anklagade terrorister för detta. Händelsen var 9/11....
Man var klar och tydlig mot övriga världens ledare efter detta, att om man försökte sig på att stoppa USA´s framtida planeringar så skulle man dra ur proppen för den största hemligheten i mänsklighetens historia.
Inget land ville ha detta, och hade inget annat val än att låta dom fortsätta sina ondskefulla planer. Kort efter denna attacken, så invaderade man Afghanistan och kort efter det intog manäven Irak. Båda på falska grunder.
Det är orsaken till varför inget land har krävt deras tillbakadragande från dessa länder. Det är även orsaken till att man från media och regeringshåll försöker hålla alla frågetecken gällande 9/11 så kort som möjligt.
Detta är även orsaken till att man har byggt massor med "koncentrationsläger" inom de egna gränserna. Skulle bubblan spricka, så kommer man ha en egen nation i uppror, samtidigt som man ska bekämpa de yttre hot som kommer fram då deras svek är offentligt....
Man har inget annat val än att låta USA göra i stort sett vad dom vill. USA håller faktiskt hela världen idirekt som gisslan, tills den dag sanningen kommer fram eller då man fått fram den begärliga ersättningen för oljan.
Man kan även se USA´s försök att inte låta Klimathotsplanen att inte få det fäste man så desperat var/är tvungen att ha. Ju längre tid det tar för den att kunna bli praxis, desto mer tid hade USA på sig att kunna fortsätta sina planeringar/illdåd.

Visst, det låter som att groteskt många är med i denna mörkläggning.
Men, efter att du har läst nedan vad alternativet skulle vara, ställ dig frågan om hur DU skulle agera??

Verkligheten, utan klimathotsplanen:
Peak Oil har kommit på allvar. Världens oljeproduktion är i kris, men detta har effektivt gömts från allmänheten. I realiteten så är det ett läge där man ser effekterna av att efterfrågan skenat de senaste 30 åren, en utveckling man inte trodde var möjlig...
(Sedan 1960 så har antalet människor nästan fördubblats, från 3,5 miljarder till 6,5 miljarder idag.)

Ursprungsplanen, att ha en ersättning klar för oljan, har inte lyckats.
Detta beror då på att man fått revidera tidslinjerna ständigt, och åt ett håll där deadline hela tiden kommit närmare nutiden...
Världens ledare gör ett samstämmigt, samtidigt uttalande världen över.
Det är som brukligt är, många ord för att beskriva en enkel sak. Men, det alla egentligen säger är:
"Medborgare, oljan är snart slut och det finns ingen ersättning"

I samma stund som detta är sagt, så kommer jorden att förvandlas till ett stort slagfält.
En vanvettig hamstring av varor skulle inledas över i stort sett hela jorden.
Följden av detta blir konflikter både mellan enskilda, men även mellan länder.
Oljeländerna kommer att utsättas för enorma påtryckningar och hot från de länder där man inte har denna förmånen.
Oljeländerna har inte vilja att dela med sig särskilt mycket, eftersom varje liter man ser försvinna innebär att man själva snabbare kommer få en desperat situation inom landet.
De egna invånarna kommer dessutom kräva att man inte delar med sig.
Man står där med starka hot från två håll. Dels från den egna befolkningen som inte vill dela med sig, och sen från andra länder som kräver att man delar med sig.
Hur man än gör i detta läget så är en konflikt oundviklig.
I de flesta fall så är jag övertygad att man väljer folkets sida. Detta för att man kan stå enade mot en fiende.

En tid efter att oljekrisen har börjat, så kommer vi se forna länder som varit vänner stå öga mot öga med vapen i hand.
Ett flertal stora konflikter kommer snabbt att blossa upp.Risken finns att Ryssland snabbt kommer visa musklerna genom att använda kärnvapen mot ett grannland. Det kommer inte att resultera i ett omedelbart kärnvapenkrig (man attackerar ett land utan egna kärnvapen), men det finns inget land som vill ta upp kampen mot ryssarna.

USA har genom en plan som planerats och genomförts under flera år, tagit Afghanistan och Irak i militär besittning, och dessutom har man ett järngrepp på Saudi Arabien och lilla Kuwait.

Ekonomin i världen brakar totalt ihop. Massarbetslösheten kommer att vara total inom flera näringsgrenar. Tänk bara på hur många som blir utan jobb på en marknad där ingen vill ha en ny bil! Priser skjuter i höjden samtidigt som inkomsterna drastiskt kommer minska. Alla länder kommer att ha stora problem med plundringar, kriminella element kommer att ta kontrollen över många funktioner i samhället. Rättssystemet kommer att kollapsa ganska fot...

Pengar är inget värda längre, utan nu handlar det om att få mat för dagen och värme om natten.
Den vinter som kommer efter denna totala kollaps kommer att skörda många offer.
Många otrevliga bieffekter kommer att bli tydliga. Sjukvården är i kaos, sjukdomar sprider sig, människor mördas för tio liter bensin.
Man kommer att strunta i allt onödigt, utan man kommer sikta in sig på mat. Detta kommer få till följd att flera varor försvinner, men även att livsmedelspriserna blir sjukt höga.
Importerad mat kommer inte in längre, eftersom dessa varor är många ggr dyrare än det man lyckas producera hammavid. Den snart uteblivna importen/exporten kommer att orsaka ännu mer arbetslöshet.
På bara några månader har framförallt västvärlden kastats tillbaka decennier i tiden. Många kommer att dö, eftersom man inte har kunskaperna som behövs för att hålla sig vid liv utan de funktioner som samhället ger idag.
De som klarar sig, är de med dessa kunskaper man i detta läget behöver. Skaffa mat, få värme och odla egen mat är saker som kommer vara hårdvaluta.
De som idag sitter i innerstäderna kommer att söka sig ut på landsbygden, dit där maten finns.
Konkurrens om mark, djur, vatten och mat är det som kommer vara vardagen.
Nya samhällen kommer att bildas, våra städer kommer att vara övergivna....
De nya samhällen vi kommer få se, är uppbyggda på att man hjälper varandra för att överleva tillsammans....
***************************************

Det kan hänga.... Detta kan vara orsaken till många händelser runt omkring oss.
Det vi upplever genom media är ett skådespel, för att hålla oss från den krassa sanningen.
Sen är det som sagt inte frågan om oljan tar slut, utan när det sker...
Optimisterna påstår (enligt Wikipedia iaf) att oljan är slut runt 2070. Alltså SLUT...
Pessimisterna från samma länk säger 2037...

Oavsett vilken av årtalen man tar, så är det banne mig inte länge kvar. Antingen händer det under min livstid, eller mina barns...Definitivt så kommer mina barnbarn att få ta en rejäl smäll om max 62år....
Det finns idag inget som kan ersätta oljan fullt ut, vare sig som enskild källa eller om man kombinerar flera... Detta har man arbetat med under flera år. Etanolen för bilarna kan maximalt ersätta 15-20% av nuvarande bensikonsumtion.
Vindkraften är både osäker och ineffektiv i jämförelse....
Kärnkraften är den som har kapaciteten för att tillgodose elbehovet, men även där är det en ändlig källa, så man skulle snart stå där med samma problem igen...

Så, i dagsläget vet inte jag vad som skulle kan ersätta oljan fullt ut, och det börjar bli jäkligt bråttom....

Med detta perspektiv på en möjlig förklaring till orsaken varför det är en klimathysteri världen över, så är det inte så konstigt att man mörkar en sådan sak.

4 kommentarer:

 1. Sedan är det ju helt sjukt att det finns svar och lösningar. Allt som hindrar är bristande fantasi. Kall fusion är t.ex. bekräftad i över 600 försök, i labb över hela världen. Men högenergietablissemanget med sina forskningsmiljarder idkar aktiv förnekelse. Redan Tesla hade för hundra år sedan lösningarna, och efter honom, många efterföljare. Alla med verkliga svar förföljs. Snacka om att vi lever i ett globalt dårhus. (Se även "Fantasikrisen".)

  SvaraRadera
 2. Sorgligt...
  I vårat putteland är det även förbjudet att forska i kärnkraften om jag förstått det rätt. Då kommer man verkligen framåt...

  Inlägget var som sagt en ren teori om hur det kan vara sammanhängande, men det kan vara riktigt mycket jävligare också.
  Lägger man in att man aktivt motarbetar saker som kall fusion, då blir bara resultatet mer skrämmande...
  Om nu oljan tar slut, så har man inget att ersätta med (officiellt iaf). Sen då??
  Eller finns det något i kavajärmen på eliten, som man tar fram när vi har minskat nog många människor på jorden?
  OM det vitt spridda "letter from a norwegian politician" är sant, så är det en mörkare framtid framför oss än i det värsta scenariot jag beskrev...

  SvaraRadera
 3. Är det någon av er här som läser bibeln? Där står om vad som kommer att hända och det kommer att hända mycket tidigare än 2037 denna jorden är redan på fallrepet. NWO är på full gång, och efter det kommit är det inte långt kvar. Antikrist kommer och Jesus kommer tillbaka. Så är läget. /Maria

  SvaraRadera
 4. Jag ser att du läser infowars och we are change 911 truth etc!

  Är du farlig för samhället?
  :)

  Du har rätt att global government är en mardröm! För dem som inte delar storföretagens bild av världen.

  Vi måste bara säga nej och finna kraft och integritet!

  Jag tror på Gud som Maria!

  Har arbetat med dessa ämnen sedan 1993.
  Då trodde jag att det handlade om en fåra i politiken med det här är ju huvudfåran!

  Globalpartiet, det enda partiet i politiken.

  NWO väntade vi på: Nu är vi där och molnen samlas
  chemtrails i skyn och på skräck på TV:n!

  Hold on to the Truth!

  SvaraRadera