2008-01-22

Total övervakning (by Microsoft)

Jan-Olov Wikhalls blogg fanns denna info att läsa:

"Tidningen The Times uppger nu att Microsoft har ansökt om patent för ett övervakningssystem för arbetare. Systemet ska bland annat kunna kontrollera produktivitet och fysiskt tillstånd. Övervakningssystemet som Microsoft nu har sökt patent för, bygger på mjukvara samt trådlösa sensorer som sitter på arbetarens kropp. Sensorerna skickar information till den dator som arbetaren användaren........"

Gå till bloggen för att läsa mer....

Källor: idg.se samt The Times....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar