2008-05-20

1% mindre skatt...

...är ett argument för att begära utträde ur Svenska Kyrkan.
Ett annat kan vara att man är emot att de lierar sig med De Klimathotstroende (se detta inlägg från Moderna Myter).
Eller, varför inte som en protest mot det sätt på vilket man på vissa håll behandlar den avlidne?
Man kanske inte heller tror på Gud, Jesus eller Bibeln? Vad är det då för mening med att betala för ett upprätthållande av en tro som jag anser är baserad på skrönor, hörsägen och rykten vilkas riktighet inte kan bevisas?
Det kan även vara så att man tror mer på evolutionsteorin än Eva och revbensgjord Adam?
Du kanske även har märkt att flertalet av krigen, förtrycken och lidandet som sker och har skett har gjorts med hänseende till någon Gud och ser att det i alla aspekter är fel....

Man kan även ha vaknat till, och ser all skit som händer; oskyldiga små barn våldtas och mördas, hundratusentals människor dör i katastrofer, girighet och hänsynslöshet vinner alltid över den lilla ensamma människan, ett samhälle som aktivt jobbar för att bryta ner oss ekonomiskt, mentalt och socialt...
Man ser allt detta, och ställer sig frågan: Om Gud finns, och är god, hur kan allt elände få hända?
Svaret man kan få är att "det har en djupare mening, och Herrens vägar äro outgrundliga".
Sorry, det räcker inte för mig. Detta goda väsen bör stå över allt detta, och se till att den goda människan vinner. Vilket nästan aldrig sker...

Vill man, så kan man gå till www.uturkyrkan.se och där läsa mer om för/emot ett utträde. Du kan, som jag nyss gjort, även via enkla instruktioner där begära utträde ur Svenska Kyrkan.
Om Gud finns, så förlåter han/hon nog mig för detta. Eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar